Piotr Płecha
Muzyk

Biografia

Piotr Płecha (ur. w 1963 roku) – polski muzyk, basista.

Życiorys

W latach 1983–1986 był człon­kiem Budki Suflera, nagry­wa­jąc z nią płyty Czas czekania, czas olśnie­nia (1984) oraz Giganci tańczą (1986) – . W tym roku zakoń­czył swój udział w działal­no­ści zespołu.

Po odejściu z zespołu nie działał na scenie muzycz­nej aż do 1993 roku, kiedy zaanga­żo­wał się w działal­ność w środo­wi­sku chrze­ści­jań­skim (w nurcie prote­stan­ty­zmu). Od tego czasu wykonuje wyłącz­nie muzykę o charak­te­rze chrze­ści­jań­skim w kraju i za granicą oraz jest liderem uwiel­bie­nia. Jego twórczość jest usytu­owa­na w nurcie CCM (dokład­niej: w jego "worshi­po­wej" gałęzi), charak­te­ry­zu­je ją duże zamiło­wa­nie do impro­wi­za­cji zarówno w sferze instru­men­tal­nej, jak i wokalnej.

Do roku 2015 był basistą i solistą zespołu TGD (współ­pra­cę rozpo­czął od nagrania albumu "PS" w 2008 roku).

Tworzy z żoną Agniesz­ką własną grupę Misja 22:22, która formal­nie jest częścią Kościoła Bożego w Chrystusie.

W ramach misji współ­pra­co­wał m.in. z amery­kań­skim wykonaw­cą Donem Potterem, organi­zu­je także "Letnie Szkoły Chwały" w Zakościelu.


Dyskografia 6

Budka Suflera - Czas czekania, czas olśnienia

Czas czekania, czas olśnienia

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 011
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Budka Suflera - Giganci tańczą

Giganci tańczą

Budka Suflera
Banda & Wanda - Kanonady, galopady

Kanonady, galopady

Banda & Wanda
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52344-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Urszula - Malinowy król

Malinowy król

Urszula
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 013
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Budka Suflera - Ratujmy co się da!!

Ratujmy co się da!!

Budka Suflera
Banda & Wanda - Z miłości do strun

Z miłości do strun

Banda & Wanda
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: 0398110
 • EAN: 5904003981104
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI