Stanisław Zybowski
Muzyk

Biografia

Stani­sław Ludwik Zybowski (ur. 9 paździer­ni­ka 1953 w Radomiu, zm. 22 listo­pa­da 2001 w Warsza­wie) – polski gitarzy­sta rockowy, mąż Urszuli i kompo­zy­tor wielu jej przebojów.

Życiorys

Uczył się w szkole muzycz­nej w klasie wiolon­cze­li, lecz po trzeciej klasie zrezy­gno­wał. Grał w kilku zespo­łach amator­skich jako basista, perku­si­sta i wokalista.

W 1971 roku śpiewał i grał na gitarze w trio Rant, głównie utwory Led Zeppelin, Deep Purple i J. Hendriksa.

W 1974 roku, pod wpływem fascy­na­cji muzyką Franka Zappy i Yes wraz z Włodzi­mie­rzem Kinior­skim i Ryszar­dem Szpakiem założył jazzową formację Integracja.

W latach 1976–1985 grał w zespole Crash. Z zespołem nagrał 3 płyty długo­gra­ją­ce. Znalazło się na nich kilka skompo­no­wa­nych przez niego utworów. W między­cza­sie udzielał się w wielu wrocław­skich forma­cjach, założył Jazz Guitar Workshop.

Po rozpa­dzie Crashu w 1985 roku grał w Plugawym Anonimie, współ­pra­co­wał z Grzego­rzem Ciechow­skim i trafił do Budki Suflera, gdzie poznał Urszulę. Z Budką Suflera nagrał album studyjny Ratujmy co się da!!, na którym znalazły się 2 jego kompo­zy­cje, oraz minial­bum American Tour.

W 1988 roku, po rozsta­niu z Budką Suflera, założyli wspólnie z Urszulą zespół Jumbo. Od tej pory Zybowski został głównym kompo­zy­to­rem piosen­kar­ki. W tym samym roku ukazała się płyta Urszuli Czwarty raz, na której produ­cen­tem nagrań i kompo­zy­to­rem większo­ści utworów był Stani­sław Zybowski.

W 1989 roku wraz z Urszulą wystąpił podczas koncertu Polska Promocja na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie.

Lata 1990–1994 spędził w Stanach Zjedno­czo­nych gdzie wraz z Urszulą koncer­to­wał dla publicz­no­ści polskiej i amery­kań­skiej. W tym czasie uczest­ni­czył w powsta­niu kolejnej płyty: Urszula & Jumbo.

W 1992 roku sforma­li­zo­wał swój kilku­let­ni związek z Urszulą, z którą pozostał aż do śmierci. Mieli jedno dziecko, syna Piotra (ur. 1987).

W latach 1988–2001 nagrał z Urszulą i wypro­du­ko­wał albumy: Czwarty raz, Urszula & Jumbo, Biała droga, Akustycz­nie, Super­no­vaUdar. Skompo­no­wał również większość utworów na te płyty. Kilka z nich stało się przebo­ja­mi: "Rysa na szkle", "Na sen", "Niebo dla Ciebie", "Anioł wie…", "Dnie-ye!", "Udar", "Piesek twist", "To, co było raz".

W 1999 roku nawiązał współ­pra­cę z Małgo­rza­tą Ostrow­ską. Wypro­du­ko­wał jej pierwszy solowy album Alchemia. Na płycie znalazły się dwie jego kompo­zy­cje: "Cisza jak dziś" i "Teraz kiedy wiem". Oba utwory były singlami promu­ją­cy­mi płytę.

Stani­sław Zybowski rozpo­czął również pracę nad solową płytą. Nie zdążyw­szy jej ukończyć, zmarł na żółtacz­kę mecha­nicz­ną w warszaw­skim szpitalu Akademii Medycz­nej na Banacha.

W czerwcu 2009 roku do rozgło­śni radio­wych trafił singiel Urszuli, "Wstaje nowy dzień". Muzykę do niego wokalist­ka skompo­no­wa­ła 20 lat wcześniej razem z Zybowskim.

W 2010 roku Urszula zapowie­dzia­ła, że sama zamierza wydać solową płytę Zybow­skie­go. Materiał jest nagrany, pozosta­je jeszcze wybór wokali­stów, którzy zaśpie­wa­ją utwory na płytę.

W czerwcu 2013 roku do Urszula zapre­zen­to­wa­ła singiel "Miłość". Jest on polsko­ję­zycz­ną wersją skompo­no­wa­ne­go przez Zybow­skie­go utworu "I Really Have To Go" z płyty Urszula & Jumbo.

20 listo­pa­da 2015 odbyła się premiera płyty DVD + CD Biała droga Live – Woodstock Festival Poland 2015. Album stanowi zapis koncertu, który Urszula z zespołem zagrała z okazji 20-lecia nagrania płyty Biała droga, stano­wią­cej jej i Zybow­skie­go najwięk­szy sukces komer­cyj­ny. Koncert miał miejsce w nocy 29/​30 lipca 2015 na scenie Akademii Sztuk Przepięk­nych podczas 21. Przystan­ku Woodstock. W jego trakcie zostały zapre­zen­to­wa­ne m.in. wszyst­kie piosenki z Białej drogi.

25 marca 2016, z okazji 20-lecia wydania płyty Biała droga, ukazała się jej reedycja zawie­ra­ją­ca materiał zrema­ste­ro­wa­ny z orygi­nal­nych taśm. Wydaw­nic­two zostało wzboga­co­ne o singiel "Król w malinach", będący jednym z dwóch utworów, które nie weszły pierwot­nie na album. Drugiej z piosenek, "Zły (Człowiek)" nie udało się odnaleźć na taśmach-matkach i z powodu złej jakości nagrania nie dostała się ona na reedycję płyty, została jedynie udostęp­nio­na na fanpage'u Urszuli. Oba niepu­bli­ko­wa­ne wcześniej utwory pochodzą z sesji do Białej drogi, z 1995 roku. Album, po 20 latach, został również po raz pierwszy wydany na płycie winylo­wej. Z okazji jubile­uszu Białej drogi stworzo­no też stronę inter­ne­to­wą zawie­ra­ją­cą archi­wal­ne materiały.

16 września 2016 miała miejsce premiera albumu Biała droga Live. Materiał CD + DVD powstał z klubowej trasy koncer­to­wej Urszuli "Najwięk­sze przeboje", odbytej wiosną 2016 z okazji jubile­uszu "Białej drogi". Jako bonus na płycie DVD umiesz­czo­no dwa archi­wal­ne nagrania z Festi­wa­lu Opole 1996 r.

Życie prywatne

Syn Stani­sła­wa Zybow­skie­go, Paweł Zybowski, był perku­si­stą rocko­we­go zespołu Rh+.


Dyskografia 42

Urszula - Akustycznie

Akustycznie

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0058
 • EAN: 0743214458020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Urszula - Akustycznie

Akustycznie

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1492062
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
Małgorzata Ostrowska - Alchemia

Alchemia

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 494098.2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - American Tour

American Tour

Budka Suflera
Urszula - Anioł wie...

Anioł wie...

Urszula
Urszula - Baw mnie

Baw mnie

Urszula
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5964022
 • EAN: 0724359640228
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Urszula - Biała droga

Biała droga

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0048
 • EAN: 0743214372722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Urszula - Biała droga

Biała droga

Urszula
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985302121
 • EAN: 0889853021215
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2016
Urszula - Biała droga

Biała droga

Urszula
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985300462
 • EAN: 0889853004621
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Biała droga Live

Biała droga Live

Urszula
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 571 822 4
 • EAN: 0602557182248
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Biała Droga Live - Przystanek Woodstock 2015

Biała Droga Live - Przystanek Woodstock 2015

Urszula
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 059
 • EAN: 5906737579695
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera - Budka w operze, Live From Sopot `94

Budka w operze, Live From Sopot `94

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Małgorzata Ostrowska - Cisza jak dziś

Cisza jak dziś

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 667368.1
 • EAN: 5099766736815
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Urszula - Coraz mniej

Coraz mniej

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0058S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
Urszula - Czwarty raz

Czwarty raz

Urszula
Urszula - Depresja

Depresja

Urszula
Urszula - Dnie-ye!

Dnie-ye!

Urszula
Urszula - Dobre bo polskie

Dobre bo polskie

Urszula
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 674 308 9
 • EAN: 0602567430896
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Crash - Every Day a Trial

Every Day a Trial

Crash
 • Wytwórnia: Ja & Ro
 • Numer katalogowy: 005
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Crash - Every Day a Trial

Every Day a Trial

Crash
 • Wytwórnia: Ja & Ro
 • Numer katalogowy: 40951
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
John Porter - It`s Kids Life

It`s Kids Life

John Porter
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0106
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Urszula - Klub samotnych serc

Klub samotnych serc

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 1869062
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Małgorzata Ostrowska - Lawa

Lawa

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 6647.1
 • EAN: 5099700664716
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Urszula - Na sen

Na sen

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0048S / 852 762-2
 • EAN: 0042285276220
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Urszula - Największe przeboje vol.2

Największe przeboje vol.2

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 82876411027
 • EAN: 0828764110274
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Dodatkowa informacja: Gwiazdy XX wieku
Urszula - Niebo dla Ciebie

Niebo dla Ciebie

Urszula
 • Wytwórnia: K&K Studio
 • Numer katalogowy: 2100000503070 *
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Urszula - Piesek twist

Piesek twist

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 1853232
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Urszula - Progress

Progress

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 1891992
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Budka Suflera - Ratujmy co się da!!

Ratujmy co się da!!

Budka Suflera
Urszula - Rysa na szkle

Rysa na szkle

Urszula
Crash - Senna opowieść Jana B.

Senna opowieść Jana B.

Crash
Crash - Something Beautiful But Not Expensive

Something Beautiful But Not Expensive

Crash
 • Wytwórnia: Ja & Ro
 • Numer katalogowy: 4115
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Obywatel G. C. - Stan strachu

Stan strachu

Obywatel G. C.
Urszula - Supernova

Supernova

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 628942
 • EAN: 0743216289424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Urszula - The Best

The Best

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 74321948122
 • EAN: 0743219481221
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Urszula - To, co było raz

To, co było raz

Urszula
Urszula - Udar

Udar

Urszula
Urszula - Udar

Udar

Urszula
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 853002
 • EAN: 0743218530029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Urszula & Jumbo - Urszula & Jumbo

Urszula & Jumbo

Urszula & Jumbo
Kayah - Uwierz... to nie ja

Uwierz... to nie ja

Kayah
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1543882
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Urszula - Żegnaj więc

Żegnaj więc

Urszula
Urszula - Złote przeboje - Akustycznie

Złote przeboje - Akustycznie

Urszula
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 5744190
 • EAN: 0602557441901
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI