Robert "Pseudo Artysta" Szymański
Muzyk

Biografia

Robert Szymań­ski, znany równie jako Pseudo Artysta, Robi ShowRob Bandit – polski piosen­karz, kompo­zy­tor, autor tekstów pocho­dzą­cy z Wrocławia.

Swoją działal­ność artystycz­ną zaczął w połowie lat osiem­dzie­sią­tych XX w. Od 1987 wokali­sta, autor tekstów, kompo­zy­tor w metalo­wym zespole Magnus. Od 1996 do 1997 współ­pra­co­wał z wrocław­ską grupą Mistrz Allegro, gdzie był wokalistą.

Od 1998 założy­ciel, wokali­sta, kompo­zy­tor, autor tekstów zespołu Kilersi. Indywi­du­al­ny styl tej grupy skiero­wał do dzieci i rodziców.

W 2000 założył ekspe­ry­men­tal­ny projekt PSEUDO ARTYSTA, w którym wykonuje wyłącz­nie utwory swojego autorstwa.

Inne działania muzyczne

FILM:

 • 2004 "W Dół Koloro­wym Wzgórzem", reż. Przemy­sław Wojcie­szek – kompo­zy­cja muzyczno-wokalna napisana do filmu.
 • TEATR:

 • 2003 "Monologi Waginy" – 2003, reż. Grażyna Popowicz – użycze­nie głosu do warstwy muzycz­nej spektaklu.
 • 2013 "Orkie­stra" Teatr Telewi­zji - Telewi­zja Polska S.A. 2013, reż. Jacek Głomb – użycze­nie głosu: melode­kla­ma­cja, canto.
 • MUSICAL:

 • 2010 "Historia Kowboja Martina Mroza" – 2010 – kompo­zy­tor muzyki do słów Korne­liu­sza Pacudy i Krzysz­to­fa Cedro.
 • REKLAMA:

 • 1993-2000 – produ­cent i drugi reżyser reklam radio­wych oraz produ­cent ścieżek dźwię­ko­wych do ogólno­pol­skich reklam telewi­zyj­nych. Współ­two­rzył m.in. z: Janem Machul­skim, Witoldem Pyrko­szem, Wiktorem Zborow­skim, Markiem Walczew­skim, Janem Kocinia­kiem, Emilem Karewi­czem, Jerzym Passen­dor­fe­rem, Witoldem Sobociń­skim. Wspólna kompo­zy­cja muzyczna z Jerzym Matusz­kie­wi­czem zaśpie­wa­na przez Andrzeja Dąbrowskiego.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI