Piotr Łukaszewski
Muzyk

Biografia

Piotr Juliusz Łukaszew­ski (ur. 22 grudnia 1966) – polski gitarzy­sta, produ­cent muzyczny, aranżer oraz kompo­zy­tor rockowy. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Znany głównie z występów w zespo­łach takich, jak: TSA Evolu­tion, Skawal­ker, Ira, Karma­Co­ma, Ptaky.

Życiorys

Jego fascy­na­cja muzyką zaczęła się już w szkole średniej. Był bowiem wtedy wielkim fanem heavy­me­ta­lo­we­go zespołu TSA. Posta­no­wił zostać muzykiem po tym jak był na koncer­cie TSA w Operze Leśnej w Sopocie w 1981. Porzucił wtedy grę w hokeja, w której odnosił nawet pewne sukcesy. Pierwszą gitarą jaką kupił była polska gitara Defil, którą kupił za 1600 zł.

Następ­nie grał w wielu amator­skich rocko­wych kapelach, m.in. Postscrip­tum, Modor, oraz Angel­li­ca. Jak sam przyznał w jednym z wywiadów, z tym ostatnim zespołem otarł się już o lekkie zawodow­stwo. Zapre­zen­to­wał się z tym zespołem w 1985 na "małej scenie" na Festi­wa­lu w Jaroci­nie. Zespół fascy­no­wał się wówczas dokona­nia­mi zespołu Metal­li­ca, stąd podobna pisownia.

Następ­nie Łukaszew­ski został zwerbo­wa­ny do TSA Evolu­tion, przez perku­si­stę Zbignie­wa Kraszew­skie­go. Janusz "Johny" Pyzowski został zwerbo­wa­ny przez Łukaszew­skie­go jako wokali­sta. Zespół jednak dość szybko się rozpadł, zdążył nagrać tylko trzy nowe utwory: We Are Together, ''Don't Give Up, oraz Queen Of The Highway.

Następ­nym zespołem do którego trafił Łukaszew­ski był Skawal­ker. Kiedy nagry­wa­li w 1990 w studiu S-4 materiał na swoją pierwszą płytę, pojawił się Kuba Płucisz, który zapro­po­no­wał mu współ­pra­cę. Po kilku próbach, Łukaszew­ski zgodził się na współ­pra­cę. Wraz z zespołem Ira, odniósł w pierw­szej połowie lat 90. ogromne sukcesy. Płyty Mój dom, 1993 rok, oraz koncer­to­wy Ira Live odniosły nieby­wa­łe wręcz sukcesy sprze­da­jąc się w statu­sach złotych płyt oraz platy­no­wych. W drugiej połowie lat 90-dziesią­tych nastąpił kryzys, zespół nagrał dwie mało popular­ne płyty, czego skutkiem było zawie­sze­nie działal­no­ści przez zespół w 1996.

Konty­nu­ował karierę muzyczną z Gadow­skim, Sujką oraz Owczar­kiem. Wystąpił w 1998 na solowej płycie Gadow­skie­go pt. Artur Gadowski. Następ­nie otworzył w Gdańsku własne studio nagrań "Red Studio", w którym nagry­wa­ło wiele zespołów, min. Myslo­vitz, O.N.A., Illusion. Poza tym grał na gitarze podczas nagry­wa­nia kilku płyt, m.in. Pati Yang, Nazar, Skiba. Był także reali­za­to­rem nagrań na debiu­tanc­kiej płycie zespołu Crew.

W paździer­ni­ku 1998 założył zespół Karma­co­ma. Zespół który jak na tamten okres prezen­to­wał dość specy­ficz­ny styl muzyczny i znacznie odbiegał swym brzmie­niem od dokonań Łukaszew­skie­go. Z tym zespołem nagrał dwie płyty Karma­Co­ma wydaną w 1999, oraz Odyseja 2001 czyli pamięt­nik znale­zio­ny w studni'' wydaną w 2001. Łukaszew­ski był produ­cen­tem obu płyt, które został nagrane w jego studiu "Red Studio" w Gdańsku. Zespół się rozpadł w 2002 i Łukaszew­ski ponownie udzielał się jako aranżer i produ­cent. Pracował przy projek­tach takich zespołów jak: Mess Age, Vader, Patrycja Markow­ska, Tehace i wielu innych polskich artystów.

Po rozpa­dzie grupy Karma­co­ma w 2001, założył w rodzin­nym Gdańsku rockowy zespół Ptaky, z którym nagrał dwie płyty. W zespole pełnił funkcję gitarzy­sty oraz grał na instru­men­tach klawi­szo­wych. W składzie obok Łukaszew­skie­go znalazł się m.in. perku­si­sta Daniel Werner (który współ­pra­co­wał już przy projek­cie Karma­co­ma). Obecnie Peter współ­two­rzy nowy rockowy projekt o nazwie Fuzz. Bardzo często wystę­pu­je także w roli produ­cen­ta oraz reali­za­to­ra w różnych zespo­łach rocko­wych, jak i metalo­wych. Od 2012 współ­za­ło­ży­ciel i manager w Custom34 Studio w Gdańsku, gdzie nagrał ponad 100 płyt w roli reali­za­to­ra, gitarzy­sty lub produ­cen­ta. (Lemon , T-Love, Bednarek, Julia Pietru­cha, Kortez i wielu innych).

Instrumentarium


Dyskografia 37

IRA - 1993 rok

1993 rok

IRA
 • Wytwórnia: Top - Music
 • Numer katalogowy: TCD 005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Luxtorpeda - A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: SDC 0114
 • EAN: 5907785038080
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Luxtorpeda - A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki

Luxtorpeda
 • Wytwórnia: Stage Diving Club
 • Numer katalogowy: CDSDC 0218 DG
 • EAN: 5907785040021
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Artur Gadowski - Artur Gadowski

Artur Gadowski

Artur Gadowski
Patrycja Markowska - Będę silna

Będę silna

Patrycja Markowska
Mess Age - Crushed Inside

Crushed Inside

Mess Age
Patrycja Markowska - Drogi kolego

Drogi kolego

Patrycja Markowska
Patrycja Markowska - Eliksir życia

Eliksir życia

Patrycja Markowska
Fuzz - Fuzz

Fuzz

Fuzz
 • Wytwórnia: Custom34
 • Numer katalogowy: Custom32/002
 • EAN: 5907785039551
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Yattering - Genocide

Genocide

Yattering
 • Wytwórnia: Candlelight Records (UK)
 • Numer katalogowy: CANDLE 087 CD
 • EAN: 0803341129924
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Ewelina Flinta - Goniąc za cieniem

Goniąc za cieniem

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0062
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Krzysztof Jaryczewski - Jary OZ

Jary OZ

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Jary OZ
 • Numer katalogowy: 4780577
 • EAN: 0602547805775
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI