Sebastian Miłkowski
Muzyk

Biografia

Sebastian Miłkow­ski (ur. 15 marca 1976 w Warsza­wie) – polski prezen­ter telewi­zyj­ny (prowa­dził programy w TVP2, Atomic TV, TVP1, Polsat2, TMT, Tele 5), gitarzy­sta basowy (członek zespołu rocko­we­go Róże Europy), kompo­zy­tor (autor utworów dla zespołu “Róże Europy”, współ­pra­co­wał również z innymi muzykami m.in. Artur Gadowski), dzien­ni­karz telewi­zyj­ny (“Kontro­wer­sje” TVP1).

Sebastian Miłkow­ski grał w zespole rockowym “Róże Europy” w latach 1994-2007 na gitarze basowej. W tym czasie nagrał z zespołem dwie płyty długo­gra­ją­ce. Wystąpił również w wielu teledy­skach tego zespołu. Skompo­no­wał kilka piosenek dla “Róż Europy” m.in.: Teraz, Kosme­ty­ki. Sebastian Miłkow­ski zadebiu­to­wał jako prezen­ter telewi­zyj­ny w 1995 roku w progra­mie muzycz­nym “Pozytyw­ka” w TVP2. “Pozytyw­kę” prowa­dził przez dwa lata. Był to najpo­pu­lar­niej­szy program muzyczny w Polsce w połowie lat 90. Następ­nie w pierw­szej polskiej telewi­zji muzycz­nej Atomic TV (która w 2000 roku przero­dzi­ła się w MTV) prowa­dził takie programy jak: “Atomizer”, “Pop planeta” i “A20”. W stacji telewi­zyj­nej Polsat2 prowa­dził teletur­niej nadawany na żywo “Kuźnia Szczę­ście”. Popro­wa­dził również talk show “Noc z TMT” w stacji telewi­zyj­nej TMT. W 2006 roku Sebastian popro­wa­dził w TVP1 muzyczny program “Czarna Owca”. Towarzy­szy­ły mu w charak­te­rze współ­pro­wa­dzą­cych najwięk­sze gwiazdy polskiej sceny muzycz­nej. Magazyn muzyczny “Czarna Owca” był nadawany w sobotnie poranki na antenie TVP1.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI