Marek Piekarczyk
Muzyk

Biografia

Marek Józef Piekar­czyk (ur. 13 lipca 1951 w Poznaniu) – polski wokali­sta i autor tekstów, okazjo­nal­nie aktor, a także osobo­wość telewi­zyj­na. Znany z występów w zespole muzyki rockowej TSA, którego był człon­kiem, z przerwa­mi od 1981 do 2018 roku. W latach 1990–1991 członek formacji Balls' Power. Prowadzi także solową działal­ność artystyczną.

Kariera muzyczna

Karierę muzyczną rozpo­czął w 1969, wystę­po­wał w zespo­łach Biała 21. i Sektor A. Na początku lat 80. został wokali­stą zespołu TSA. Od 1982 zaczęli wydawać płyty długo­gra­ją­ce, a ich utwory zajmo­wa­ły czołowe miejsca na listach przebo­jów. Grupa została uznana za prekur­so­ra heavy metalu w Polsce. Razem z zespołem Piekar­czyk wystąpił na ok. 1000 koncer­tach w Polsce, USA, Kanadzie, Belgii, Holandii, Czecho­sło­wa­cji, Rosji, Francji, Finlan­dii, Litwie, Biało­ru­si, Ukrainie i Niemczech.

W 1986 rozpo­czął współ­pra­cę z Jerzym Gruzą i Teatrem Muzycz­nym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa w rock-operze Jesus Christ Super­star. Zespół TSA był tam współ­twór­cą opraco­wa­nia muzycz­ne­go i wykony­wał z orkie­strą teatru wszyst­kie partie instru­men­tal­ne. Odbyło się ok. 200 spekta­klów w Polsce i za granicą (USA, Kanada, Finlan­dia, Rosja). Ostatni spektakl miał miejsce 4 czerwca 1999 w Gdyni na Skwerze Kościusz­ki jako plene­ro­we widowi­sko dla wielo­ty­sięcz­nej widowni, z okazji przyjaz­du papieża Jana Pawła II.

W latach 1990–1991 śpiewał w bocheń­skim zespole Balls’ Power, z którym nagrał płytę pt. XES. W latach 1992–1998 mieszkał z rodziną w Nowym Jorku, gdzie, oprócz pracy w różnych zawodach, koncer­to­wał z miejsco­wy­mi artysta­mi i wystę­po­wał na koncer­tach dla amery­kań­skiej Polonii. W 1994, po śmierci Ryszarda Riedla zorga­ni­zo­wał koncert chary­ta­tyw­ny dla jego rodziny pod hasłem "Nasz Rysiek Kochany". Zorga­ni­zo­wał również koncert chary­ta­tyw­ny dla polskich muzyków poszko­do­wa­nych podczas powodzi w 1997. Po powrocie z USA stworzył projekt Marek Piekar­czyk i Przyja­cie­le i wyruszył w trasę koncer­to­wą po Polsce.

W 2000 przyłą­czył się do projektu "Dom Muzyki" wspoma­ga­ją­cy budowę Domu Muzyki dla Artystów Niepeł­no­spraw­nych. W ramach tego projektu współ­pra­co­wał też z Andrze­jem "e-mollem" Kowal­czy­kiem i wziął udział w kilku­na­stu koncer­tach i w nagraniu płyty-cegiełki Trans-formacje – Oddział Otwarty, a także w następ­nym wydaw­nic­twie pt. Dom Muzyki.

Po reakty­wo­wa­niu TSA w orygi­nal­nym składzie został wokali­stą i autorem tekstów z płyty Proceder, która ukazała się w kwietniu 2004 pod szyldem wydaw­nic­twa Metal Mind Productions.

W marcu 2007 ukazała się płyta pt. Yugopo­lis, na której pojawiły się m.in. dwa utwory (Gdzie jest nasza miłośćCzy pamię­tasz?), współ­two­rzo­ne i zaśpie­wa­ne przez Piekar­czy­ka. Płyta osiągnę­ła status złotej już w pierw­szym dniu sprze­da­ży. W 2007 muzyk przyłą­czył się gościn­nie do projektu muzycz­ne­go Night Rider Symphony, z którym w 2008 wystąpił w chica­gow­skim Harris Theater na koncer­cie z okazji jubile­uszu XX-lecia Festi­wa­lu Filmu Polskie­go w Ameryce. Impreza odbyła się pod patro­na­tem burmi­strza miasta Chicago i Guber­na­to­ra Stanu Illinois.

24 paździer­ni­ka 2009 wydał solowy album studyjny pt. Źródło, której motto ("Kto ma dostęp do źródła, nie czerpie z kałuży") zakła­da­ło powrót do muzycz­nych korzeni artysty.

25 sierpnia 2013 wystąpił w koncer­cie Lata Zet i Dwójki w Uniejo­wie, wykonał wówczas utwór "Czy pamię­tasz" i razem z Edytą Górniak i Marią Sadowską, piosenkę "Tysiące głosów", napisaną przez Marka Kości­kie­wi­cza na potrzeby promocji trzeciej edycji programu The Voice of Poland.

24 marca 2018 w Gostyniu zagrał ostatni koncert z zespołem TSA. 30 czerwca zagrał ( z Tadeuszem Apryja­sem i Jackiem Borowiec­kim) po raz pierwszy po rozsta­niu z TSA koncert akustycz­ny w Warsza­wie (utwory z albumu Źródło).

Działalność pozamuzyczna

W latach 2013–2014 zasiadał w jury programu TVP2 The Voice of Poland. W 2019 został trenerem w pierw­szej polskiej edycji programu The Voice Senior.

W latach 2016–2018 współ­pro­wa­dził w rozgło­śni radiowej RMF FM audycję Buntow­nik z wyboru. Od września 2018 razem z Marcinem Jędry­chem jest gospo­da­rzem programu Rockan­drol­lo­wa historia świata.

Odznaczenia

 • 2017 – Medal Świętego Brata Alberta
 • 15 czerwca 2013, podczas Dni Bochni 2013, odebrał z rąk burmi­strza Bochni oficjal­ną statu­et­kę i dokument przyzna­ją­cy mu tytuł Honoro­we­go Ambasa­do­ra Królew­sko-Górni­cze­go Miasta Bochnia.

  26 stycznia 2017 został nagro­dzo­ny honoro­wym tytułem Ambasa­do­ra Gniezna. Tytuł przyzna­ny został przez Prezy­den­ta Miasta Gniezna, Tomasza Budasza.

  Życie prywatne

  W młodości dorabiał jako ceramik i zdun (budował piece elektrycz­ne, węglowe i gazowe). Był też robot­ni­kiem budow­la­nym, pracu­ją­cym głównie przy stawia­niu bloków mieszkalnych.

  W 1978 urodził mu się syn ze związku z jego partner­ką Ewą. Chłopiec był wcześnia­kiem, który zmarł niedługo po porodzie. Kilka miesięcy po stracie dziecka para zawarła związek małżeń­ski. W 1980 na świat przyszedł ich syn Maciej. Z tego samego związku ma jeszcze córkę – Sonię (ur. 1984). W 1998 małżeń­stwo artysty zakoń­czy­ło się rozwodem. Od drugiej połowy lat 90. XX wieku mieszkał w USA, skąd po kilku latach wrócił do Polski. W 2002 poznał swoją drugą żonę, z którą pobrał się w 2008. Ma z nią syna, Filipa.

  W Stanach Zjedno­czo­nych pracował jako elektryk i magazy­nier w centrum handlowym.

  Muzyk przez wiele lat leczył się na depresję. Jest wegetarianinem.

  Teatr

  Słuchowiska radiowe


  Dyskografia 35

  TSA - 1981

  1981

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD DG 0286
  • EAN: 5907785025745
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: digipack
  Yugopolis - 2

  2

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 3770002175194
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: Platynowa płyta
  TSA - 52 dla przyjaciół

  52 dla przyjaciół

  TSA
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0017
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Yugopolis - Bez prądu

  Bez prądu

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 375 614 7
  • EAN: 0602537561476
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Yugopolis - Bez prądu

  Bez prądu

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 375 613 6
  • EAN: 0602537561360
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  She - Big City Lights

  Big City Lights

  She
  • Wytwórnia: Up Music Limited
  • Numer katalogowy: SHE 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1990
  Chemia - Chemia świąt

  Chemia świąt

  Chemia
  • Wytwórnia: Sonus
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Wieko - Czarodziejski winyl

  Czarodziejski winyl

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: W 001 16
  • EAN: 5907996081301
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  Chemia - Dobra chemia

  Dobra chemia

  Chemia
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5905912559262
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  TSA - Heavy Metal World

  Heavy Metal World

  TSA
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP 009
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  • Dodatkowa informacja: PL
  TSA - Heavy Metal World

  Heavy Metal World

  TSA
  TSA - Heavy, Heavy Metal

  Heavy, Heavy Metal

  TSA
  • Wytwórnia: American Phonograph (US)
  • Numer katalogowy: APK 10
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1985
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  Seba - Human

  Human

  Seba
  • Wytwórnia: Aguu​.pl Records
  • Numer katalogowy: AGUU.PL001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  Małgorzata Ostrowska - Instynkt

  Instynkt

  Małgorzata Ostrowska
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 505145 2
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2001
  TSA - Jodyna

  Jodyna

  TSA
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: SCD 053
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  TSA - List XXX

  List XXX

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMPI CD PROMO 0016
  • EAN: 5907785025790
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  TSA - Live

  Live

  TSA
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 11
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  TSA - Live 1982

  Live 1982

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0311
  • EAN: 5900778502667
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: keep case
  TSA - Live`98

  Live`98

  TSA
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 3984 25918-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  TSA - Marsz wilków

  Marsz wilków

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: foliowa koperta
  • Dodatkowa informacja: mini CD, 3", nakład limitowany, 100 - 150 numerowanych egzemplarzy
  Big Cyc - Nie wierzcie elektrykom

  Nie wierzcie elektrykom

  Big Cyc
  TSA - Proceder

  Proceder

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMPI CD PROMO 0015
  • EAN: 5907785024847
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  TSA - Proceder

  Proceder

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0239
  • EAN: 5907785024816
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Dodatkowa informacja: wersja żółta
  Ania Rusowicz - RetroNarodzenie

  RetroNarodzenie

  Ania Rusowicz
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326824975
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digibook
  TSA - Rock`n`Roll

  Rock`n`Roll

  TSA
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 96
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Yugopolis - Słoneczna strona miasta

  Słoneczna strona miasta

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 172 708 6
  • EAN: 0602517270862
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  TSA - Spunk!

  Spunk!

  TSA
  Yugoton - The Best Of

  The Best Of

  Yugoton
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88697621992
  • EAN: 0886976219925
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: super jewel box
  Yugopolis - The Best Of Yugopolis

  The Best Of Yugopolis

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 470 654 5
  • EAN: 0602547065452
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Yugopolis - The Best Of Yugopolis

  The Best Of Yugopolis

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 470 654 3
  • EAN: 0602547065438
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2015
  TSA - TSA

  TSA

  TSA
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: PLP 002
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  TSA - TSA w Trójce Koncert Akustyczny

  TSA w Trójce Koncert Akustyczny

  TSA
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 3984 26940 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Balls` Power - Xes!

  Xes!

  Balls` Power
  • Wytwórnia: Czad
  • Numer katalogowy: CD - 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  Marek Piekarczyk - Źródło

  Źródło

  Marek Piekarczyk
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 590591255 732 9 CD
  • EAN: 5905912557329
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Marek Piekarczyk - Źródło

  Źródło

  Marek Piekarczyk
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 590329210 494 2 CD
  • EAN: 5903292104942
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI