Piotr Witkowski
Muzyk

Biografia

Piotr “Min­tay” Wit­kow­ski (ur. 14 sierp­nia 1966 w War­sza­wie) – pol­ski gita­rzy­sta baso­wy.

Od 1990 zwią­za­ny z Col­la­ge, począt­ko­wo jako tech­nicz­ny, gita­ra aku­stycz­na i chór­ki, od 1992, jako basi­sta i spo­ra­dycz­nie akor­de­on. Nagrał z Col­la­ge trzy pły­ty stu­dyj­ne: “Nine Songs of John Len­non” (1993); “Moon­shi­ne” (1994); “Safe” (1996). Album “Moon­shi­ne” nagra­ny dla holen­der­skiej wytwór­ni S.I.Music, w 1995 uka­zał się nakła­dem Roadrun­ner Records, uka­zał się m.in. rów­nież w Japo­nii i Korei.

W latach 1996–1999 wraz z inny­mi człon­ka­mi Col­la­ge zna­lazł się w zespo­le Ani­ty Lip­nic­kiej, z któ­rą wystę­po­wał pod­czas tras kon­cer­to­wych pro­mu­ją­cych dwa pierw­sze albu­my solo­we “Wszyst­ko się może zda­rzyć” i “To co napraw­dę”. W 1998 roku nagrał i współ­pro­du­ko­wał pierw­szy solo­wy album gita­rzy­sty Col­la­ge Mr. Gil “Alo­ne”. W latach 1999–2000 grał w zespo­le Anan­ke. Od 2003 po reak­ty­wa­cji i roz­pa­dzie Col­la­ge, wyco­fał się z dzia­łal­no­ści muzycz­nej. W 2013 powró­cił do gra­nia w reak­ty­wo­wa­nym po 10 latach Col­la­ge. Obec­nie miesz­ka w War­sza­wie z żoną i dwój­ką dzie­ci.


Dyskografia 11

Kat - Acoustic `8 filmów`

Acoustic `8 filmów`

Kat
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0732 DG
 • EAN: 5907785038394
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Mr Gil - Alone

Alone

Mr Gil
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 015 R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Mr Gil - Alone

Alone

Mr Gil
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: OSKAR 1086 2CD
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Collage - Changes

Changes

Collage
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 001 R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Collage - Changes

Changes

Collage
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0229
 • EAN: 5907785024342
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Mafia - Gabinety

Gabinety

Mafia
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0035
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kat - Mind Cannibals a.d. 2016

Mind Cannibals a.d. 2016

Kat
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0776 DG
 • EAN: 5907785039650
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Mold - Mold

Mold

Mold
 • Wytwórnia: Mold / BMG Poland
 • Numer katalogowy: BPCD 012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Collage - Moonshine

Moonshine

Collage
Collage - Nine Songs of John Lennon

Nine Songs of John Lennon

Collage
 • Wytwórnia: SPV Poland
 • Numer katalogowy: 084-150032
 • EAN: 4001617013328
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Collage - Safe

Safe

Collage
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 003 R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI