Stefan Machel
Muzyk

Biografia

Stefan Machel (ur. 12 lutego 1960 w Opolu) – polski muzyk, gitarzy­sta i basista, kompo­zy­tor, aranżer i produ­cent muzyczny.

Współ­au­tor znaczą­cej części reper­tu­aru TSA. W wolnych chwilach gitarzy­sta w forma­cjach Blues Power, Band Bong Blues i Giganci Gitary. Członek zwyczaj­ny ZAiKS. Członek SAWP. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Autor muzyki filmowej i opraco­wa­nia musicalu Jesus Christ Super­star na potrzeby spekta­klu Teatru Muzycz­ne­go w Gdyni. W 2013 roku zagrał gościn­nie na trasie koncer­to­wej projektu Prole­ta­ry­at Akustycznie.

Składanki i wydania specjalne
 • 1997 The Best Of TSA (WEA/​Warner Music Poland 0630-19248-2) CD
 • 2004 1981 (płyta zawiera znale­zio­ne taśmy z nagra­nia­mi z 1981 roku) (Metal Mind Records MMP DG 0286) CD
 • 2006 TSA BOX limito­wa­ne wydaw­nic­two zawie­ra­ją­ce zestaw wszyst­kich reedycji CD plus DVD Metal Mind Records
 • Film
 • 1982 Koncert muzyka w filmie dokumen­tal­nym Michała Tarkowskiego
 • 1983 Akademia pana Kleksa piosenka: "Marsz wilków"
 • 1985 Kronika wypadków miłosnych fragment utworu: "Heavy Metal World"
 • 1988 Dziew­czyn­ka z Hotelu Excel­sior utwory: "Ty on ja", "Maratoń­czyk", "Koszmar­ny sen"
 • 2011 Przerwa­ny sen muzyka do filmu dokumen­tal­ne­go w reżyse­rii Grzego­rza Milko o polskim żużlowcu Krzysz­to­fie Cegiel­skim wielo­krot­nym repre­zen­tan­cie kraju, którego kariera została przerwa­na wypad­kiem na torze w 2003 roku
 • Teatr
 • 1997 Jesus Christ Super­star – Teatr Muzyczny w Gdyni – opraco­wa­nie muzyczne
 • Instrumentarium

  Stefan Machel podczas występów z TSA grał na takich gitarach jak: SG Jakubi­szyn model, Gibson SG czy Marlin S.M. model. Od 1999 roku gra na gitarach Gibson Les Paul Standard, Gibson The Paul, Gibson J-45 oraz Taylor 414CE.

  Obecnie Stefan Machel najczę­ściej używa gitar Gibson SG Supreme 2005 Trans­pa­rent Emerald Burst.

  Stosował nastę­pu­ją­ce wzmac­nia­cze gitarowe Marshall 1987 50W, Marshall 2203 100 W, Marshall Super Lead 100 W.

  W 2016 roku Stefan Machel nawiązał współ­pra­cę z firmą produ­ku­ją­cą wzmac­nia­cze Evolu­tion Amps. Używa zestawu dwu wzmac­nia­czy Amber 40 pracu­ją­cych w konfi­gu­ra­cji bi-amping.


  Dyskografia 14

  TSA - 1981

  1981

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD DG 0286
  • EAN: 5907785025745
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: digipack
  TSA - Heavy Metal World

  Heavy Metal World

  TSA
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP 009
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  • Dodatkowa informacja: PL
  TSA - Heavy Metal World

  Heavy Metal World

  TSA
  TSA - Heavy, Heavy Metal

  Heavy, Heavy Metal

  TSA
  • Wytwórnia: American Phonograph (US)
  • Numer katalogowy: APK 10
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1985
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  TSA - List XXX

  List XXX

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMPI CD PROMO 0016
  • EAN: 5907785025790
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  TSA - Live

  Live

  TSA
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 11
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  TSA - Live 1982

  Live 1982

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0311
  • EAN: 5900778502667
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: keep case
  TSA - Marsz wilków

  Marsz wilków

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: foliowa koperta
  • Dodatkowa informacja: mini CD, 3", nakład limitowany, 100 - 150 numerowanych egzemplarzy
  TSA - Proceder

  Proceder

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMPI CD PROMO 0015
  • EAN: 5907785024847
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  TSA - Proceder

  Proceder

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0239
  • EAN: 5907785024816
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Dodatkowa informacja: wersja żółta
  TSA - Rock`n`Roll

  Rock`n`Roll

  TSA
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 96
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  TSA - Spunk!

  Spunk!

  TSA
  TSA - Studio 1980

  Studio 1980

  TSA
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 311/2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Box
  TSA - TSA

  TSA

  TSA
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: PLP 002
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI