Olaf Deriglasoff
Muzyk

Biografia

Olaf Derigla­soff (ur. 10 marca 1963 w Gdańsku) – polski gitarzy­sta, basista, muzyk sceny nieza­leż­nej, kompo­zy­tor, autor tekstów, aranżer i produ­cent muzyczny.

Życiorys

Jego nazwisko jest zniem­czo­ną wersją nazwiska Djeri­gła­zow. Z wykształ­ce­nia jest złotnikiem.

Swój pierwszy zespół – Dzieci Kapitana Klossa założył w 1983 w Gdańsku. W 1985 grupa została jednym z laure­atów festi­wa­lu w Jaroci­nie i dzięki Rozgło­śni Harcer­skiej stała się znana szersze­mu gronu słuchaczy.

W 1986 zespół rozpadł się, a Olaf Derigla­soff przeniósł się do Berlina Zachod­nie­go, gdzie grywał w różnych forma­cjach, między innymi we wspólnym zespole z wokali­stą znanym obecnie z grupy Kobiety – Grzego­rzem Nawroc­kim, czy w irlandz­ko-kanadyj­sko-austra­lij­sko-polskim projek­cie Sea of Heads.

W 1994 wrócił do kraju by przyłą­czyć się do zespołu Jędrzeja Kodymow­skie­go – Apteka. Efektem tej współ­pra­cy są płyty: Menda (1994) i Spirala (1996).

W 1996 opuścił zespół i wszedł w skład formacji Maćka Maleń­czu­ka – Homo Twist. Przy jego współ­pra­cy powstały płyty Moniti Revan (1997) i Live after Death (2000). Od 1998 równo­le­gle grał w innym krakow­skim zespole związa­nym wówczas z Maleń­czu­kiem – Püdelsi. Owocem wspólnej pracy stała się płyta Psycho­pop (1999).

W 1997 wziął udział w tworze­niu kompo­zy­cji i nagraniu płyty zespołu Tymona Tymań­skie­go – Kury, pt. P.O.L.O.V.I.R.U.S..

W 2000 nagrał z Kazikiem Staszew­skim płytę Melassa.

W 2000, po rozwią­za­niu Homo Twist, odszedł z Püdelsów, by zająć się swoim debiutem produ­cenc­kim, czyli płytą Yugoton (2001). Pełnił tam rolę aranżera, produ­cen­ta muzycz­ne­go, instru­men­ta­li­sty, wokali­sty i autora części tekstów. W 2003 wziął udział w nagraniu płyty Kazika Staszew­skie­go – Piosenki Toma Waitsa, a w 2001 zaczął współ­pra­cę z zespołem Kazik na Żywo. Z grupą tą zareje­stro­wał album Występ (2002). W 2004 wziął udział w stworze­niu kolejnej płyty Kazika Staszew­skie­go Czter­dzie­sty Pierwszy.

Reali­zu­jąc swoje plany solowe, w 2002 założył własną formację Os Gatos. Zespół pracował nad materia­łem w składzie Olaf Derigla­soff – gitara, Bartek "Magneto" Tyciński – gitara, Grzegorz "Dżordż" Kurek – git. basowa, Macio Moretti – perkusja. Wkrótce skład zmienił się, zmieniła się też nazwa. Obecnie grupa wystę­pu­je pod nazwą Derigla­soff. Olaf powrócił do gitary basowej, a zespół zasilili muzycy z Wrocła­wia: Wojtek Garwo­liń­ski na gitarze (Kości, ex-Pivo), Paweł Galus – również na gitarze (Kości) oraz perku­si­sta Mario Bielski (Kości, The Garde­ners). W listo­pa­dzie 2005 ukazała się pierwsza solowa płyta Derigla­sof­fa Produkt. Płytę promował utwór Perełka oraz Amorte. Zbyt duża odległość jaka dzieli Warszawę i Wrocław wymusiła ponowną zmianę składu grupy. Od 2009 zespół Olafa tworzą: Wojciech Puzon Kuzyk i Andrzej Niski na gitarach oraz Robert Misiek Szymań­ski na bębnach i Andrzej Szaja Szajew­ski na klawiszach.

W między­cza­sie w maju 2007 Olaf Derigla­soff powrócił do grania w zespole Homo Twist, z którym zareje­stro­wał album Matema­tyk (2008), po wydaniu którego zespół Homo Twist został zawie­szo­ny na czas nieokreślony.

W 2009 zagrał obok Grzego­rza Markow­skie­go, Macieja Maleń­czu­ka, Piotra Wróbla i Pawła Mąciwody jako gość na płycie zespołu WU-HAE pt. Opera Nowohucka.

W latach 2009–2010 wraz z Andrze­jem Szajew­skim Olaf Derigla­soff współ­pro­wa­dził program Gilotyna na antenie warszaw­skie­go Radia Kampus.

2010 to czas pracy nad drugą płytą. W sierpniu tego roku Olaf Derigla­soff gościł również w projek­cie Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go, którego celem było ukazanie historii Warszawy od współ­cze­sno­ści do przed­woj­nia poprzez nowe brzmie­nio­wo i inter­pre­ta­cyj­nie wykona­nia znanych piosenek o Warsza­wie. Projekt ten zaowo­co­wał koncer­tem oraz płytą pt. www wawa2010​.pl, na której w duecie z Karoliną Cichą Derigla­soff wykonał utwór ′′Małgośka′′.

Druga płyta zespołu Derigla­soff Band pt. Noże ukazała się nakładem nieza­leż­nej wytwórni Laudanum Rekords w lutym 2011. Singlem promu­ją­cym płytę jest utwór "Dyabeu".

W 2014 nakładem wytwórni Mystic Produc­tion ukazał się dwupły­to­wy album "XXX" podsu­mo­wu­ją­cy ponad 30-letnią karierę muzyczną Olafa Derigla­sof­fa. Zawiera 30 utworów z lat 1980–2014. Wszyst­kie kompo­zy­cje pocho­dzą­ce sprzed 2013 zostały nagrane od nowa w zmienio­nych aranża­cjach. W tym samym roku Derigla­soff brał udział w projek­cie Męskie Granie Orkiestra.


Dyskografia 39

Play - 0.01

0.01

Play
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 01-01
 • EAN: 5908294610552
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Jakubik & Deriglasoff - 40 przebojów

40 przebojów

Jakubik & Deriglasoff
Kazik Staszewski - Bourbon mnie wypełnia

Bourbon mnie wypełnia

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093B-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Kazik - Czterdziesty pierwszy

Czterdziesty pierwszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD12/04
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
Play - Don`t Tell Me Lies

Don`t Tell Me Lies

Play
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-PLAY3/02
 • EAN: 5908294611030
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, numerowany
Play - Forever

Forever

Play
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP CD 75/01
 • EAN: 5908294610965
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Kazik - Gdybym wiedział to co wiem

Gdybym wiedział to co wiem

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 03/00
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Homo Twist - Irma Tine Var

Irma Tine Var

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRDS 06
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Olaf Deriglasoff - Kosmodres

Kosmodres

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 990S1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
Homo Twist - Live After Death

Live After Death

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 046/047
 • EAN: 0724353643027
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Live Pol`And`Rock Festival 2019

Live Pol`And`Rock Festival 2019

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 077
 • EAN: 5906737579947
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Los się musi odmienić

Los się musi odmienić

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/05
 • EAN: 5908294614727
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Olaf Deriglasoff - Magia Y Tresura

Magia Y Tresura

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Laudanum Rekords
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907602010701
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
G. Wolf - Magnetic Dog

Magnetic Dog

G. Wolf
 • Wytwórnia: Experience Based Music
 • Numer katalogowy: CD0001-2013
 • EAN: 5904259354073
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Homo Twist - Matematyk

Matematyk

Homo Twist
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5226192
 • EAN: 5099952261923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Melassa

Melassa

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 70/00
 • EAN: 5908294610439
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Apteka - Menda

Menda

Apteka
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 23/94
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Apteka - Menda

Menda

Apteka
Dr Misio - Młodzi

Młodzi

Dr Misio
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 373 467 1
 • EAN: 0602537346714
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Homo Twist - Moniti Revan

Moniti Revan

Homo Twist
Kazik Staszewski - Niewinna kiedy śni

Niewinna kiedy śni

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093A-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Olaf Deriglasoff - Noże

Noże

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Laudanum Rekords
 • Numer katalogowy: 2039301
 • EAN: 5902020393016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Kury - P.O.L.O.V.I.R.U.S

P.O.L.O.V.I.R.U.S

Kury
 • Wytwórnia: Biodro Records
 • Numer katalogowy: BRCD 001
 • EAN: 5905555910017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Olaf Deriglasoff - Perełka

Perełka

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 990S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slim case
Perkoz - Perkoz

Perkoz

Perkoz
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 987606-8
 • EAN: 0602498760680
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: super jewel box
Kazik Staszewski - Piosenki Toma Waitsa

Piosenki Toma Waitsa

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Dr Misio - Pogo

Pogo

Dr Misio
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 4704803
 • EAN: 0602547048035
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Tymon & The Transistors - Polskie gówno

Polskie gówno

Tymon & The Transistors
 • Wytwórnia: DzogZen Music
 • Numer katalogowy: dm 001
 • EAN: 602557020106
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Olaf Deriglasoff - Produkt

Produkt

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 990
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Püdelsi - Psychopop

Psychopop

Püdelsi
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 59/99
 • EAN: 5908294610217
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Püdelsi - Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105704750
 • EAN: 5053105704750
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Kazik Staszewski - Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: 2929363
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Kazik Staszewski - Singapur

Singapur

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD93c-6
 • EAN: 5900672929365
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Apteka - Spirala

Spirala

Apteka
Dzieci Kapitana Klossa - Syf Bałtycki

Syf Bałtycki

Dzieci Kapitana Klossa
 • Wytwórnia: Pasażer
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Yugoton - The Best Of

The Best Of

Yugoton
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697621992
 • EAN: 0886976219925
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Kazik Na Żywo - Występ

Występ

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 45/02
 • EAN: 5908294613256
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Olaf Deriglasoff - XXX

XXX

Olaf Deriglasoff
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 261
 • EAN: 5903427876607
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Yugoton - Yugoton

Yugoton

Yugoton
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321830222
 • EAN: 0743218302220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI