Mieczysław "Mechanik" Jurecki
Muzyk

Biografia

Zródło: Spotify

Mieczy­sław Jerzy Jurecki pseud. Mechanik (ur. 3 paździer­ni­ka 1956 we Wrocła­wiu) – polski basista, gitarzy­sta, kompo­zy­tor i aranżer. Nagrał ponad dwieście płyt i brał udział w niezli­czo­nych sesjach nagra­nio­wych dla Polskie­go Radia.

Kariera

Ukończył IX Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Juliusza Słowac­kie­go we Wrocła­wiu w 1975 roku. W trakcie nauki, po zajęciach lekcyj­nych wystę­po­wał z Wojcie­chem Popkie­wi­czem w Autor­skim Studio Piosenki "Teraz" i nagrywał, będąc muzykiem sesyjnym w Orkie­strze PR i TV we Wrocła­wiu. Ponadto jako członek zespołu pod kier. Włodzi­mie­rza Plaskoty nagrał kilka­dzie­siąt piosenek dla Kabaretu Elita oraz przez krótki okres współ­pra­co­wał z zespołem muzycz­nym przy studenc­kim Teatrze Kalambur (wokali­stą grupy był Mirosław Bielaw­ski). Jego pierw­szym profe­sjo­nal­nym zespołem rockowym był Nurt.

W kolej­nych latach współ­pra­co­wał z takimi wykonaw­ca­mi, jak: Zespół jazzowy Ryszarda Miśka, MSA 1111 (nagrania radiowe i koncer­to­we), Romuald i Roman, Spisek (współ­pra­ca z Haliną Frącko­wiak i Krzysz­to­fem Cugow­skim, nagrania radiowe), Kwartet A. Mazura (współ­pra­ca z Ireną Santor i Marią Koterb­ską, nagrania radiowe), Art Flash (współ­pra­ca z Małgo­rza­tą Grusz­czyń­ską-Wojna­ro­wicz i K. Cugow­skim, nagrania radiowe), Gain, Alex Band, Test, Freak Weber, Perfect, Banda i Wanda, Ewa Bem, Zbigniew Lewan­dow­ski, Wojciech Gąssow­ski, Stachur­sky, Marek Torzew­ski, Zdzisła­wa Sośnicka, Jan Kaczma­rek, Tercet Egzotycz­ny, Urszula, Martyna Jakubo­wicz i wielu innych.

W 1981 trafił do Budki Suflera, w której z przerwa­mi grał do 2003. W między­cza­sie nagrywał solowe płyty jako Mechanik (albumy: Duży Mechanik (1988), Szuja (1989), Agrest (1994) oraz brał udział w niezli­czo­nych projek­tach jako muzyk sesyjny. Z założo­nym przez siebie zespołem Półbuty (m.in. Marek Raduli, Tomasz Zeliszew­ski) nagrał płytę To twoje życie i twoje marzenia (2001), która zawiera jego kompozycje.

Pod koniec 1998 nagrał solową płytę 12 sprawie­dli­wych, w nagraniu której uczest­ni­czy­li czołowi polscy gitarzy­ści: Jan Boryse­wicz, Dariusz Kozakie­wicz, Jacek Królik, Jacek Krzaklew­ski, Krzysz­tof Misiak, Aleksan­der Mrożek, Marek Popów, Marek Raduli, Grzegorz Skawiń­ski. Ta płyta została przez magazyn "Gitara i bas" uhono­ro­wa­na tytułem Wydaw­nic­two Roku, a Jurecki – tytułem najlep­sze­go polskie­go gitarzy­sty basowego.

W 2003 założył zespół Veto (m.in. z wokalist­ką Olgą Pokorską), działa­ją­cy później pod nazwą Logo (album Za twój czuły szept z 2005). Współ­two­rzył z Krzysz­to­fem Wałeckim i Pawłem Szafrań­cem formację Vintage (album N° 1 z 2007). Jest również basistą w rock and rollowym zespole Riders, gdzie poza nim wystę­pu­je m.in. Ola Łysiak czy Grzegorz Kuks. Współ­pra­cu­je z Wojtkiem Pilichow­skim i Krzysz­to­fem Ścierań­skim oraz współ­two­rzy z Jackiem Króli­kiem i Ryszar­dem Sygito­wi­czem zespół Giganci Gitary.

Jurecki był też pomysło­daw­cą konkursu "Solo życia" wyłania­ją­ce­go młodych i zdolnych instru­men­ta­li­stów. Impreza odbywała się corocz­nie w Lublinie, począw­szy od 2005.

Dyskografia solowa

Albumy
 • Duży Mechanik (1988) (jako Mechanik)
 • Szuja (1989) (jako Mechanik)
 • 12 sprawie­dli­wych (1999) (jako Mietek Jurecki)
Single
 • "Śpij mała, śpij (nie jestem tym którego chcesz)" /​ "Sto litrów łez" (1987)
Kompilacje
 • Agrest (1994) (jako Mechanik)
 • Dzieła wybrane (2008) (jako Mechanik)
 • Boża Krówka (2019 3 CD) (jako Mietek Jurecki) - album wydany z okazji 45-lecia pracy artystycznej

Instrumentarium

Gitary elektryczne
 • Gibson Les Paul with Midi Pickups
 • Gibson Les Paul
 • Ibanez Strato­ca­ster 7 strings
 • Epiphone 12 strings electroacoustic
 • Fender Strato­ca­ster
Gitary basowe
 • Nexus Fretless 5 string bass
 • Alembic Essence 5 string bass
 • Ken Smith 5 string bass
 • Music Man Sting Ray 5 string bass
 • Fender Jazz Bass z przystaw­ką MIDI
 • Epiphone 4 string bass
 • Wiesław Długosz Fretless 6 strings
Pozostałe
 • Struny D’Addario
 • Exar Wah-Wah pedals
 • Przewody gitarowe Laboga „Way of sounds"/ Perfection
Gitary elektryczne
 • Gibson Les Paul with Midi Pickups
 • Gibson Les Paul
 • Ibanez Strato­ca­ster 7 strings
 • Epiphone 12 strings electroacoustic
 • Fender Strato­ca­ster
Gitary basowe
 • Nexus Fretless 5 string bass
 • Alembic Essence 5 string bass
 • Ken Smith 5 string bass
 • Music Man Sting Ray 5 string bass
 • Fender Jazz Bass z przystaw­ką MIDI
 • Epiphone 4 string bass
 • Wiesław Długosz Fretless 6 strings
Pozostałe
 • Struny D’Addario
 • Exar Wah-Wah pedals
 • Przewody gitarowe Laboga „Way of sounds"/ Perfection

Dyskografia 61

Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak - 10 lat samotności

10 lat samotności

Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111495183
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak - 10 lat samotności

10 lat samotności

Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111495602
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: gatefold
Mietek `Mechanik` Jurecki - 12 sprawiedliwych

12 sprawiedliwych

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Budka Suflera - 1974 - 1984

1974 - 1984

Budka Suflera
Urszula - 3

3

Urszula
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: APL 007
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Budka Suflera - 4 Pieces To Go

4 Pieces To Go

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 011
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1992
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

50/70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 384
 • EAN: 5902643883741
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

50/70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 100
 • EAN: 5902643883758
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: gatefold
Mietek `Mechanik` Jurecki - Agrest

Agrest

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Budka Suflera - Akustycznie

Akustycznie

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: metal box
Budka Suflera - Antologia VIII

Antologia VIII

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 033 8
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1994 - 1995)
Budka Suflera - Bal wszystkich świętych

Bal wszystkich świętych

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 040
 • EAN: 0724352650828
 • Nośnik: CD+CD-R
 • Data wydania: 2000
Felicjan Andrzejczak - Biegnę jak maratończyk

Biegnę jak maratończyk

Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1178
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Wieko - Błękitny dym

Błękitny dym

Wieko
 • Wytwórnia: Wieko
 • Numer katalogowy: W 001 15
 • EAN: 5907996080755
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Mietek `Mechanik` Jurecki - Boża krówka

Boża krówka

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 90429
 • EAN: 5906409904299
 • Nośnik: 3CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - Budka w operze, Live From Sopot `94

Budka w operze, Live From Sopot `94

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Budka Suflera - Chodź

Chodź

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 026
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: slim case
Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 053
 • EAN: 5906737579626
 • Nośnik: 2CD+2DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack, slipcase
Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: LP TZ 053
 • EAN: 5906737579688
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
Budka Suflera - Cisza

Cisza

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Wieko - Czarodziejski winyl

Czarodziejski winyl

Wieko
 • Wytwórnia: Wieko
 • Numer katalogowy: W 001 16
 • EAN: 5907996081301
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
Felicjan Andrzejczak - Czas przypływu

Czas przypływu

Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11465
 • EAN: 5906409114650
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Krzysztof Cugowski - Czerwony jak cegła

Czerwony jak cegła

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 371
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Krzysztof Cugowski - Do Right Woman

Do Right Woman

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: PROMO CD 401
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Veto - Drugie ja - aaa

Drugie ja - aaa

Veto
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 064
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Mietek `Mechanik` Jurecki - Duży Mechanik

Duży Mechanik

Mietek `Mechanik` Jurecki
Budka Suflera - Greatest Hits II

Greatest Hits II

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 030
 • EAN: 0724352236725
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski - Integralnie

Integralnie

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5330762
 • EAN: 0724353307622
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Budka Suflera - Jeden raz

Jeden raz

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 006
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Krzysztof Cugowski - Jednego serca

Jednego serca

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 390
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Kiedy rozum śpi

Kiedy rozum śpi

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 447
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Live At Carnegie Hall

Live At Carnegie Hall

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 038
 • EAN: 0724352627707
 • Nośnik: 2CD+CD-R
 • Data wydania: 2000
Sławek Wierzcholski - Matematyka serc

Matematyka serc

Sławek Wierzcholski
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1756
 • EAN: 5907812247560
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Marek Raduli - Meksykański Symbol Szczęścia

Meksykański Symbol Szczęścia

Marek Raduli
 • Wytwórnia: As Art.
 • Numer katalogowy: Ag001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Marek Raduli - Meksykański Symbol Szczęścia 1996 - 2001

Meksykański Symbol Szczęścia 1996 - 2001

Marek Raduli
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 054
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Banda & Wanda - Moje przeboje

Moje przeboje

Banda & Wanda
Budka Suflera - Mokre oczy

Mokre oczy

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 476
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Mokre oczy

Mokre oczy

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5400502
 • EAN: 0724354005022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slipcase
Felicjan Andrzejczak - Na prowincji

Na prowincji

Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD122
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Budka Suflera - Najpiękniejsze kolędy

Najpiękniejsze kolędy

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Good Summer
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie

Nic nie boli, tak jak życie

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Vintage - No 1

No 1

Vintage
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 070
 • EAN: 5099950729128
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Budka Suflera - Noc

Noc

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 021
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Budka Suflera - Noc

Noc

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 9 56841 2
 • EAN: 0190295684129
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
Sławek Wierzcholski - Przejściowy stan

Przejściowy stan

Sławek Wierzcholski
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 265
 • EAN: 5901448112650
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - Solo

Solo

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 469
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Spisek - Spisek

Spisek

Spisek
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 065
 • EAN: 5901549197884
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Budka Suflera - Sur le pont d`Avignon

Sur le pont d`Avignon

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Budka Suflera - Szaro szary film

Szaro szary film

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 496
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Mietek `Mechanik` Jurecki - Szuja

Szuja

Mietek `Mechanik` Jurecki
Budka Suflera - The Best Of

The Best Of

Budka Suflera
 • Wytwórnia: G + J Polska
 • Numer katalogowy: 003
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Półbuty - To twoje życie i twoje marzenia

To twoje życie i twoje marzenia

Półbuty
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 048
 • EAN: 0724353462420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Półbuty - To twoje życie i twoje marzenia

To twoje życie i twoje marzenia

Półbuty
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 047
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Logo - To wszystko nieprawda

To wszystko nieprawda

Logo
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 064
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Urszula - Urszula

Urszula

Urszula
 • Wytwórnia: Savitor
 • Numer katalogowy: SVT 004
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Wieko - Wieko

Wieko

Wieko
 • Wytwórnia: Wieko
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Logo - Za twój czuły szept

Za twój czuły szept

Logo
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 067
 • EAN: 0094634633000
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Mietek `Mechanik` Jurecki - Za wielką wodą

Za wielką wodą

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 022
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Felicjan Andrzejczak - Zawsze ten sam

Zawsze ten sam

Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: 2-0071
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Krzyszt of Misiak - Zdjęcie z misiem

Zdjęcie z misiem

Krzyszt of Misiak
 • Wytwórnia: Forte
 • Numer katalogowy: 00444 *
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Martyna Jakubowicz - Zwykły włóczęga

Zwykły włóczęga

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 674 155 0
 • EAN: 0602567415503
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI