Seweryn Krajewski
Muzyk

Biografia

Seweryn Krajew­ski (ur. 3 stycznia 1947 w Nowej Soli) – polski kompo­zy­tor, piosen­karz, multiin­stru­men­ta­li­sta oraz były lider zespołu Czerwone Gitary.

Kompo­zy­tor popular­nych piosenek rozryw­ko­wych, m.in.: "Nie zadzie­raj nosa", "Barwy jesieni", "Stracić kogoś", "Dzień jeden w roku", "Takie ładne oczy", "Anna Maria", "Gondo­lie­rzy znad Wisły", "Szary kolor twoich oczu", "Tak bardzo się starałem", "Dozwo­lo­ne od lat 18", "Płoną góry, płoną lasy", "Ciągle pada", "Słowo jedyne – Ty", "Mam dobry dzień", "Trzecia miłość żagle", "Niebo z moich stron", "Remedium", "Ludzkie gadanie", "Nie spocznie­my", "Niech żyje bal", "Uciekaj moje serce", "Wielka miłość", "Kiedy mnie już nie będzie", "Nie jesteś sama" i "Chodź, przytul, przebacz".

Dzieciństwo i edukacja

Seweryn Krajew­ski urodził się w Nowej Soli. Dzieciń­stwo spędził jednak na Pomorzu, gdzie w 1949 roku przepro­wa­dził się z rodziną – do Sopotu. Jest absol­wen­tem klasy skrzy­piec Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej i Liceum Muzycz­ne­go w Gdańsku, do którego uczęsz­czał od 1961 roku, grając na gitarze i śpiewa­jąc w czasie nauki w zespo­łach Błękitni oraz Złote Struny.

Kariera muzyczna

Od 1964 współ­pra­co­wał z zespołem Pięcio­li­nie, następ­nie z Czerwono-Czarnymi. W grudniu 1965 został człon­kiem grupy Czerwone Gitary, w której razem z Jerzym Kosselą oraz Krzysz­to­fem Klenczo­nem śpiewali skompo­no­wa­ne głównie przez siebie piosenki.

W 1997 roku Krajew­ski rozstał się z zespołem i zaczął karierę solową. Nagrał albumy długo­gra­ją­ce utrzy­ma­ne w styli­sty­ce muzyki pop (m.in. Baw mnie, Lubię ten smutek. Opowie­ści muzyczne vol. I, Jestem), a także ballady do słów Agniesz­ki Osiec­kiej (Strofki na gitarę, Części zamienne. Strofki na gitarę 2). Jest autorem muzyki filmowej, m.in. do filmów: Och, Karol, Kochan­ko­wie mojej mamy, Wakacje w Amster­da­mie, Kogel-mogel, Galima­tias, czyli Kogel-mogel II, Uprowa­dze­nie Agaty, a także do seriali Jan SerceKopciu­szek. Kompo­no­wał również przeboje dla innych wykonaw­ców, w tym m.in. dla Ireny Jaroc­kiej, Urszuli Sipiń­skiej, Maryli Rodowicz i Krzysz­to­fa Krawczyka).

W 2007 roku podczas XLIV Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się specjal­ny koncert zatytu­ło­wa­ny Niebo z moich stron, który został poświę­co­ny twórczo­ści Krajew­skie­go. Piosenki jego autor­stwa wykonali m.in.: Kasia Kowalska, Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Maryla Rodowicz, Krzysz­tof Kiljań­ski oraz zespół Wilki.

W 2008 ukazała się płyta Edyty Geppert zatytu­ło­wa­na Nic nie muszę, na której znalazły się kompo­zy­cje Krajew­skie­go w aranża­cji jazzo­we­go pianisty Krzysz­to­fa Herdzina. W 2009 ukazała się kolejna płyta z jedena­sto­ma kompo­zy­cja­mi Krajew­skie­go do wierszy Karola Wojtyły. W grudniu 2009 ukazała się koncer­to­wa płyta Seweryna Krajew­skie­go w duecie z Andrze­jem Piasecz­nym pt. Na przekór nowym czasom – live. Obydwie płyty ukazały się nakładem Sony Music. Po kilku tygodniach płyta uzyskała status platy­no­wej. 10 paździer­ni­ka obaj artyści zainau­gu­ro­wa­li w Kielcach cykl wspól­nych koncer­tów. Po ponad dziesię­ciu latach przerwy Seweryn Krajew­ski wrócił na estradę. 7 grudnia 2009 pojawiła się wznowio­na płyta pt. Jestem (wyd. Sony Music).

W roku 2011 przyzna­no mu Nagrodę Muzyczną "Fryderyk" w katego­rii "Kompo­zy­tor roku", w sekcji muzyki rozrywkowej.

18 czerwca 2011 we Wrocła­wiu został odzna­czo­ny przez ministra kultury i dziedzic­twa narodo­we­go Bogdana Zdrojew­skie­go Złotym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

W paździer­ni­ku 2011 roku na Gali Wiktory 2011 otrzymał statu­et­kę w katego­rii Gwiazda Piosenki, a 17 listo­pa­da Nagrodę Muzyczną Programu Trzecie­go – "Mateusz" w katego­rii całokształt twórczo­ści "za kompo­zy­tor­ski talent i muzykę wzrusza­ją­cą kolejne pokolenia".


Dyskografia 91

Czerwone Gitary - 2

2

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - 3

3

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - 3 & Na fujarce

3 & Na fujarce

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD - 334
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Czerwone Gitary - 3 plus Na fujarce

3 plus Na fujarce

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988528 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Art Rock - 81

81

Art Rock
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 86 CD
 • EAN: 5908259313849
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Czerwone Gitary - Anna Maria

Anna Maria

Czerwone Gitary
Maryla Rodowicz - Antologia 3

Antologia 3

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Tra - La - La
 • Numer katalogowy: 532 858-2
 • EAN: 0731453285828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Anna Maria Jopek - Barefoot

Barefoot

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
 • Numer katalogowy: 0162992
 • EAN: 0044001629921
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Czerwone Gitary - Barwy jesieni

Barwy jesieni

Czerwone Gitary
Seweryn Krajewski - Baw mnie

Baw mnie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 094
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Urszula - Baw mnie

Baw mnie

Urszula
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5964022
 • EAN: 0724359640228
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Seweryn Krajewski - Baw mnie

Baw mnie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10314
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Czerwone Gitary - Biały krzyż

Biały krzyż

Czerwone Gitary
Anna Maria Jopek - Bosa

Bosa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • EAN: 0601215959222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Maryla Rodowicz - Buty 2

Buty 2

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 278 939 7
 • EAN: 0602527893976
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digibook
Czerwone Gitary - Consuela

Consuela

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Amiga (DDR)
 • Numer katalogowy: 855250
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1971
Seweryn Krajewski - Czekasz na tę jedną chwilę...

Czekasz na tę jedną chwilę...

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: YES-CD1
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Czerwone Gitary - Czerwone Gitary śpiewają kolędy

Czerwone Gitary śpiewają kolędy

Czerwone Gitary
Seweryn Krajewski - Części zamienne

Części zamienne

Seweryn Krajewski
Raz, Dwa, Trzy - Czy te oczy mogą kłamać

Czy te oczy mogą kłamać

Raz, Dwa, Trzy
Raz, Dwa, Trzy - Czy te oczy mogą kłamać

Czy te oczy mogą kłamać

Raz, Dwa, Trzy
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 57338 2
 • EAN: 0190295733827
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: gatefold
Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

Dzień jeden w roku

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

Dzień jeden w roku

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 133
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Czerwone Gitary - Dziewczyna z moich snów

Dziewczyna z moich snów

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0398
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Seweryn Krajewski - Filmowo by Krzysztof Herdzin

Filmowo by Krzysztof Herdzin

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 7963322
 • EAN: 0886979633223
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Czerwone Gitary - Gold

Gold

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Magic Group
 • Numer katalogowy: MDC 002 MDC 003
 • EAN: 5904048101123
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1996
Seweryn Krajewski - Gold

Gold

Seweryn Krajewski
Seweryn Krajewski - Jak tam jest

Jak tam jest

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 7822112
 • EAN: 0886978221124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Seweryn Krajewski - Jak tam jest / Filmowo by Krzysztof Herdzin

Jak tam jest / Filmowo by Krzysztof Herdzin

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 7963332
 • EAN: 0886979633322
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digibook
Seweryn Krajewski - Jan Serce

Jan Serce

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 155
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Maryla Rodowicz - Jest cudnie

Jest cudnie

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697152072
 • EAN: 0886971520729
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Seweryn Krajewski - Jestem

Jestem

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5125922
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Seweryn Krajewski - Kiedy mnie już nie będzie

Kiedy mnie już nie będzie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10317
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Czerwone Gitary - Kolędy i pastorałki

Kolędy i pastorałki

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10170
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Seweryn Krajewski - Koniec

Koniec

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Tra - La - La
 • Numer katalogowy: 528 782 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Seweryn Krajewski - Lubię ten smutek

Lubię ten smutek

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: K - Studio
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Seweryn Krajewski - Lubię ten smutek

Lubię ten smutek

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10319
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Czerwone Gitary - Lubisz gdy się gniewam

Lubisz gdy się gniewam

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Amiga (DDR)
 • Numer katalogowy: N 0399
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1966
Krzysztof Klenczon - Muzyka z tamtej strony dnia vol.1

Muzyka z tamtej strony dnia vol.1

Krzysztof Klenczon
Krzysztof Klenczon - Muzyka z tamtej strony dnia vol.2

Muzyka z tamtej strony dnia vol.2

Krzysztof Klenczon
Czerwone Gitary - Na fujarce

Na fujarce

Czerwone Gitary
Seweryn Krajewski - Na przekór nowym czasom - Live

Na przekór nowym czasom - Live

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697611772
 • EAN: 0886976117726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Czerwone Gitary - Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

Nagrania koncertowe z lat 1967 - 1980

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1201 - 04
 • EAN: 5907812242015
 • Nośnik: 4CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: multi CD box
Seweryn Krajewski - Nagrania radiowe z lat 1977 - 1987

Nagrania radiowe z lat 1977 - 1987

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1138 - 39
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
Seweryn Krajewski - Najpiękniejsza

Najpiękniejsza

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Tra - La - La
 • Numer katalogowy: 528 367-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Czerwono - Czarni - Nie bądź taki szybki Bill

Nie bądź taki szybki Bill

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0385
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Czerwone Gitary - Nie spoczniemy

Nie spoczniemy

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-77
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1977
Stanisław Soyka - No 17

No 17

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8239542
 • EAN: 0724382395423
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Seweryn Krajewski - Noc jest muzą dla muzyka

Noc jest muzą dla muzyka

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Polmusic
 • Numer katalogowy: 1-1989-105
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Seweryn Krajewski - Noc jest muzą dla muzyka

Noc jest muzą dla muzyka

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10315
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Nosowska - Osiecka

Osiecka

Nosowska
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 1794012
 • EAN: 0602517940123
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Robert Janowski - Osiemdziesiąte.pl

Osiemdziesiąte.pl

Robert Janowski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 11335
 • EAN: 5906409113356
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: slipcase
Czerwone Gitary - Pejzaż miasta

Pejzaż miasta

Czerwone Gitary
Seweryn Krajewski - Piosenki filmowe

Piosenki filmowe

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 186
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Czerwone Gitary - Piosenki Seweryna Krajewskiego część 2

Piosenki Seweryna Krajewskiego część 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10172
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Seweryn Krajewski - Pogoda na szczęście

Pogoda na szczęście

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5360982
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Seweryn Krajewski - Pogoda na szczęście

Pogoda na szczęście

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3376912
 • EAN: 0094633769120
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Seweryn Krajewski - Polskie życie

Polskie życie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: GM Records
 • Numer katalogowy: CD 10772
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Czerwone Gitary - Port piratów

Port piratów

Czerwone Gitary
Seweryn Krajewski - Przeboje 1965 - 1985 kameralnie

Przeboje 1965 - 1985 kameralnie

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10322
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Czerwone Gitary - Przeboje Czerwonych Gitar - Kwiaty we włosach

Przeboje Czerwonych Gitar - Kwiaty we włosach

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Reader`s Digest
 • Numer katalogowy: 20242081 CD / MTJ CD 10781/82/83/84/85
 • Nośnik: BOX 5CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: multi CD box
Maryla Rodowicz - Rarytasy cz. II 70 - 73

Rarytasy cz. II 70 - 73

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 372 483 7
 • EAN: 0602537248377
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Maryla Rodowicz - Rarytasy cz. V Lata 80-te cz. 1

Rarytasy cz. V Lata 80-te cz. 1

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 373 963 7
 • EAN: 0602537396375
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Czerwone Gitary - Remedium

Remedium

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-210
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1978
Czerwone Gitary - Rote Gitarren

Rote Gitarren

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Amiga (DDR)
 • Numer katalogowy: 855621
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1978
Czerwone Gitary - Rytm ziemi

Rytm ziemi

Czerwone Gitary
Maryla Rodowicz - Sing Sing

Sing Sing

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1422
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1976
Czerwone Gitary - Spokój serca

Spokój serca

Czerwone Gitary
Seweryn Krajewski - Strofki

Strofki

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 19075814812
 • EAN: 0190758148120
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Seweryn Krajewski - Strofki na gitarę

Strofki na gitarę

Seweryn Krajewski
Seweryn Krajewski - Strofki na gitarę

Strofki na gitarę

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 252
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Seweryn Krajewski - Strofki na gitarę (2)

Strofki na gitarę (2)

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 153
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Seweryn Krajewski - Symfornia samotności

Symfornia samotności

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Czerwone Gitary - Tak bardzo się starałem

Tak bardzo się starałem

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Takie ładne oczy

Takie ładne oczy

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: FMD Records
 • Numer katalogowy: FMD CD 0001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Czerwone Gitary - The Best Of

The Best Of

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Bogdan Studio
 • Numer katalogowy: CD B - 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Czerwono - Czarni - To nie grzech

To nie grzech

Czerwono - Czarni
Czerwone Gitary - To właśnie my

To właśnie my

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0350
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1966
Czerwone Gitary - To właśnie my & 2

To właśnie my & 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD 333
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Czerwone Gitary - To właśnie my plus 2

To właśnie my plus 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988527 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Seweryn Krajewski - Uciekaj moje serce

Uciekaj moje serce

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 062
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Seweryn Krajewski - Uciekaj moje serce

Uciekaj moje serce

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10273
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Seweryn Krajewski - Uprowadzenie Agaty

Uprowadzenie Agaty

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Czerwone Gitary - W bursztynowym kręgu lata

W bursztynowym kręgu lata

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - W drogę

W drogę

Czerwone Gitary
Czerwone Gitary - Wolny wieczór

Wolny wieczór

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0459
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1966
Czerwone Gitary - Wracać do tego

Wracać do tego

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10166
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Hetman - Wszyscy zaczynamy od zera

Wszyscy zaczynamy od zera

Hetman
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: ACCORD SONG 512
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Seweryn Krajewski - Zimowe piosenki

Zimowe piosenki

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5407122
 • EAN: 0887654071224
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Czerwone Gitary - Złote przeboje

Złote przeboje

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Point Music
 • Numer katalogowy: PM 065 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Platynowa kolekcja
Urszula - Złote przeboje - Akustycznie

Złote przeboje - Akustycznie

Urszula
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 5744190
 • EAN: 0602557441901
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI