Romuald Lipko
Muzyk

Biografia

Romuald Ryszard Lipko (ur. 3 kwietnia 1950 w Lublinie, zm. 6 lutego 2020 tamże) – polski kompo­zy­tor i multiin­stru­men­ta­li­sta (instru­men­ty klawi­szo­we, trąbka, gitara basowa).

Życiorys

Ukończył podsta­wo­wą szkołę muzyczną, z liceum muzycz­ne­go został wydalony za udział w progra­mie telewi­zyj­nym. Ukończył naukę w I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Stani­sła­wa Staszica w Lublinie. Od początku lat 70. był basistą, a później głównie klawi­szow­cem i kompo­zy­to­rem w zespole Budka Suflera. Niektóre z jego pierw­szych kompo­zy­cji w Budce to Piosenka, którą być może napisał­by Artur Rimbaud, Zdarze­nie oraz Biały demon. W 1978 przejął rolę lidera Budki Suflera, po odejściu wokali­sty Krzysz­to­fa Cugow­skie­go (do 1984). Jego najwięk­szym sukcesem komer­cyj­nym okazała się płyta Nic nie boli, tak jak życie, wydana w 1997. Sprze­da­ła się w ponad milio­no­wym nakła­dzie. Sukcesem muzycz­nym był występ w nowojor­skiej Carnegie Hall i sesja nagra­nio­wa w Village Studio w Los Angeles pod okiem Grega Phillin­ga­ne­sa. Współ­pra­co­wał wtedy z Marcusem Millerem, Steve’em Lukathe­rem i Sheilą E.

Romuald Lipko współ­pra­co­wał z wieloma polskimi wokalist­ka­mi. Pisał piosenki m.in. dla Anny Jantar (Nic nie może wiecznie trwać, Do żony wróć, Układ z życiem), Urszuli (Dmuchaw­ce, latawce, wiatr, Malinowy król, Za twoje zdrowie mała, Temat Bożeny), Ireny Jaroc­kiej (To za mało, Nie odchodź jeszcze, Lato dzikich róż), Zdzisła­wy Sośnic­kiej (Aleja gwiazd, W kolorze krwi, Serce pali się raz, Powiedz mi panie, Będzie co ma być), Izabeli Troja­now­skiej (Jestem twoim grzechem, Wszystko czego dziś chcę, Nic za nic), Barbary Sikor­skiej (CDN, Mniejsze zło, Grama­ty­ka miłości, Zakochaj­my się jak dzieci), Ireny Santor (Jak fart, to fart, Jeszcze kochasz mnie), Maryli Rodowicz (Tak nam słodko, tak nam gorzko), Eleni (Postaw na mnie, a zatrzy­mam deszcz).

W 2005 ukazała się kompi­la­cja Przeboje Romualda Lipko, zawie­ra­ją­ca piosenki skompo­no­wa­ne przez niego i śpiewane m.in. przez Annę Jantar, Izabelę Troja­now­ską, Urszulę, Irenę Santor, Zdzisła­wę Sośnicką, Marylę Rodowicz i Małgo­rza­tę Kożuchow­ską. Niektóre z nich były premie­ro­we, jak Układ z życiem Anny Jantar odnale­zio­ny w archiwum Lipki.

Prowa­dząc działal­ność poza zespołem, od roku 1984 wspólnie z Jarosła­wem Kukul­skim, Natalią Kukulską, Eleni Tzoka, Haliną Frącko­wiak, Zbignie­wem Hołdysem, Markiem Karewi­czem, Michałem Rybczyń­skim, Danutą Mizgal­ską był człon­kiem honoro­wym Klubu Muzycz­ne­go im. Anny Jantar, którego prezesem była Agata Materowicz.

W 2015 założył zespół Romuald Lipko Band, w skład którego weszli m.in. Izabela Troja­now­ska, Felicjan Andrzej­czak oraz Grzegorz Wilk. Rok później Lipko zainwe­sto­wał w biznes alkoho­lo­wy, zakła­da­jąc spółkę Muzyczne Alkohole, która na początku 2017 roku wprowa­dzi­ła na rynek wódkę marki Jolka, Jolka pamię­tasz.

W lipcu 2019 u kompo­zy­to­ra zdiagno­zo­wa­no nowotwór dróg żółcio­wych wątroby. Zmarł po ponad półrocz­nej walce z chorobą. 12 lutego 2020 został pocho­wa­ny na cmenta­rzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Życie prywatne

Miał żonę Dorotę i syna Remigiusza.

Odznaczenia

 • Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodze­nia Polski (3 grudnia 2014, za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnię­cia w pracy artystycz­nej i twórczej)
 • Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (3 marca 2015)

 • Dyskografia 52

  Budka Suflera - 1974 - 1984

  1974 - 1984

  Budka Suflera
  Urszula - 3

  3

  Urszula
  • Wytwórnia: Arston
  • Numer katalogowy: APL 007
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987
  Budka Suflera - 4 Pieces To Go

  4 Pieces To Go

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 011
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1992
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Akustycznie

  Akustycznie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: metal box
  Budka Suflera - American Tour

  American Tour

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Bal wszystkich świętych

  Bal wszystkich świętych

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 040
  • EAN: 0724352650828
  • Nośnik: CD+CD-R
  • Data wydania: 2000
  Budka Suflera - Breathing You

  Breathing You

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Good Summer
  • Numer katalogowy: GS 27-04
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Budka w operze, Live From Sopot `94

  Budka w operze, Live From Sopot `94

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Budka Suflera - Było

  Było

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 04-04
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (1)
  Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

  Chcę inaczej

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 024
  • EAN: 5901119100245
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

  Chcę inaczej

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Roxy Records
  • Numer katalogowy: 011 333 2
  • EAN: 0044001133329
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Budka Suflera - Chodź

  Chodź

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 026
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry

  Cień wielkiej góry

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry

  Cień wielkiej góry

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

  Cień wielkiej góry - Live 2011 + Studio 1975

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 05-2011
  • EAN: 5901549593259
  • Nośnik: BOX 2LP+2CD
  • Data wydania: 2011-11-28
  • Opakowanie: box kolekcjonerski
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live

  Cień wielkiej góry Live

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: edycja specjal­na, wersja Infotips
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ 053
  • EAN: 5906737579626
  • Nośnik: 2CD+2DVD
  • Data wydania: 2014-11-27
  • Opakowanie: digipack | slipcase
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: LP TZ 053
  • EAN: 5906737579688
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2015-12-01
  • Opakowanie: gatefold
  Budka Suflera - Cisza

  Cisza

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 014
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Budka Suflera - Czas czekania, czas olśnienia

  Czas czekania, czas olśnienia

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP - 011
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  Urszula - Czwarty raz

  Czwarty raz

  Urszula
  Budka Suflera - Dancing With Ghosts

  Dancing With Ghosts

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 01-04
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Giganci tańczą

  Giganci tańczą

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Gratka na pożegnanie

  Gratka na pożegnanie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 23-06
  • Nośnik: CD+CD-R
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (20)
  Budka Suflera - Greatest Hits II

  Greatest Hits II

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 030
  • EAN: 0724352236725
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: digipack
  Izabela Trojanowska - Iza

  Iza

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T5
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1981
  Budka Suflera - Jeden raz

  Jeden raz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 006
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Jest

  Jest

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 01-04
  • EAN: 5907458720014
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slipcase
  Budka Suflera - Kiedy rozum śpi

  Kiedy rozum śpi

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 447
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall

  Live At Carnegie Hall

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 038
  • EAN: 0724352627707
  • Nośnik: 2CD+CD-R
  • Data wydania: 2000
  Urszula - Malinowy król

  Malinowy król

  Urszula
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP - 013
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  Budka Suflera - Mokre oczy

  Mokre oczy

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 476
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Mokre oczy

  Mokre oczy

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5400502
  • EAN: 0724354005022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002-06-01
  • Opakowanie: slipcase
  Budka Suflera - Na brzegu światła

  Na brzegu światła

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1820
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
  Budka Suflera - Najpiękniejsze kolędy

  Najpiękniejsze kolędy

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Good Summer
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie

  Nic nie boli, tak jak życie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Budka Suflera - Noc

  Noc

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 021
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Budka Suflera - Ona przyszła prosto z chmur

  Ona przyszła prosto z chmur

  Budka Suflera
  Romuald Lipko - Pastorałki pod choinką, pod jemiołą

  Pastorałki pod choinką, pod jemiołą

  Romuald Lipko
  • Wytwórnia: ArtConnection Music
  • Numer katalogowy: C023J23/16
  • EAN: 5903240167265
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Pokonamy fale

  Pokonamy fale

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TVP
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Romuald Lipko - Przeboje

  Przeboje

  Romuald Lipko
  • Wytwórnia: Polska Agencja Muzyczna
  • Numer katalogowy: PAM CD 001 / 5199962
  • EAN: 5099751999621
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Przechodniem byłem między wami

  Przechodniem byłem między wami

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Ratujmy co się da!!

  Ratujmy co się da!!

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Solo

  Solo

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 469
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Sur le pont d`Avignon

  Sur le pont d`Avignon

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 002
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Szaro szary film

  Szaro szary film

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 496
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - The Best Of

  The Best Of

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: G + J Polska
  • Numer katalogowy: 003
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Underground

  Underground

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 018
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Urszula - Urszula

  Urszula

  Urszula
  • Wytwórnia: Savitor
  • Numer katalogowy: SVT 004
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Budka Suflera - Za ostatni grosz

  Za ostatni grosz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 6
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Budka Suflera - Zawsze czegoś brak

  Zawsze czegoś brak

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Bauer Music
  • Numer katalogowy: BSP 0109
  • EAN: 9788361436829
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009-10-27
  • Opakowanie: digibook
  Izabela Trojanowska - Życia zawsze mało

  Życia zawsze mało

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Roxy Records
  • Numer katalogowy: 100968
  • EAN: 5903292100968
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack