Robert Kubiszyn
Muzyk

Biografia

Robert Kubiszyn (ur. 20 grudnia 1977 w Krakowie) – polski kontra­ba­si­sta i basista jazzowy, kompo­zy­tor, aranżer i produ­cent muzyczny.

Działalność artystyczna

Absol­went Wydziału Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach w klasie kontra­ba­su prof. Jacka Niedzieli.

Stale współ­pra­cu­je ze znanymi polskimi muzykami:

Anną Marią Jopek, Grzego­rzem Turnauem, Henry­kiem Miśkie­wi­czem, Markiem Napiór­kow­skim, Dorotą Miśkiewicz.

Wystę­po­wał z wieloma uznanymi artysta­mi jazzo­wy­mi oraz popowymi, jak m.in. Adam Pieroń­czyk, Dean Brown, Jon Hering­ton, Mino Cinelu, Gregoire Maret, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłow­ski, Jarosław Śmietana, Ryszard Styła, Jacek Królik, Aposto­lis Anthimos, Krzysz­tof Herdzin, Maria Schne­ider (z orkie­strą Krzysz­to­fa Herdzina), Michał Tokaj, Cezary Konrad, Krzysz­tof Dziedzic, Michał Dąbrówka, Krzysz­tof Zawadzki, Walk Away, Ewa Bem, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Grzegorz Karnas.

Brał udział w wielu projek­tach muzycz­nych z Anną Marią Jopek:

 • Anna Maria Jopek & friends with Pat Metheny,
 • Anna Maria Jopek Trio with Mino Cinelu – Niebo project,
 • Anna Maria Jopek & friends with Oscar Castro-Neves,
 • Anna Maria Jopek with Richard Bona & Dhafer Youssef.
 • Razem z Grzego­rzem Turnauem uczest­ni­czy w jego koncer­tach ze stałym zespołem oraz w projektach:

 • TurBiKon (Grzegorz Turnau, Robert Kubiszyn, Cezary Konrad)
 • 7 widoków w drodze do Krakowa (Grzegorz Turnau, Dorota Miśkie­wicz, Robert Kubiszyn, Cezary Konrad, Mariusz Pędzia­łek, Robert Majewski, orkie­stra symfoniczna)
 • Zajmuje się również produk­cją muzyczną oraz aranża­cją. Był współ­pro­du­cen­tem dwóch albumów gitarzy­sty Marka Napiór­kow­skie­go "NAP" i "Wolno" nagra­nych dla Univer­sal Music Polska.

  29 paździer­ni­ka 2010 roku ukazał się jego autorski album Before Sunrise (w katalogu Univer­sal Music Polska), za który otrzymał nagrodę Fryde­ry­ka w katego­rii jazzowy fonogra­ficz­ny debiut roku.

  Instrumentarium

 • Fodera Emperor 5 Deluxe 35
 • Nexus Tenor Bass
 • Jerzy Drozd Fretless Bass
 • Gitara basowa akustycz­na (Jerzy Wysocki)
 • Kontra­bas (Marian Pawlik – bass art)
 • Muzyka filmowa i teatralna

 • 2002 – Przygody Sindbada Żeglarza
 • 2004 – Ławeczka (kontra­bas, gitara basowa)
 • 2005 – Zakocha­ny Anioł (kontra­bas, gitara basowa)
 • 2007-2010 – Barwy szczę­ścia (kontra­bas, gitara basowa)
 • 2008 – Agentki (gitara basowa)
 • 2008 – Jeszcze raz (gitara basowa)
 • 2008 – Nie kłam, kochanie (gitara basowa i kontra­bas)
 • 2008 – Nieza­wod­ny system (kontra­bas, gitara basowa)
 • 2008 – Rozmowy nocą (gitara basowa, kontra­bas)
 • 2008 – To nie tak jak myślisz, kotku (gitara basowa, kontra­bas)
 • 2009 – Idealny facet dla mojej dziew­czy­ny (kontra­bas, gitara basowa)
 • 2009 – Miasto z morza (kontra­bas jazzowy)
 • Nagrody

 • 2011 Fryderyk za najlep­szy debiut fonogra­ficz­ny w muzyce jazzowej

 • Dyskografia 57

  Maryla Rodowicz - 50

  50

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 275 721 5
  • EAN: 0602527572154
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Krzysztof Cugowski - 50/​70 Moje najważniejsze

  50/​70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 384
  • EAN: 5902643883741
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Krzysztof Cugowski - 50/​70 Moje najważniejsze

  50/​70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 100
  • EAN: 5902643883758
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: gatefold
  Grzegorz Turnau - 7 widoków w drodze do Krakowa

  7 widoków w drodze do Krakowa

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 276
  • EAN: 5903427876911
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

  A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: EULC874133
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: slim case
  Renata Przemyk - Balladyna

  Balladyna

  Renata Przemyk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 508 676 2
  • EAN: 5099750867624
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Grzegorz Turnau - Bedford School

  Bedford School

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 342
  • EAN: 5902643881792
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - Cafe Sułtan

  Cafe Sułtan

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8634702
  • EAN: 0724386347022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Anna Maria Jopek - Cisza na skronie, na powieki słońce

  Cisza na skronie, na powieki słońce

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Czas błękitu

  Czas błękitu

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 677
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Anna Maria Jopek - Czas kobiety

  Czas kobiety

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 670 875 5
  • EAN: 0602567087557
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

  Fabryka klamek

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 137
  • EAN: 5903427874085
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI