Piotr Banach
Muzyk

Biografia

Piotr Jakub Banach (ur. 5 marca 1965 w Szcze­ci­nie) – polski muzyk, kompo­zy­tor i produ­cent muzyczny.

Perku­si­sta w zespo­łach Grass, Kumader, Kryte­rium oraz Kolabo­ran­ci (1987–1990). Założy­ciel, lider i gitarzy­sta grup Dum Dum, Hey (1992-1999), Indios Bravos oraz Ludzie Mili.

Szkoła

Piotr Banach urodził się 5 marca 1965 roku w Szcze­ci­nie. Do szkoły podsta­wo­wej poszedł rok wcześniej niż jego rówie­śni­cy. W roku 1979 rozpo­czął naukę w VII L.O w Szcze­ci­nie gdzie trafił do szkolnej orkie­stry, w której grał na puzonie. Jednak nie ukończył tego liceum – w pierw­szej klasie został wyrzu­co­ny za 280 nieuspra­wie­dli­wio­nych godzin. Po wyrzu­ce­niu z liceum podjął naukę w zawodo­wej szkole samocho­do­wej. Słuchał wówczas takich zespołów jak Deep Purple, Pink Floyd i The Beatles. W szkole zawodo­wej poznał ludzi słucha­ją­cych podobnej muzyki i razem z nimi założył pierwszy zespół muzyczny. Po ukończe­niu zawodów­ki Piotr Banach rozpo­czął naukę w techni­kum, z którego przeniósł się do liceum wieczorowego.

17 lutego 1982 zespół Paragraf 4, którego perku­si­stą był Piotr Banach, zagrał swój pierwszy koncert. Najwięk­szym sukcesem grupy było zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do konkursu Kto najlep­szy w tym ro©ku?

Kryterium, Grass, KumanderKolaboranci

Kolejnym zespołem Piotra była grupa Kryte­rium, z którą zagrał w 1985 roku we Wrocła­wiu na Ogólno­pol­skim młodzie­żo­wym przeglą­dzie piosenki. Na koncer­cie finało­wym przeglą­du zespół otrzymał wyróż­nie­nie. Piotr poznał tam Andrzeja Puczyńskiego.

W roku 1985 wraz z grupą Kryte­rium Banach wystąpił po raz pierwszy na festi­wa­lu w Jaroci­nie. Grupa zagrała w bloku reggae'owym zorga­ni­zo­wa­nym przez Roberta Brylew­skie­go. Ten występ otworzył muzykom drogę na festiwal Róbrege w Warszawie.

Na początku roku 1986 zespół rozpadł się na dwie formacje – Kryte­rium i Grass, perku­si­stą tego drugiego został Piotr. Zespół zadebiu­to­wał na Marlej­kach w Warszawie.

Zainte­re­so­wa­nia muzyczne Piotra były różno­rod­ne: z zespołem Grass grał reggae, a z grupą Kumander punk rocka. W Szcze­ci­nie próby tej drugiej kapeli odbywały się w klubie Pinokio, w którym po raz pierwszy (początek 1987) Piotr Banach usłyszał zespół Kolabo­ran­ci. Wystę­po­wał z nimi przez ponad dwa lata, jako perku­si­sta, do roku 1990, kiedy, po nagraniu pierw­szej płyty zespołu, zdecy­do­wał się na jego opuszczenie.

Dum DumHey

W tym samym roku założył Dum Dum (nazwa pochodzi od hindu­skiej miejsco­wo­ści). W zespole śpiewała wtedy Kasia Nosowska, na basie grał Darek Cieresz­ko, na bębnach Krzysz­tof Pakuła, na gitarach Piotrek Banach i Darek Niewia­row­ski, zastą­pio­ny przez Wojtka Wójcic­kie­go. Po pewnym czasie Nosowska opuściła zespół i zastąpił ją Grzegorz Porowski (przyszły wokali­sta zespołów The Days i Rotary), a perku­si­stą został Robert Ligie­wicz (później­szy perku­si­sta grupy Hey). Jesienią 1991 roku zespół wygrał elimi­na­cje do francu­skie­go festi­wa­lu Printemps de Bourges i był jedynym zespołem repre­zen­tu­ją­cym Polskę. W roku 1992 Dum Dum nagrał materiał na debiu­tanc­ką płytę.

Piotr założył kolejny zespół. Po różnych rosza­dach perso­nal­nych uformo­wał się skład: Nosowska, Banach, Żabie­ło­wicz (gitara), Chrza­now­ski (bas) i Ligie­wicz (perkusja). W ten sposób powstał zespół Hey. Piotr Banach był autorem licznych przebo­jów z jego debiu­tanc­kiej płyty. W połowie roku 1999 Banach zdecy­do­wał się opuścić zespół.

Indios Bravos i działalność solowa

Również w 1999 roku wydana została, utrzy­ma­na w klimacie reggae, pierwsza płyta sygno­wa­na Banach&Indios Bravos – Part One. Od roku 2002 grupa Banacha – Indios Bravos stała się regular­nym koncer­to­wym zespołem.

24 paździer­ni­ka 2005 roku został wydany solowy, w pełni autorski, album Piotra Banacha zatytu­ło­wa­ny Wu-wei. W jego nagraniu wzięli udział wokali­ści: Abradab, Alicja Janosz, Dziun, Gutek, Tomek Lipiński.

W 2014 roku Piotr Banach został wyróż­nio­ny honoro­wym tytułem "Ambasa­do­ra Szcze­ci­na", przyzna­wa­nym w uznaniu osiągnięć przyczy­nia­ją­cych się do promocji miasta Szcze­ci­na w kraju i za granicą.

W 2015 roku – z okazji jubile­uszu "35 lat na scenie, 50 lat na świecie" ukazała się trzypły­to­wa kompi­la­cja "35/​50: 30 lat na scenie /​ 50 lat na świecie".

[

Dyskografia 25

Hey - ?

?

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 683 2
 • EAN: 0731452868329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Martyna Jakubowicz - 30-te urodziny

30-te urodziny

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: K0355-RPK
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Kolaboranci - A może to ja?

A może to ja?

Kolaboranci
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-056
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Hey - Between

Between

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
 • Opakowanie: slim case
Hey - Fire

Fire

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Hey - Heledore

Heledore

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 239-2
 • EAN: 0731452823922
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1995
Hey - Hey

Hey

Hey
Hey - Ho!

Ho!

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Indios Bravos - Indios Bravos

Indios Bravos

Indios Bravos
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: wolna wola 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Hey - Is It Strange

Is It Strange

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
 • Opakowanie: slim case
Indios Bravos - Jatata

Jatata

Indios Bravos
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 248
 • EAN: 5903427876324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Hey - Karma

Karma

Hey
Hey - Live!

Live!

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Indios Bravos - Mental Revolution

Mental Revolution

Indios Bravos
 • Wytwórnia: W moich oczach
 • Numer katalogowy: oko38cd
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Indios Bravos - Mental Revolution

Mental Revolution

Indios Bravos
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: MY MUSIC 09
 • EAN: 0602517255593
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
 • Dodatkowa informacja: extended version
Ludzie Mili - Odwkurzają świat

Odwkurzają świat

Ludzie Mili
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: 0911152
 • EAN: 5099909111523
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: super jewel box
Indios Bravos - On Stage

On Stage

Indios Bravos
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: wolna wola 003
 • EAN: 5099960689825
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Indios Bravos - Part One

Part One

Indios Bravos
Indios Bravos - Peace!

Peace!

Indios Bravos
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: Wolna Wola 001
 • EAN: 0602517145702
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Indios Bravos - Peace!

Peace!

Indios Bravos
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: Wolna Wola 002
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2007
Banach - Płyta pierwsza, rekomendująca

Płyta pierwsza, rekomendująca

Banach
 • Wytwórnia: Brum
 • Numer katalogowy: ZJEDNOCZENIE 003
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Nosowska - Puk, puk

Puk, puk

Nosowska
Kolaboranci - To my urodzeni w latach 60-tych

To my urodzeni w latach 60-tych

Kolaboranci
 • Wytwórnia: Dywizja Kot
 • Numer katalogowy: KOT CD0072
 • EAN: 5906409990728
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Banach - Wu - Wei

Wu - Wei

Banach
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: MY MUSIC 004
 • EAN: 0602517551381
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Kolaboranci - Znów po stronie większości

Znów po stronie większości

Kolaboranci
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI