Piotr "Budyń" Budniak
Muzyk

Biografia

Piotr Budniak (ur. 15 maja 1991 roku w Świebo­dzi­nie) – polski perku­si­sta i kompo­zy­tor, związany głównie z muzyką jazzową. W latach 2012 – 2014 członek popular­ne­go zespołu LemON. Obecnie perku­si­sta jazzowy, udzie­la­ją­cy się w wielu zespo­łach. Laureat wielu konkur­sów zarówno krajo­wych, jak i zagranicznych.

Życiorys

Wycho­wy­wał się w Zielonej Górze, gdzie w 2005 roku ukończył Państwo­wą Szkołę Muzyczną I stopnia im. Mieczy­sła­wa Karło­wi­cza. W wieku 15 lat zadebiu­to­wał na Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Młodych i Debiu­tu­ją­cych Zespołów Jazzo­wych "Jazz Juniors" w Krakowie, zdoby­wa­jąc II miejsce ze swoim pierw­szym zespołem Piotr Budniak Quintet.

W 2010 roku rozpo­czął studia w Insty­tu­cie Muzyki Uniwer­sy­te­tu Zielo­no­gór­skie­go na kierunku Jazz i Muzyka Estra­do­wa, jednak po roku przeniósł się na Akademię Muzyczną im. Karola Szyma­now­skie­go w Katowi­cach do klasy perkusji prowa­dzo­nej przez dra Adama Buczka, którą ukończył w 2014 roku z tytułem licencjata. 

W latach 2012 – 2014 był człon­kiem zespołu LemON, z którego odszedł, aby reali­zo­wać autorską wizję muzyki, powołu­jąc tym samym do życia swój nowy sekstet – Piotr Budniak Essen­tial Group. Od 2013 roku współ­two­rzy także zespół Reakty­wa­cja wykonu­ją­cy muzykę chrześcijańską.

W roku 2016 uzyskał tytuł magistra na Akademii Muzycz­nej w Krakowie, gdzie studio­wał w klasie dra Łukasza Żyty.

Koncer­to­wał z takimi artysta­mi, jak: Tomasz Stańko, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłow­ski, Piotr Wojtasik, Piotr Wyleżoł, Artur Majewski, Jeff Parker, Rob Mazurek, Adam Larsson, Troy Roberts, David Doružka, Mike Russell czy Corcoran Holt, Adam Sztaba, Bracia, czy Michał Sobie­raj­ski Na stałe współ­two­rzy wiele zespołów z rówie­śni­ka­mi, m.in.: Adam Jarzmik Quintet, Kasia Pietrzko Trio, Klara Cloud & The Vultures, The Forest Tuner, Dániel Varga Eastern European Quartet.


Dyskografia 2

Lemon - Lemon

Lemon

Lemon
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4334432
 • EAN: 5099943344321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: super jewel box
Lemon - Lemon

Lemon

Lemon
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4098922
 • EAN: 5099940989228
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI