Leszek Muth
Muzyk

Biografia

Leszek Muth (ur. 21 sierpnia 1943 w Stara­cho­wi­cach, zm. 18 września 2018 w Poznaniu) – polski muzyk, inżynier dźwięku. W latach 60. i 70. gitarzy­sta basowy zespołów bigbe­ato­wych. Od 1986 zajmował się reali­za­cją dźwięku na impre­zach masowych, nie przery­wa­jąc aktyw­no­ści jako instrumentalista.

Życiorys

W 1955 roku członek chóru Poznań­skie Słowiki pod dyrekcją Stefana Stuli­gro­sza. W latach 1957–1960 grał w młodzie­żo­wych zespo­łach klubo­wych. Od 1963 r. wystę­po­wał w popular­nych poznań­skich klubach studenc­kich NurtOd Nowa. Związał się także z zespołem Poznań­scy Truba­du­rzy, który działał przy klubie studenc­kim Pod Maskami w Domu Akade­mic­kim im. H.Sawickiej w Poznaniu. Zespół nagrał w Poznań­skim Radio trzy utwory instru­men­tal­ne: dwa autor­stwa gitarzy­sty Tomasza Dziubiń­skie­go – W Kopalni CynkuPiąty Do Brydża oraz kompo­zy­cję drugiego gitarzy­sty zespołu Jerzego Kormana pt. Serce. W grudniu 1964 i na początku roku 1965 Poznań­scy Truba­du­rzy wystę­pu­ją w Hotelu Merkury w Poznaniu. Następ­nie formacja jako Pahl Quintet wyjeżdża na sześcio­mie­sięcz­ne tournée po Czecho­sło­wa­cji. W 1965 roku muzyk nawiązał współ­pra­cę z Estradą Poznań­ską. W 1966 r. powstała grupa My, którą Muth współ­two­rzył. Zespół wystę­po­wał w kraju i za granicą, m.in. w Czecho­sło­wa­cji, gdzie m.in. wspoma­gał piosen­ka­rza Vaclawa Neckarza.

W latach 1967–1968 muzyk był człon­kiem formacji big beatowo-soulowej Drumler­si mającą w składzie wokalist­kę Halinę Frącko­wiak (ex- Poznań­scy Truba­du­rzy i Tarpany). Formacja rozwią­za­ła się po roku działal­no­ści i nie udało jej się wejść do czołówki rodzi­me­go big beatu. 

W 1968 r. wraz z zespołem akompa­nio­wał Poli Raksie w filmie Stani­sła­wa Barei Przygoda z piosenką. W latach 1968–1971 Leszek Muth grał w zespole Romuald i Roman. Zespół dużo koncer­to­wał i nagrał szereg utworów dla Polskie­go Radia. W latach 1972–1988 współ­pra­cu­je z miejski­mi Estra­da­mi oraz agencją PAGART jako muzyk sesyjny i inżynier dźwięku.

Pod koniec życia zajmował się nagła­śnia­niem imprez masowych. Wystę­po­wał również na scenie jako członek zespołu Wojcie­cha Kordy. Został pocho­wa­ny 24 września 2018 roku na Zabyt­ko­wym Cmenta­rzu Jeżyckim przy ulicy Nowina w Poznaniu.


Dyskografia 3

Romuald & Roman - Nagrania radiowe z lat 1968 - 1976

Nagrania radiowe z lat 1968 - 1976

Romuald & Roman
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1039 - 40
 • EAN: 5907812240394
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
Romuald & Roman - The Polish Psychedelic Trip 1968-1971

The Polish Psychedelic Trip 1968-1971

Romuald & Roman
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 13
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 233 numerowane egzemplarze
Romuald & Roman - The Polish Psychedelic Trip vol.II 1969-1976

The Polish Psychedelic Trip vol.II 1969-1976

Romuald & Roman
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 23
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 100 egzemplarzy + 100 egzemplarzy wersji deluxe (z bookletem)

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI