Magdalena “Medeah” Stupkiewicz
Muzyk

Biografia

Mede­ah, właśc. Mag­da­le­na Stup­kie­wicz z domu Dobosz (ur. 28 paź­dzier­ni­ka 1976 w Zie­lo­nej Górze) – pol­ska pio­sen­kar­ka, kom­po­zy­tor­ka i instru­men­ta­list­ka. Człon­ki­ni zespo­łu Artro­sis, w któ­rej wystę­pu­je od począt­ku jej ist­nie­nia.

Człon­ki­ni Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Ukoń­czy­ła bio­tech­no­lo­gię w Insty­tu­cie Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Bio­tech­no­lo­gii na Wydzia­le Nauk Bio­lo­gicz­nych Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. Poza dzia­łal­no­ścią arty­stycz­ną pra­co­wa­ła jako nauczy­ciel­ka bio­lo­gii w szko­le.

Telewizja

 • Kawa czy her­ba­ta? (1999, TVP1, maga­zyn poran­ny)
 • Rower Bła­że­ja (1999, TVP1, pro­gram mło­dzie­żo­wy)
 • Bun­kier (2000, Ato­mic TV, rela­cja z festi­wa­lu Metal­ma­nia 1999)

 • Dyskografia 14

  Artrosis - Był jak diament

  Był jak diament

  Artrosis
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Artrosis - Con Trust

  Con Trust

  Artrosis
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYST CD 028
  • EAN: 5903427871671
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: slipcase
  Artrosis - Fetish

  Fetish

  Artrosis
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0125
  • EAN: 5907785018174
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Artrosis - Imago

  Imago

  Artrosis
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 196
  • EAN: 5903427875266
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Artrosis - Koncert w Trójce

  Koncert w Trójce

  Artrosis
  Artrosis - Melange

  Melange

  Artrosis
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0191
  • EAN: 5907785022805
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Artrosis - Odi Et Amo

  Odi Et Amo

  Artrosis
  • Wytwórnia: Bez wydawcy / Not On Label
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902249020144
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Artrosis - Pośród kwiatów i cieni

  Pośród kwiatów i cieni

  Artrosis
  Artrosis - Szmaragdowa noc

  Szmaragdowa noc

  Artrosis
  • Wytwórnia: Morbid Noizz
  • Numer katalogowy: MNCD 293
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Artrosis - Ukryty wymiar

  Ukryty wymiar

  Artrosis
  • Wytwórnia: Morbid Noizz
  • Numer katalogowy: MNCD 226
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Artrosis - Ukryty wymiar

  Ukryty wymiar

  Artrosis
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP DG 0124
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: nowa wersja
  Artrosis - W górę

  W górę

  Artrosis
  • Wytwórnia: Morbid Noizz
  • Numer katalogowy: MNCDS 001
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Artrosis - W imię nocy

  W imię nocy

  Artrosis
  • Wytwórnia: Morbid Noizz
  • Numer katalogowy: MNCD 285
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: digipack
  Artrosis - W imię nocy

  W imię nocy

  Artrosis
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0122 DG
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: nowa wersja

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI