Szymon Czech
Muzyk

Biografia

Szymon Czech (ur. 6 kwietnia 1975, zm. 5 listo­pa­da 2012 w Warsza­wie) – polski produ­cent muzyczny i inżynier dźwięku, a także muzyk, kompo­zy­tor i multiin­stru­men­ta­li­sta. W latach 1999-2003 pracował w olsztyń­skim Selani Studio. W latach później­szych był pracow­ni­kiem Studio X. Prowa­dził także własne studio pod nazwą Elephant.

Był człon­kiem zespołów Prophecy, Third Degree, Nyia i Alne. Jako muzyk koncer­to­wy i sesyjny współ­pra­co­wał z awangar­do­wym zespołem grindcore'owym Antigama. Z kolei jako produ­cent i reali­za­tor nagrań współ­pra­co­wał m.in. z takimi grupami muzycz­ny­mi jak: Tower, Farben Lehre, Masachist, Non Opus Dei, Yatte­ring, UnSun, Antigama, Rootwa­ter, czy Vesania.

Szymon Czech zmarł 5 listo­pa­da 2012 roku w warszaw­skim hospi­cjum po roku walki z nowotwo­rem mózgu. Miał 37 lat. Uroczy­sto­ści pogrze­bo­we odbyły się 8 listo­pa­da w kościele pw. Świętego Józefa w Olszty­nie. Muzyk został pocho­wa­ny na tamtej­szym cmenta­rzu komunal­nym przy ulicy Poprzecz­nej.


Dyskografia 10

Chainsaw - Evilution

Evilution

Chainsaw
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0661
 • EAN: 5907785034402
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Dies Irae - Immolated

Immolated

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0115
 • EAN: 5907785017337
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Kamienne ogrody - In My World

In My World

Kamienne ogrody
 • Wytwórnia: Equilibrecords
 • Numer katalogowy: EQU2007003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Naiv - Przedświt

Przedświt

Naiv
 • Wytwórnia: Rykoszet
 • Numer katalogowy: RYK01
 • EAN: 5907529212011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Dominium - Psycho Path Fever

Psycho Path Fever

Dominium
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0156
 • EAN: 5907785022348
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Orbita Wiru - Relikwiat

Relikwiat

Orbita Wiru
 • Wytwórnia: Serwat Art Factory
 • Numer katalogowy: SAF 02
 • EAN: 5907785034006
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Dominium - Stigmata

Stigmata

Dominium
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0135
 • EAN: 5907785018372
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Rootwater - Visionism

Visionism

Rootwater
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 082
 • EAN: 5903427872470
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Antigama - Warning

Warning

Antigama
Antigama - Zeroland

Zeroland

Antigama
 • Wytwórnia: Selfmadegod
 • Numer katalogowy: SMG 021
 • EAN: 5907503802214
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI