Romuald Czystaw
Muzyk

Biografia

Romuald Czystaw (ur. 15 marca 1950 w Warsza­wie, zm. 29 września 2010 tamże) – polski wokali­sta rockowy, członek zespołów Dzikie Dziecko w latach 1974–1976 i Budka Suflera w latach 1978–1982.

Życiorys

Charak­te­ry­zo­wał się delikat­nym, lecz niezwy­kle chary­zma­tycz­nym głosem. Nosił charak­te­ry­stycz­ne długie włosy i brodę. Pierwsze muzyczne kroki stawiał w zespole "Sekrety" warszaw­skie­go XXVII Liceum im. Tadeusza Czackie­go. Zanim zaanga­żo­wał się w Budce, wystę­po­wał (razem ze Zbignie­wem Hołdysem) w warszaw­skich zespo­łach Kwiaty Warszawy i Dzikie Dziecko.

Do Budki Suflera trafił po odejściu z niej Stani­sła­wa Wenglo­rza w 1978. Brał udział w nagry­wa­niu trzech albumów studyj­nych: Na brzegu światła (1979), Ona przyszła prosto z chmur (1980) oraz Za ostatni grosz (1982). Jest autorem muzyki do utworu "Nie taki znów wolny", który umiesz­czo­no na albumie "Za ostatni grosz". Popular­nie jako wokali­sta Budki Suflera był nazywany Bąbel­kiem.

Problemy z głosem spowo­do­wa­ły jego odejście z zespołu. Zastąpił go Felicjan Andrzej­czak. Po odejściu z zespołu przeby­wał w Egipcie.

W 1999 wziął udział w trasie koncer­to­wej z okazji 25-lecia Budki Suflera. W tym samym roku nagrał (wspólnie z Krzysz­to­fem Cugow­skim i Felicja­nem Andrzej­cza­kiem) utwór "V bieg". Wystąpił też wspólnie z Budką Suflera w nowojor­skiej sali Carnegie Hall, gdzie zaśpie­wał utwory:

 • "Nie wierz nigdy kobiecie"
 • "Za ostatni grosz"
 • "Rock’n’roll na dobry początek"
 • "V bieg"
 • Z udziałem Romualda Czystawa zostały zrealizowane:

 • teledysk "Nie wierz nigdy kobiecie" (1981)
 • teledysk "Za ostatni grosz" (1982)
 • film Macieja Dejczera Budka Suflera w Nowym Jorku (1999)
 • teledysk "V bieg" (1999)
 • 16 listo­pa­da 2007 wystąpił w progra­mie TVP2 "Wideote­ka dorosłe­go człowie­ka". Romuald Czystaw od dłuższe­go czasu przeby­wał w Zjedno­czo­nych Emira­tach Arabskich, gdzie koncer­to­wał m.in. w eksklu­zyw­nych hotelach z zespołem Romek’s Band (głównie śpiewa­jąc utwory z reper­tu­aru zespołu The Beatles). Niekiedy wystę­po­wał również gościn­nie z Budką Suflera.

  Ostatnie koncerty z Budką Suflera miał 18 września w Pabia­ni­cach z okazji obchodów XXX Lecia NSZZ "Solidar­ność" i 19 września 2010 na Błoniach przed zamkiem w Lublinie.

  Był żonaty (żona Joanna). Został pocho­wa­ny na cmenta­rzu w Marysi­nie Wawerskim.


  Dyskografia 9

  Budka Suflera - 1974 - 1984

  1974 - 1984

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Antologia V

  Antologia V

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 5
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1979 - 1982)
  Budka Suflera - Greatest Hits II

  Greatest Hits II

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 030
  • EAN: 0724352236725
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall

  Live At Carnegie Hall

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 038
  • EAN: 0724352627707
  • Nośnik: 2CD+CD-R
  • Data wydania: 2000
  Budka Suflera - Na brzegu światła

  Na brzegu światła

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1820
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
  Budka Suflera - Ona przyszła prosto z chmur

  Ona przyszła prosto z chmur

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Takie tango

  Takie tango

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 21-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (18)
  Budka Suflera - Za ostatni grosz

  Za ostatni grosz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 6
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Budka Suflera - Za ostatni grosz

  Za ostatni grosz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI