Sebastian Kowol
Muzyk

Biografia

Seba­stian Kowol — SEB (ur. 12 listo­pa­da 1973 r.), współ­twór­ca gru­py muzycz­nej PIN, gra na gita­rze.

Peda­gog, kom­po­zy­tor, aran­żer, współ­pra­co­wał z Teatrem Roz­ryw­ki w Cho­rzo­wie, Teatrem Muzycz­nym Roma w War­sza­wie, Teatrem Powszech­nym w Rado­miu i zespo­łem Cha­mal. Uczest­ni­czył w nagra­niu albu­mu zespo­łu Golec uOr­kie­stra. Muzyk sesyj­ny.


Dyskografia 2

Pin - 0001

0001

Pin
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3116632
  • EAN: 0094631166327
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
Pin - Muzykoplastyka

Muzykoplastyka

Pin
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3794522
  • EAN: 0094637945223
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI