Robert Majewski
Muzyk

Biografia

Robert Majewski (ur. 18 listo­pa­da 1963 w Warsza­wie) – polski trębacz jazzowy, kompo­zy­tor i aranżer.

Życiorys

Pochodzi z rodziny o muzycz­nych trady­cjach. Jego ojciec, Henryk Majewski, był również jazzowym tręba­czem, a brat Wojciech jest pianistą. W 1987 r. ukończył studia muzyczne na Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie. W latach 1986–1990 był solistą Big Bandu "Studio S 1" Polskie­go Radia pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego.

Laureat wielu nagród, m.in.: I nagroda zespo­ło­wa (wspólnie z zespołem New Presen­ta­tion) i I nagroda indywi­du­al­na w konkur­sie Jazz Juniors w Krakowie (1983), I nagroda zespo­ło­wa (z tym samym zespołem) w konkur­sie w Lever­ku­sen (1985), laureat państwo­wej Nagrody Artystycz­nejcz­nej Młodych im. Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go (1985), finali­sta Świato­we­go Konkursu Trębaczy im. Louisa Armstron­ga w Waszyng­to­nie (1990), , tytuł "Muzyka Roku 1990" przyzna­ny przez redakcję III Programu Polskie­go Radia oraz I nagroda zespo­ło­wa (wspólnie z zespołem In Spector), I nagroda indywi­du­al­na oraz tytuł "Europej­skie­go Jazzo­we­go Artysty 1992" w Lever­ku­sen (1992).

W 1991 r. otrzymał stypen­dium im. Krzysz­to­fa Komedy oraz wystąpił w filmie Andrzeja Jakimow­skie­go Pogłos, który w tym samym roku otrzymał nagrodę na festi­wa­lu "Jazz Film Saloon 1991" w Warszawie.

Wielo­krot­nie uczest­ni­czył w festi­wa­lach organi­zo­wa­nych w Polsce i na świecie, współ­pra­cu­jąc z wieloma muzykami świato­we­go formatu, m.in. z N.H.O.Pedersenem, Clarkiem Terrym, Nicola­sem Paytonem, Royem Hargrove'em, Palle Daniels­so­nem, Garrym Bartzem, Mino Cinelu, Peterem Herbol­zha­ime­rem, Django Batesem, Nilsem Landgre­nem, Bobo Stenso­nem, Joeyem Baronem, Billym Hartem oraz Janem Ptaszy­nem Wróblew­skim, Zbignie­wem Namysłow­skim, Wojcie­chem Karola­kiem, Henry­kiem Miśkie­wi­czem, Włodzi­mie­rzem Nahornym, Andrze­jem Jagodziń­skim, Wojcie­chem Niedzie­lą, Jackiem Niedzie­lą, Grzego­rzem Nagór­skim i Piotrem Baronem, jak również wokali­sta­mi Ewą Bem, Hanną Banaszak, Urszulą Dudziak, Agą Zaryan, Katarzy­ną Groniec, Anną Marią Jopek, Edytą Barto­sie­wicz, Kasią Kowalską, Grzego­rzem Turnauem, Markiem Grechutą, Kubą Badachem, Grzego­rzem Ciechow­skim i Michałem Bajorem. Do 2005 r. wspólnie ze swoim ojcem wystę­po­wał w zespole jazzu trady­cyj­ne­go Old Timers, a po jego śmierci przejął rolę lidera.

Tworzył również muzykę teatral­ną i filmową, współ­pra­cu­jąc m.in. ze Zbignie­wem Preisne­rem, Krzesi­mi­rem Dębskim i Jerzym Satanow­skim. Uczest­ni­czył w wielu sesjach nagra­nio­wych artystów, z którymi współ­pra­co­wał. Na swoim koncie ma również płyty autorskie.

Zajmuje się działal­no­ścią pedago­gicz­ną, m.in. na Wydziale Jazzu w ZPSM 2. stopnia im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie oraz Insty­tu­cie Jazzu w PWSZ w Nysie. Corocz­nie wykłada również na warsz­ta­tach muzycz­nych, m.in. w Chodzie­ży, Puławach, Nysie i Lesznie. W 2006 r. w uznaniu osiągnięć w propa­go­wa­niu polskie­go jazzu otrzymał Odznakę Honorową Polskie­go Stowa­rzy­sze­nia Jazzowego.


Dyskografia 43

Varius Manx - 25 Live

25 Live

Varius Manx
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2085
 • EAN: 5907812245764
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Varius Manx - 25 Live

25 Live

Varius Manx
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2071-2072
 • EAN: 5907812245771
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Special Edition
Maryla Rodowicz - 50

50

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 275 721 5
 • EAN: 0602527572154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Grzegorz Turnau - 7 widoków w drodze do Krakowa

7 widoków w drodze do Krakowa

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 276
 • EAN: 5903427876911
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: EULC874133
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Barefoot

Barefoot

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
 • Numer katalogowy: 0162992
 • EAN: 0044001629921
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Grzegorz Turnau - Bedford School

Bedford School

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 342
 • EAN: 5902643881792
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Reds - Berlin

Berlin

Reds
Anna Maria Jopek - Bosa

Bosa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • EAN: 0601215959222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Grzegorz Turnau - Cafe Sułtan

Cafe Sułtan

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8634702
 • EAN: 0724386347022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Daab - Daab

Daab

Daab
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP 005
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Daab - Daab

Daab

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 10302
 • EAN: 5906409103029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI