Robert Majewski
Muzyk

Biografia

Robert Majewski (ur. 18 listo­pa­da 1963 w Warsza­wie) – polski trębacz jazzowy, kompo­zy­tor i aranżer.

Życiorys

Pochodzi z rodziny o muzycz­nych trady­cjach. Jego ojciec, Henryk Majewski, był również jazzowym tręba­czem, a brat Wojciech jest pianistą. W 1987 r. ukończył studia muzyczne na Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie. W latach 1986–1990 był solistą Big Bandu "Studio S 1" Polskie­go Radia pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego.

Laureat wielu nagród, m.in.: I nagroda zespo­ło­wa (wspólnie z zespołem New Presen­ta­tion) i I nagroda indywi­du­al­na w konkur­sie Jazz Juniors w Krakowie (1983), I nagroda zespo­ło­wa (z tym samym zespołem) w konkur­sie w Lever­ku­sen (1985), laureat państwo­wej Nagrody Artystycz­nejcz­nej Młodych im. Stani­sła­wa Wyspiań­skie­go (1985), finali­sta Świato­we­go Konkursu Trębaczy im. Louisa Armstron­ga w Waszyng­to­nie (1990), , tytuł "Muzyka Roku 1990" przyzna­ny przez redakcję III Programu Polskie­go Radia oraz I nagroda zespo­ło­wa (wspólnie z zespołem In Spector), I nagroda indywi­du­al­na oraz tytuł "Europej­skie­go Jazzo­we­go Artysty 1992" w Lever­ku­sen (1992).

W 1991 r. otrzymał stypen­dium im. Krzysz­to­fa Komedy oraz wystąpił w filmie Andrzeja Jakimow­skie­go Pogłos, który w tym samym roku otrzymał nagrodę na festi­wa­lu "Jazz Film Saloon 1991" w Warszawie.

Wielo­krot­nie uczest­ni­czył w festi­wa­lach organi­zo­wa­nych w Polsce i na świecie, współ­pra­cu­jąc z wieloma muzykami świato­we­go formatu, m.in. z N.H.O.Pedersenem, Clarkiem Terrym, Nicola­sem Paytonem, Royem Hargrove'em, Palle Daniels­so­nem, Garrym Bartzem, Mino Cinelu, Peterem Herbol­zha­ime­rem, Django Batesem, Nilsem Landgre­nem, Bobo Stenso­nem, Joeyem Baronem, Billym Hartem oraz Janem Ptaszy­nem Wróblew­skim, Zbignie­wem Namysłow­skim, Wojcie­chem Karola­kiem, Henry­kiem Miśkie­wi­czem, Włodzi­mie­rzem Nahornym, Andrze­jem Jagodziń­skim, Wojcie­chem Niedzie­lą, Jackiem Niedzie­lą, Grzego­rzem Nagór­skim i Piotrem Baronem, jak również wokali­sta­mi Ewą Bem, Hanną Banaszak, Urszulą Dudziak, Agą Zaryan, Katarzy­ną Groniec, Anną Marią Jopek, Edytą Barto­sie­wicz, Kasią Kowalską, Grzego­rzem Turnauem, Markiem Grechutą, Kubą Badachem, Grzego­rzem Ciechow­skim i Michałem Bajorem. Do 2005 r. wspólnie ze swoim ojcem wystę­po­wał w zespole jazzu trady­cyj­ne­go Old Timers, a po jego śmierci przejął rolę lidera.

Tworzył również muzykę teatral­ną i filmową, współ­pra­cu­jąc m.in. ze Zbignie­wem Preisne­rem, Krzesi­mi­rem Dębskim i Jerzym Satanow­skim. Uczest­ni­czył w wielu sesjach nagra­nio­wych artystów, z którymi współ­pra­co­wał. Na swoim koncie ma również płyty autorskie.

Zajmuje się działal­no­ścią pedago­gicz­ną, m.in. na Wydziale Jazzu w ZPSM 2. stopnia im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie oraz Insty­tu­cie Jazzu w PWSZ w Nysie. Corocz­nie wykłada również na warsz­ta­tach muzycz­nych, m.in. w Chodzie­ży, Puławach, Nysie i Lesznie. W 2006 r. w uznaniu osiągnięć w propa­go­wa­niu polskie­go jazzu otrzymał Odznakę Honorową Polskie­go Stowa­rzy­sze­nia Jazzowego.


Dyskografia 53

Varius Manx - 25 Live

25 Live

Varius Manx
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2085
 • EAN: 5907812245764
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Varius Manx - 25 Live

25 Live

Varius Manx
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2071-2072
 • EAN: 5907812245771
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Special Edition
Maryla Rodowicz - 50

50

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 275 721 5
 • EAN: 0602527572154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Grzegorz Turnau - 7 widoków w drodze do Krakowa

7 widoków w drodze do Krakowa

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 276
 • EAN: 5903427876911
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: EULC874133
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Barefoot

Barefoot

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
 • Numer katalogowy: 0162992
 • EAN: 0044001629921
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Grzegorz Turnau - Bedford School

Bedford School

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 342
 • EAN: 5902643881792
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Reds - Berlin

Berlin

Reds
Anna Maria Jopek - Bosa

Bosa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • EAN: 0601215959222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Grzegorz Turnau - Cafe Sułtan

Cafe Sułtan

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8634702
 • EAN: 0724386347022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Daab - Daab

Daab

Daab
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP 005
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Daab - Daab

Daab

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 10302
 • EAN: 5906409103029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Daab - Daab / Ludzkie uczucia / III

Daab / Ludzkie uczucia / III

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 90068
 • EAN: 5906409900680
 • Nośnik: BOX 3CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Urszula - Depresja

Depresja

Urszula
Daab - Fala ludzkich serc

Fala ludzkich serc

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10283
 • EAN: 5906409102831
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Formacja Nieżywych Schabuff - Foto

Foto

Formacja Nieżywych Schabuff
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4944522
 • EAN: 0724349445222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Anna Maria Jopek - Gdy mówią mi

Gdy mówią mi

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: slim case
Daab - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

Daab
 • Wytwórnia: TMM Polska
 • Numer katalogowy: TMMPL006-05
 • EAN: 9788360717950
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook
 • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
Anna Maria Jopek - I pozostanie tajemnicą

I pozostanie tajemnicą

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 0921045
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - ID

ID

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
 • Numer katalogowy: 173 484-2
 • EAN: 0602517348424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - ID

ID

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
 • Numer katalogowy: 1755836
 • EAN: 0602517558366
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Indukti - Idmen

Idmen

Indukti
 • Wytwórnia: Inside Out (EU /​ US)
 • Numer katalogowy: SPV 710022 CD / IOMCD 315
 • EAN: 0693723710020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Grzegorz Turnau - Jedenasta jedenaście

Jedenasta jedenaście

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3457572
 • EAN: 0094634575720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Maryla Rodowicz - Karnawał 2000

Karnawał 2000

Maryla Rodowicz
Daab - Kolory muzyki

Kolory muzyki

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11463
 • EAN: 5906409114636
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Kasia Kowalska - Koncert inaczej

Koncert inaczej

Kasia Kowalska
Robert Gawliński - Kwiaty jak relikwie

Kwiaty jak relikwie

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD SA 150
 • EAN: 5901119101501
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Grzegorz Turnau - L

L

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326825958
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Daab - Ludzkie uczucia

Ludzkie uczucia

Daab
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: WCD 020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Daab - Ludzkie uczucia

Ludzkie uczucia

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 10303
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Anna Maria Jopek - Małe dzieci po to są

Małe dzieci po to są

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 0431150 *
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Niebo

Niebo

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 527 2
 • EAN: 0602498752722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Anna Maria Jopek - Nienasycenie

Nienasycenie

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 017 252-2
 • EAN: 0044001725227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Marek Grechuta - Niezwykłe miejsca

Niezwykłe miejsca

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 96364 2
 • EAN: 0724359636429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Janson - Nowy świat

Nowy świat

Janson
Obywatel G. C. - Obywatel świata

Obywatel świata

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-074
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Grzegorz Turnau - Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

Och! Turnau Och-Teatr 18V2011

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 185
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Daab - Przed nami wielka przestrzeń

Przed nami wielka przestrzeń

Daab
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-509
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1984
Wilki - Przedmieścia

Przedmieścia

Wilki
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 191CD
 • EAN: 5900867019120
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Grzegorz Turnau - Przeprowadzka

Przeprowadzka

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 634
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: foliowa koperta
Edyta Bartosiewicz - Renovatio

Renovatio

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4096922
 • EAN: 5099940969220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - Secret

Secret

Anna Maria Jopek
Anna Maria Jopek - Sobremesa

Sobremesa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 278 352 1
 • EAN: 0602527835211
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Robert Janowski - Song.pl

Song.pl

Robert Janowski
 • Wytwórnia: Bauer Music
 • Numer katalogowy: 1/2009
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digibook
Urszula - Supernova

Supernova

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 628942
 • EAN: 0743216289424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Robert Gawliński - Tacy jak ja

Tacy jak ja

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
Daab - The Best - Fala ludzkich serc

The Best - Fala ludzkich serc

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11586
 • EAN: 5906409115862
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: slipcase
Daab - The Very Best Of

The Very Best Of

Daab
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11510
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: slipcase
Daab - To co najlepsze z dziesięciu lat (1983-93)

To co najlepsze z dziesięciu lat (1983-93)

Daab
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 222 CD
 • EAN: 5900867022229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Daab - Wieczny pielgrzym

Wieczny pielgrzym

Daab
 • Wytwórnia: GM Records
 • Numer katalogowy: CD 10762
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power
Formacja Nieżywych Schabuff - Z archiwum X lecia

Z archiwum X lecia

Formacja Nieżywych Schabuff
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5217162
 • EAN: 0724352171620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI