Marek Siwek
Muzyk

Biografia

Marek Siwek (ur. 13 czerwca 1958, zm. 13 września 2012 w Poznaniu) – polski niepeł­no­spraw­ny wokali­sta i autor tekstów, znany m.in. ze współ­pra­cy z zespołem Lombard.

Po ukończe­niu Studium Piosen­kar­skie­go w Poznaniu rozpo­czął pracę na estra­dzie. Chorował na stward­nie­nie rozsiane i w związku z tym poruszał się na wózku inwalidz­kim. Walczył też z nowotwo­rem. W 1994 roku nawiązał współ­pra­cę z Grzego­rzem Stróż­nia­kiem. Rezul­ta­tem ich współ­pra­cy była płyta Białe sale wydana w roku 1998 przy okazji koncertu "Symbioza" na poznań­skiej Malcie. W 2000 roku Marek Siwek był nomino­wa­ny do tytułu "Człowie­ka roku" magazynu TVP Poznań "Wyzwanie". W 2009 nomino­wa­no go do przyzna­wa­nej przez Polskie Towarzy­stwo Stward­nie­nia Rozsia­ne­go nagrody im. Jamesa D. Wolfen­soh­na. Wystąpił gościn­nie na wydanym w 2012 roku albumie grupy Lombard, zatytu­ło­wa­nym Show Time, w utworze "Pod skórą", którego był współautorem. 

Zmarł 13 września 2012 roku. Pocho­wa­ny został na Cmenta­rzu Jeżyckim w Poznaniu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI