Maciej Maleńczuk
Muzyk

Biografia

Mirosław Maciej Maleń­czuk (ur. 14 sierpnia 1961 w Wojcie­szo­wie) – polski wokali­sta i gitarzy­sta rockowy, poeta, a także osobo­wość telewi­zyj­na. We wczesnej fazie swojej twórczo­ści określa­ny mianem "barda Krakowa". Uważany za jednego z najbar­dziej awangar­do­wych i kontro­wer­syj­nych polskich artystów muzycznych.

Wczesne lata

Uczęsz­czał do kilku szkół podsta­wo­wych, następ­nie do szkoły zawodo­wej, potem do liceum zawodo­we­go (specjal­ność obróbka skrawa­niem), którego nie ukończył.

W 1981 skazany został na dwa lata więzie­nia za odmowę odbycia służby wojsko­wej. Karę odbywał w Gdańsku i Stargardzie.

Po wyjściu na wolność zaczął grać na gitarze i kompo­no­wać piosenki, począt­ko­wo utrzy­ma­ne w styli­sty­ce blueso­wej. Przez osiem lat wystę­po­wał jako muzyk uliczny, m.in. w Krakowie i Warsza­wie.

Kariera

W 1986 na zapro­sze­nia Andrzeja "Pudla" Bienia­sza trafił do Püdelsów, których wokali­stą i front­ma­nem był z przerwa­mi w latach 1986–2005. Nagrali wspólnie pięć płyt.

W 1993 założył zespół Homo Twist, którego pierwsza płyta ukazała się w rok później. Pierwszą solową płytę wydał w 1998. Niere­gu­lar­nie publi­ko­wał swoje wiersze, które często są także tekstami jego piosenek. Publi­ko­wał m.in. w "Brulio­nie". Jest autorem poematu Chamstwo w państwie, wydanego w postaci książ­ko­wej w 2003 przez Wydaw­nic­two Literac­kie z Krakowa. Książka otrzy­ma­ła laur Śląskie­go Wawrzynu Literackiego.

W 2004 był człon­kiem jury w trzeciej edycji Idola. 13 marca 2004 w chorzow­skim Teatrze Rozrywki odbyła się premiera przed­sta­wie­nia Bal u Wolanda na podsta­wie powieści Michaiła Bułha­ko­wa Mistrz i Małgo­rza­ta z Maleń­czu­kiem w roli Wolanda. Był on również autorem utworów muzycz­nych wykony­wa­nych w spektaklu.

12 czerwca 2009 otrzymał nagrodę im. Karola Musioła w konkur­sie Premiery na 46. KFPP w Opolu.

W 2009 roku wystąpił jako gość na albumie zespołu WU-HAE pt. Opera Nowohuc­ka. W 2010 wziął udział w serii koncer­tów pod wspólną nazwą Męskie Granie.

25 maja 2011 na uroczy­sto­ści w siedzi­bie Minister­stwa Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go został odzna­czo­ny przez ministra Bogdana Zdrojew­skie­go Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

W marcu 2014 podczas kryzysu krymskie­go artysta opubli­ko­wał utwór VLADIMIR nawią­zu­ją­cy do aktual­nych wydarzeń.

W 2015 została opubli­ko­wa­na książka pt. Ćpałem, chlałem i przetrwa­łem, będącą wywiadem Macieja Maleń­czu­ka z Barbarą Burdzy. Druga część wywiadu, zatytu­ło­wa­na Chamstwo w państwie, ukazała się w roku 2016.

Życie prywatne

Z żoną Ewą ma trzy córki: Irmę, Ritę i Elmę. Ma również córkę Zuzannę z wcześniej­sze­go związku. Jest kibicem krakow­skie­go klubu sporto­we­go Cracovia (zarówno sekcji piłkar­skiej, jak i hokejo­wej) oraz autorem utworu uważa­ne­go za Hymn Cracovii, który jest intono­wa­ny przed każdym spotka­niem piłkar­skim klubu.

W kwestiach politycz­nych dekla­ru­je się jako przeciw­nik Prawa i Sprawie­dli­wo­ści oraz Jarosła­wa Kaczyń­skie­go. Kryty­ku­je m.in. reformę sądow­nic­twa w Polsce jako zagro­że­nie dla demokracji.


Dyskografia 55

Yugopolis - 2

2

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 3770002175163
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Yugopolis - 2

2

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 3770002175194
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Platynowa płyta
Yugopolis - 2

2

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5099962397315
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
Maleńczuk - Ande La More

Ande La More

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Noff Records
 • Numer katalogowy: NOFF 002C
 • EAN: 5099750602720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Kora i Pudelsi - Bela pupa

Bela pupa

Kora i Pudelsi
Yugopolis - Bez prądu

Bez prądu

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 375 614 7
 • EAN: 0602537561476
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Yugopolis - Bez prądu

Bez prądu

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 375 613 6
 • EAN: 0602537561360
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Homo Twist - Cały ten seks

Cały ten seks

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 006
 • EAN: 0724349665828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Maleńczuk - Cantigas De Santa Maria

Cantigas De Santa Maria

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5101170592
 • EAN: 5051011705922
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Homo Twist - Demonologic

Demonologic

Homo Twist
Homo Twist - Demonologic

Demonologic

Homo Twist
Behemoth - Evangelion

Evangelion

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 100
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Voo Voo - Flota zjednoczonych sił

Flota zjednoczonych sił

Voo Voo
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 0630177042
 • EAN: 0006301770420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Made In Poland - Future Time

Future Time

Made In Poland
 • Wytwórnia: Schwartz & Schwartz
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907778383012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Gienek Loska Band - Hazardzista

Hazardzista

Gienek Loska Band
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 7997932
 • EAN: 0886979979321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
Anna Maria Jopek - Henry Lee

Henry Lee

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD059a
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Homo Twist - Homo Twist

Homo Twist

Homo Twist
Homo Twist - Irma Tine Var

Irma Tine Var

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRDS 06
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Maleńczuk - Jazz For Idiots

Jazz For Idiots

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985306442
 • EAN: 0889853064427
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk & Waglewski - Koledzy

Koledzy

Maleńczuk & Waglewski
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: 978-83-7552-025-5
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Maleńczuk - Koncerty w Trójce

Koncerty w Trójce

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1568 - 1569
 • EAN: 5907812245689
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Püdelsi - Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 50467 4582 2
 • EAN: 5050467458222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Homo Twist - Live After Death

Live After Death

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 046/047
 • EAN: 0724353643027
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - LP1

LP1

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Maleńczuk gra Młynarskiego

Maleńczuk gra Młynarskiego

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985435952
 • EAN: 0889854359522
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Marek Jackowski - Marek Jackowski

Marek Jackowski

Marek Jackowski
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 375 828 6
 • EAN: 0602537582860
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Homo Twist - Matematyk

Matematyk

Homo Twist
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5226192
 • EAN: 5099952261923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Homo Twist - Moniti Revan

Moniti Revan

Homo Twist
Voo Voo - Nabroiło się (1986 - 2021)

Nabroiło się (1986 - 2021)

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-050
 • EAN: 5904067870093
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
Püdelsi - Narodziny Zbigniewa

Narodziny Zbigniewa

Püdelsi
Homo Twist - Oni zaraz przyjdą tu

Oni zaraz przyjdą tu

Homo Twist
Maleńczuk - Pan Maleńczuk

Pan Maleńczuk

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 033
 • EAN: 0724349545625
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Maleńczuk - Polskie przeboje

Polskie przeboje

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 57275 6
 • EAN: 0190295727567
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Proste historie

Proste historie

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 493
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2005
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105285051
 • EAN: 5053105285051
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105518456
 • EAN: 5053105518456
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Psychodancing

Psychodancing

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5186-51645-2
 • EAN: 5051865164524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Psychodancing Live

Psychodancing Live

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5052498066452
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Psychodancing vol. 2

Psychodancing vol. 2

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5186-56588-5
 • EAN: 5051865658856
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Püdelsi - Psychopop

Psychopop

Püdelsi
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 59/99
 • EAN: 5908294610217
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Püdelsi - Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105704750
 • EAN: 5053105704750
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Maleńczuk - Single 2008 - 2012

Single 2008 - 2012

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 56318 5
 • EAN: 0190295631857
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Yugopolis - Słoneczna strona miasta

Słoneczna strona miasta

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 172 708 6
 • EAN: 0602517270862
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz - Starsi panowie

Starsi panowie

Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz
 • Wytwórnia: QM Music
 • Numer katalogowy: 2175002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Big Cyc - Szambo i perfumeria

Szambo i perfumeria

Big Cyc
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697281782
 • EAN: 0886972817828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Maleńczuk - Tęczowa swasta

Tęczowa swasta

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88875028212
 • EAN: 0888750282125
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - The Ant

The Ant

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 1 90758 78092 4
 • EAN: 0190758780924
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Yugoton - The Best Of

The Best Of

Yugoton
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697621992
 • EAN: 0886976219925
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Maleńczuk - The Best Of

The Best Of

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 55312 3
 • EAN: 0190295531232
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Yugopolis - The Best Of Yugopolis

The Best Of Yugopolis

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 470 654 5
 • EAN: 0602547065452
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Yugopolis - The Best Of Yugopolis

The Best Of Yugopolis

Yugopolis
 • Wytwórnia: T1-Teraz
 • Numer katalogowy: 470 654 3
 • EAN: 0602547065438
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2015
Püdelsi - Viribus Unitis

Viribus Unitis

Püdelsi
Püdelsi - Wolność słowa

Wolność słowa

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 50466 4437 2
 • EAN: 5050466443724
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Voo Voo - Wszyscy muzycy to wojownicy

Wszyscy muzycy to wojownicy

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9471672
 • EAN: 5099994716726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Wysocki Maleńczuka

Wysocki Maleńczuka

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5052498582150
 • EAN: 5052498582150
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI