Maurycy "Mauser" Stefanowicz
Muzyk

Biografia

Maurycy "Mauser" Stefa­no­wicz (ur. 1976 w Szczyt­nie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta i instru­men­ta­li­sta. Założy­ciel i lider death­me­ta­lo­wej grupy muzycz­nej Dies Irae. W latach 1997–2008 był człon­kiem kwartetu death­me­ta­lo­we­go Vader. W 2006 roku założył gothic metalową formację UnSun, w której wystę­po­wał do jej rozwią­za­nia w 2016 roku. Stefa­no­wicz był również basistą i wokali­stą wspie­ra­ją­cym w black­me­ta­lo­wej grupie Christ Agony.

W młodości pobierał lekcje gry na skrzyp­cach. Stefa­no­wicz jest żonaty z wokalist­ką grupy UnSun Ayą z którą ma syna Ignacego. Muzyk ma również dziecko z pierw­sze­go małżeń­stwa, Eryka Stefanowicza.

Kariera

Maurycy Stefa­no­wicz działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w 1992 roku w death­me­ta­lo­wej formacji Dies Irae której był założy­cie­lem. W zespole począt­ko­wo pełnił funkcję gitarzy­sty i wokali­sty. Debiu­tanc­kie nagrania formacji ukazały się w 1994 roku na kasecie demo zatytu­ło­wa­nej Fear of God. W między­cza­sie Stefa­no­wicz dołączył do black­me­ta­lo­wej grupy Christ Agony, w której objął obowiąz­ki basisty i wokali­sty wspie­ra­ją­ce­go. Muzyk opuścił trio w 1996 roku po nagraniu dwóch albumów studyj­nych: Moonli­ght - Act III (1996) oraz Darkside (1997).

W 1997 roku zespół Dies Irae zawiesił działal­ność. Natomiast Stefa­no­wicz dołączył do zespołu Vader, w którym zastąpił Jarosła­wa "Chinę" Łabieńca. Również w 1997 roku ukazał się album Black to the Blind, jednakże muzyk – mimo że wymie­nio­ny na płycie – nie brał udziału w nagra­niach. W 1998 roku Stefa­no­wicz odbył z Vader trasę koncer­to­wą w Japonii, której owocem była wydana w 1998 roku koncer­to­wa płyta Live in Japan. W między­cza­sie ukazał się także minial­bum zatytu­ło­wa­ny Kingdom (1998), oraz kaseta VHS Vision and Voice (1998).

W 2000 roku ukazał się pierwszy album Vader zreali­zo­wa­ny z udziałem Stefa­no­wi­cza Litany. Album ten uzyskał nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku metal". W między­cza­sie Stefa­no­wicz wznowił działal­ność Dies Irae. Jeszcze w 2000 roku ukazał się debiu­tanc­ki album formacji Immola­ted. Rok później grupa Vader zreali­zo­wa­ła minial­bum Reign Forever World. W 2002 roku Stefa­no­wicz nagrał z zespołem album Revela­tions. Wydaw­nic­two uzyskało również nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku metal". Także w 2002 roku ukazał się drugi album Dies Irae – The Sin War.

W 2004 roku ukazał się kolejny album Vader zatytu­ło­wa­ny The Beast oraz trzecia płyta Dies Irae Sculp­tu­re of Stone. Płyta The Beast przyspo­rzy­ła zespo­ło­wi Vader kolejną nomina­cję do Fryde­ry­ka. Pod koniec 2005 roku ukazał się minial­bum zatytu­ło­wa­ny The Art of War. Było to pierwsze wydaw­nic­two Vader na którym ukazał się utwór skompo­no­wa­ny przez Stefa­no­wi­cza. Natomiast w 2006 roku ukazał się album Impres­sions in Blood, na którym znalazły się cztery utwory Stefa­no­wi­cza. Nagrania zostały nomino­wa­ne do Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku rock/​metal". Również 2006 roku muzyk wraz z żoną Anną założył gothic metalową grupę UnSun. 

W 2008 roku ukazała się przekro­jo­wa kompi­la­cja nagrań Vader XXV, zawie­ra­ją­ce­go ponownie zareje­stro­wa­ne w nowych aranża­cjach wczesne utwory grupy. 30 sierpnia w warszaw­skim klubie Stodoła odbył się jubile­uszo­wy koncert Vader z okazji dwudzie­sto­pię­cio­le­cia działal­no­ści artystycz­nej. Był to również ostatni koncert z udziałem Stefa­no­wi­cza, który odszedł z zespołu w związku ze wzmożoną działal­no­ścią grupy UnSun, której debiut The End of Life ukazał się jeszcze w 2008 roku. W 2009 roku po wielo­let­nim opóźnie­niu ukazał się pierwszy materiał DVD Dies Irae zatytu­ło­wa­ny The Art of an Endless Creation. Rok później gitarzy­sta wydał drugi album zreali­zo­wa­ny z UnSun Clinic For Dolls.


Dyskografia 30

Vader - ...And Blood Was Shed In Warsaw

...And Blood Was Shed In Warsaw

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0124
 • EAN: 5907785030831
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: swing case
Vader - Angel Of Death

Angel Of Death

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP 012 CDS-E
 • EAN: 5903876600204
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Hunter - Arachne

Arachne

Hunter
 • Wytwórnia: Makumba Music
 • Numer katalogowy: MakuLP001
 • EAN: 5902768225075
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
Vader - Beware The Beast

Beware The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 040-S
 • EAN: 5903876600488
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 333722
 • EAN: 0099923372226
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Impact Records (D)
 • Numer katalogowy: IR-C 151
 • EAN: 4016552215102
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Black To The Blind / The Darkest Age - Live`93 CD2: System Shock Label Sampler
Vader - Blood

Blood

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0223
 • EAN: 5907758024263
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2003
Vader - Blood / Reing Forever World

Blood / Reing Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Blade (US)
 • Numer katalogowy: 3984 14460 2
 • EAN: 0039841446029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
UnSun - Clinic For Dolls

Clinic For Dolls

UnSun
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 130
 • EAN: 5903427873743
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Vader - Dark Age

Dark Age

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 095 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 550 egzemplarzy
Dies Irae - Fear Of God

Fear Of God

Dies Irae
 • Wytwórnia: Serenades Records (DE)
 • Numer katalogowy: SR 003
 • EAN: 0727361687229
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1996
Dies Irae - Immolated

Immolated

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0115
 • EAN: 5907785017337
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RRLP098
 • EAN: 7320470068113
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2006
Vader - Impressions In Blood

Impressions In Blood

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 136
 • EAN: 7320470096635
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
Vader - Kingdom

Kingdom

Vader
Vader - Lead Us

Lead Us

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: REG-CD-1044
 • EAN: 0879822000440
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Vader - Litany

Litany

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0088
 • EAN: 5907785016187
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Vader - Live In Japan

Live In Japan

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0059
 • EAN: 5907785012165
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Vader - Reign Forever World

Reign Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0120
 • EAN: 5907785017535
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Vader - Revelations

Revelations

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0154
 • EAN: 5907785021396
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Dies Irae - Sculpture Of Stone

Sculpture Of Stone

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0253
 • EAN: 5907785025134
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Dies Irae - The Art Of An Endless Creation

The Art Of An Endless Creation

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0163
 • EAN: 5907785033818
 • Nośnik: DVD+CD
 • Data wydania: 2008
 • Dodatkowa informacja: DVD: koncert The Art Of An Endless Creation, CD: Sculpture Of Stone
Dies Irae - The Art Of An Endless Creation

The Art Of An Endless Creation

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0723 DG
 • EAN: 5907785037922
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Vader - The Art Of War

The Art Of War

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR074LP
 • EAN: 7320470060940
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2005
Vader - The Beast

The Beast

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0278
 • EAN: 5907785025592
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
UnSun - The End Of Life

The End Of Life

UnSun
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 062
 • EAN: 5903427872173
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Dies Irae - The Sin War

The Sin War

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0158
 • EAN: 5907785022461
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Vader - The Upcoming Chaos

The Upcoming Chaos

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 081
 • EAN: 5903876600891
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
Vader - Xeper

Xeper

Vader
 • Wytwórnia: Thrash`em All
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: książka z płytą
Vader - XXV

XXV

Vader
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR141
 • EAN: 7320470089002
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI