Patrycja Markowska
Muzyk

Biografia

Patrycja Markow­ska (ur. 21 grudnia 1979 w Warsza­wie) – polska piosen­kar­ka i autorka tekstów.

Młodość

Jest córką Krystyny i Grzego­rza Markow­skich, tancerki i wokali­sty zespołu Perfect, oraz brata­ni­cą warszaw­skie­go biskupa Rafała Markowskiego.

Kariera muzyczna

3 grudnia 2001 wydała debiu­tanc­ki album studyjny pt. Będę silna. Wydaw­nic­two promo­wa­ła singlami: "Opętanie", "Drogi kolego" oraz "Musisz być pierwszy", który nagrała w duecie z Marcinem Urbasiem. Za album otrzy­ma­ła nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii "Nowa twarz fonografii".

16 paździer­ni­ka 2003 wydała drugi album studyjny pt. Mój czas, na którym znalazły się m.in. single "Kameleon" i "Z twoich rąk", a 17 paździer­ni­ka 2005 – album pt. Nie zatrzyma nikt, z którego pocho­dził m.in. przebój "Gdy zgasną światła", a także singiel "Cztery ściany".

15 czerwca 2007 za wykona­nie utworu "Świat się pomylił" zdobyła pierwszą nagrodę w konkur­sie "Premiery" oraz nagrodę dzien­ni­ka­rzy na 44. Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. 25 czerwca wydała swój pierwszy album koncer­to­wy pt. Patrycja Markow­ska Live, który zawierał nagrania na żywo, zareje­stro­wa­ne podczas koncertu w warszaw­skim klubie Stodoła. 1 paździer­ni­ka wydała czwarty album studyjny pt. Świat się pomylił, który promo­wa­ła piosenką "Jeszcze raz". Singiel został wykorzy­sta­ny w promocji polskiej komedii roman­tycz­nej o tym samym tytule. Krążek Świat się pomylił zdobył status platy­no­wej płyty.

25 kwietnia 2008 otrzy­ma­ła statu­et­kę Eska Music Awards 2008 w katego­rii Artystka roku. Jesienią wydała reedycję albumu pt. Świat się pomylił, wzboga­co­ną o przebój pt. "Deszcz". 11 lipca zagrała koncert przed Nelly Furtado w Poznaniu, a 20 czerwca 2009 wystą­pi­ła przed Lennym Kravit­zem w Krakowie. 26 paździer­ni­ka 2010 wydała piąty album studyjny pt. Patrycja Markow­ska. Kilka tygodni po premie­rze wydaw­nic­two osiągnę­ło status złotej płyty, a wkrótce potem platy­no­wej. Płyta promo­wa­na była przez pięć singli: "Księży­co­wy", "Hallo, hallo", "Ostatni", "W hotelo­wych koryta­rzach" oraz "Tylko mnie nie strasz". W teledy­sku do utworu "W hotelo­wych koryta­rzach" zagrał jej życiowy partner, Jacek Kopczyń­ski. 9 listo­pa­da ukazała się płyta zespołu Perfect pt. XXX, na której Markow­ska gościn­nie zaśpie­wa­ła w duecie z Grzego­rzem Markow­skim utwór "Trzeba żyć".

28 maja 2013 wydała szósty album studyjny pt. Alter Ego. Płytę promo­wa­ła tytuło­wym singlem oraz piosenką "Dzień za dniem", do których zreali­zo­wa­ła teledy­ski. 14 lipca wystą­pi­ła podczas koncertu Lata ZET i Dwójki w Słubi­cach, gdzie wykonała mieszan­kę utworów "Break Through" i "Alter Ego", a także utwory: "Dzień za dniem" i "Księży­co­wy" (w duecie z Natalią Nykiel). W listo­pa­dzie zagrała z zespołem trasę klubową promu­ją­cą album Alter Ego, obejmu­ją­cą kilka­na­ście koncer­tów w Polsce oraz trzy koncerty dla Polonii na Wyspach Brytyj­skich. 15 grudnia na ostatnim koncer­cie trasowym w warszaw­skim klubie Hybrydy odebrała złotą płytę za ten album. Teledysk do trzecie­go singla "Wielo­kro­pek" powstał w Las Vegas. W styczniu 2014 wydała kolejny singiel z płyty – "Ocean", który nagrała w duecie z Arturem Gadow­skim. 31 maja z piosenką "Dzień za dniem" wystą­pi­ła podczas drugiego dnia festi­wa­lu TOPtren­dy 2014 w konkur­sie Najwięk­sze Przeboje Roku z udziałem wykonaw­ców, których piosenki były w ostatnim roku najczę­ściej granymi w stacjach radio­wych. W tym samym festi­wa­lo­wym dniu zasiadła w jury konkursu Trendy. 17 sierpnia wystą­pi­ła podczas koncertu Lato ZETDwójki w Zabrzu. W lipcu zapre­zen­to­wa­ła teledysk do "Nim się zamie­nisz w żart", piątego singla z Alter Ego. W klipie, wyreży­se­ro­wa­nym przez Jana Macie­re­wi­cza, wystą­pi­ły dzieci członków zespołu Markowskiej.

W lutym 2015 zajęła 14. miejsce w plebi­scy­cie radia RMF FM na artystę 25-lecia. 13 kwietnia wydała album koncer­to­wy (CD+DVD) pt. Patrycja Markow­ska na żywo. 19 kwietnia wystą­pi­ła z zespołem w Wembley Arena w Londynie podczas koncertu Top Music Wembley. 26 czerwca wystą­pi­ła z zespołem podczas koncertu Europej­ski Stadion Kultury w Rzeszo­wie, na którym zaśpie­wa­ła w duecie z Tanita Tikaram utwory: "Księży­co­wy" oraz "Good Tradi­tion". 13 listo­pa­da ukazał się album zespołu Pectus pt. Kobiety, na którym Markow­ska zaśpie­wa­ła utwór "Między słowami" w duecie z wokali­stą zespołu, Tomaszem Szcze­pa­ni­kiem. 18 grudnia zapre­zen­to­wa­ła teledysk do piosenki "Nawiga­cja", skompo­no­wa­nej z okazji 10. jubile­uszo­wej edycji chary­ta­tyw­ne­go Kalen­da­rza Dżentel­me­ni 2016.

2 czerwca 2017 wydała kolejny album studyjny pt. Krótka płyta o miłości. Zapowie­dzią albumu była premiera czterech utworów, które nagrała w duecie z innymi wykonaw­ca­mi; do utworów nakrę­co­no teledy­ski: "Wyznanie" (Leszek Możdżer), "Nie potrzeba mi nic więcej" (Grzegorz Skawiń­ski), "Byś spojrzał na mnie" (Marek Dyjak) i "Bezustan­nie" (Ray Wilson). Singlami promu­ją­cy­mi nowy album były utwory: "Kochaina" oraz "Za nas dwoje". Album zadebiu­to­wał na drugim miejscu listy OLiS, zostając najle­piej notowaną płytą w karierze wokalist­ki. Teledysk do piosenki "Za nas dwoje" w kilka dni po premie­rze przekro­czył milion wyświe­tleń. Kolejne teledy­ski promu­ją­ce najnow­szą płytę, "Czy przyj­dzie wiosna" oraz "Lalka", miały swoją premierę w 2018.

7 listo­pa­da 2018 wydała singiel "Na szczycie", którym zapowia­da­ła album studyjny pt. Droga, którą nagrała w duecie z Grzego­rzem Markow­skim. Premiera płyty odbyła się 25 stycznia 2019, promo­wa­li go również singlami "Lustro", "Aż po horyzont", "Echem zosta­wi­my ślad" i "Coraz mniej", do których zreali­zo­wa­li oficjal­ne teledy­ski. Również w styczniu odbyła się premiera albumu składu Hemp Gru pt. Eter, na którym Markow­ska zaśpie­wa­ła utwór "Mały wielki człowiek" wraz z O.S.T.R.ym. 21 marca 2019 otrzy­ma­ła nagrodę dla "najlep­szej wokalist­ki 2018" w plebi­scy­cie "Płyty Rocku Antyra­dia 2018".

31 marca 2020 wydała utwór "Niepo­praw­na", który stworzy­ła wspólnie z Maćkiem Wasio w czasie epidemii COVID-19. Teledysk do utworu został stworzo­ny ze zdjęć z domowego albumu artystki. Utwór dotarł na szczyty list przebo­jów m.in. w radiu RMF FM i radiu ZET. W czerwcu 2020 wydała utwór "W ramio­nach", który nagrała z Dawidem Dubajką.

Działalność pozamuzyczna

Brała udział w progra­mie rozryw­ko­wym Taniec z gwiaz­da­mi (2005). Była także trenerką w dwóch edycjach The Voice of Poland (2013, 2018). W 2020 roku wystą­pi­ła w progra­mie "Ameryka Express 2".

Była ambasa­dor­ką Świato­wych Dni Młodzie­ży 2016 zorga­ni­zo­wa­nych w Krakowie.

Życie prywatne

Związana jest z aktorem Jackiem Kopczyń­skim. Mają syna, Filipa Krystia­na (ur. 9 stycznia 2008).


Dyskografia 30

Perfect - 15 lat Euler Hermes w Polsce

15 lat Euler Hermes w Polsce

Perfect
 • Wytwórnia: Perfekt Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: promo
Patrycja Markowska - 4 ściany

4 ściany

Patrycja Markowska
IRA - Akustycznie

Akustycznie

IRA
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 471 001 6
 • EAN: 0602547100160
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Alter Ego

Alter Ego

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9936672
 • EAN: 5099999366728
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Patrycja Markowska - Będę silna

Będę silna

Patrycja Markowska
Mech - Bluffmania

Bluffmania

Mech
Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski - Droga

Droga

Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111493066
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Gdy zgasną światła

Gdy zgasną światła

Patrycja Markowska
Patrycja Markowska - Kameleon

Kameleon

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Pectus - Kobiety

Kobiety

Pectus
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9188386823138
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Mech - Królewski poker

Królewski poker

Mech
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10284
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Patrycja Markowska - Krótka płyta o miłości

Krótka płyta o miłości

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 58228 8
 • EAN: 0190295822880
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Mój czas

Mój czas

Patrycja Markowska
Patrycja Markowska - Musisz być pierwszy

Musisz być pierwszy

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Patrycja Markowska - Na żywo

Na żywo

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 4611601
 • EAN: 0825646116010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Nie zatrzyma nikt

Nie zatrzyma nikt

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 487 6
 • EAN: 0602498748763
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Patrycja Markowska - Nie zatrzyma nikt

Nie zatrzyma nikt

Patrycja Markowska
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: GM Records
 • Numer katalogowy: 0701665109 *
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9465532
 • EAN: 5099994655322
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9464522
 • EAN: 5099994645224
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 0 91584 2
 • EAN: 5099909158429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: super jewel box
Mech - Portret

Portret

Mech
 • Wytwórnia: Karolex
 • Numer katalogowy: PTCD 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Patrycja Markowska - Preludium e-moll op. 28 nr 4

Preludium e-moll op. 28 nr 4

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5097532
 • EAN: 5099950975327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 768
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slim case
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2662922
 • EAN: 5099926629223
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Patrycja Markowska - Tak o mnie walcz

Tak o mnie walcz

Patrycja Markowska
IRA - X

X

IRA
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: My Music 536
 • EAN: 5099997581123
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Perfect - XXX

XXX

Perfect
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9475862
 • EAN: 5099994758627
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Z twoich rąk

Z twoich rąk

Patrycja Markowska

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI