Krzysztof Olesiński
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Olesiń­ski (ur. 27 maja 1953) – polski basista rockowy, w latach 1979–1980 i 1992–2003 członek zespołu Maanam.

W 1978 wraz z bratem Ryszar­dem Olesiń­skim założył zespół Piknik, który na krakow­skim festi­wa­lu Jazz Juniors w 1978 zdobył Nagrodę Publiczności.

W 1979 roku rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem Maanam. W czerwcu 1980 roku wystąpił na festi­wa­lu polskiej piosenki w Opolu. Następ­nie nagrał pierwszą płytę "MAANAM" oraz muzykę do filmu "Wielka Majówka".

W 1980 przeszedł do jazzowej formacji Labora­to­rium, zastę­pu­jąc Krzysz­to­fa Scierań­skie­go. Po udanym koncer­cie na Zurich Jazz Festival zespołem zajęła się szwaj­car­ska agencja Face Music. W tych latach grupa mało koncer­to­wa­ła w kraju, dużo grając przede wszyst­kim w Szwaj­ca­rii i Niemczech. Muzyk nagrał z tą grupą 3 płyty oraz muzykę do spekta­klu Krol Ubu. Pod koniec 1990 grupa rozwią­za­ła się.

W 1991 rozpo­czął współ­pra­cę z pianistą Tadeuszem Leśnia­kiem, wokali­stą Markiem Bałatą oraz zespołem Blue Painting. W tym samym czasie, po pięcio­let­niej przerwie, reakty­wu­je się zespół Maanam, a wiosną 1992 roku Krzysz­tof Olesiń­ski powraca do zespołu stając się współ­twór­cą jego sukcesu. Nagrywa wiele płyt, progra­mów telewi­zyj­nych, gra wiele koncer­tów w Polsce i zagra­ni­ca, między innymi: w Stanach Zjedno­czo­nych, Kanadzie, Austra­lii, Niemczech oraz na misji pokojo­wej w Bośni i Herce­go­wi­nie. Wystę­po­wał na festi­wa­lach w Opolu, w Sopocie i w Jaroci­nie na Europej­skim Festi­wa­lu Gwiazd w Międzyz­dro­jach. Współ­pra­ca trwała do 2003 roku, kiedy to wspólnie z bratem, gitarzy­stą Ryszar­dem Olesiń­skim, i perku­si­stą Pawłem Markow­skim posta­no­wił rozstać się z duetem Kora i Marek Jackowski.

W czerwcu 2005 wraz z bratem Ryszar­dem w Studio SPOT w Krakowie nagrał współ­au­tor­ską płytę "Korzenie" z tekstami Zbignie­wa Książka. W projek­cie wzięli również udział: wokali­sta Andrzej Kozłow­ski, pianista Dominik Wania, perku­si­sta Wojciech Fedko­wicz i gitarzy­sta Paweł Hebda.

W 2006 wyjechał do Londynu, gdzie przebywa nadal jako Dyrektor Artystyczny .


Dyskografia 32

Maanam - 25 - lecie zespołu

25 - lecie zespołu

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 9576338
 • EAN: 0190295763381
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Maanam - Bliźniak

Bliźniak

Maanam
Maanam - Boskie Buenos

Boskie Buenos

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-328
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1980
Maanam - Chińskie morze

Chińskie morze

Maanam
Maanam - Cykady na Cykladach

Cykady na Cykladach

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-417
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1981
Maanam - Hamlet 1997

Hamlet 1997

Maanam
Maanam - Hotel Nirwana

Hotel Nirwana

Maanam
Maanam - Jeszcze jeden pocałunek

Jeszcze jeden pocałunek

Maanam
Maanam - Klucz

Klucz

Maanam
Maanam - Kocham cię kochanie moje

Kocham cię kochanie moje

Maanam
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-457
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1983
Maanam - Kolekcjoner

Kolekcjoner

Maanam
Maanam - Łóżko

Łóżko

Maanam

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI