Maciej "DJ Wire" Wyrobek
Muzyk

Biografia

Maciej Wyrobek znany także jako DJ Maceo Wyro (ur. 13 paździer­ni­ka 1971, zm. 14 maja 2014) – polski muzyk awangar­do­wy, DJ, członek zespołów muzycz­nych Paraph­re­nia, Cytadela i Niewinni Czarodzieje.

Życie i działalność

Karierę muzyczną zaczynał jako gitarzy­sta basowy zespołu rocko­we­go Paraph­re­nia. Następ­nie zaanga­żo­wał się w tworze­nie muzyki elektro­nicz­nej, pracując w charak­te­rze DJ – rezyden­ta w warszaw­skim klubie Filtry. W latach 1995-1999 mieszkał w Nowym Jorku. W 2002 r. został absol­wen­tem Red Bull Music Academy w Londynie. Współ­two­rzył zespół Niewinni Czaro­dzie­je, z którym koncer­to­wał między innymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Węgrzech oraz Słowacji. Zespół łączył nu jazz z break­be­atem, funkiem, neo soulem czy hip-hopem. Współ­pra­co­wał z takimi artysta­mi jak Tomasz Stańko, Monika Brodka, Novika, Pink Freud, czy Maria Sadowska. 

W 2008 r. wystąpił na Open’er Festival. 

Poza karierą muzyczną zajmował się dzien­ni­kar­stwem, współ­pra­co­wał między innymi z Radio­sta­cją, a od 2009 r. prowa­dził audycję "Kosmos" w Radiu Roxy. Współ­pra­co­wał z czaso­pi­sma­mi: Machina, Aktivist, Fluid, Laif i Kmag. Organi­zo­wał także cykl .

Zmarł niespo­dzie­wa­nie, miał tętniaka, który pękł i spowo­do­wał wylew krwi do mózgu.

Jego rodzi­ca­mi byli Hanna Rek i Bogusław Wyrobek.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI