Tytus Wojnowicz
Muzyk

Biografia

Tytus Wojno­wicz (ur. 12 grudnia 1965 we Wrocła­wiu) – polski muzyk, oboista.

Życiorys

Wykonuje różno­rod­ną muzykę – od poważnej, poprzez filmową aż po etniczną. Tytus Wojno­wicz w swojej muzyce utworom muzyki poważnej nadaje wyjąt­ko­we, nowocze­sne brzmie­nie, łączy elementy muzyki poważnej i popowej.

Lekcje skrzy­piec pobierał od 7 roku życia, w wieku 15 lat zaczął grać na oboju. Absol­went Akademii Muzycz­nej im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie w klasie oboju prof. Stani­sła­wa Malikow­skie­go. W 1993 uzyskał dyplom Staatli­che Hochschu­le für Musik we Fryburgu także w klasie oboju u Heinza Holligera.

Koncer­to­wał m.in. w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwaj­ca­rii, Czechach, Słowacji, na Tajwanie, w USA (m.in. w Carnegie Hall) oraz krajach Azji i Afryki. Wystę­po­wał w niemal wszyst­kich liczą­cych się salach koncer­to­wych Europy. Grał wraz z Nigelem Kennedy w ramach trasy koncer­to­wej "The Bach & Vivaldi Experience".

W latach 1996–2000 współ­pra­co­wał z Piotrem Rubikiem, który był produ­cen­tem, aranże­rem i kompo­zy­to­rem większo­ści popular­nych utworów wykony­wa­nych przez Wojno­wi­cza w tym okresie.

Od 1989 roku jest człon­kiem Warszaw­skie­go Kwintetu Dętego, z którym nagrał 2 płyty. Wystę­po­wał także z wieloma orkie­stra­mi, m.in. Polską Orkie­strą Radiową, Sinfonią Varsovia i Orkie­strą Filhar­mo­nii Narodo­wej, Concerto Avenna, Sinfo­niet­ta Cracovia, Orkie­strą Opery Kameral­nej. Obecnie pracuje jako adiunkt na Uniwer­sy­te­cie Muzycz­nym Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie, prowa­dząc aktywne życie pedagogiczne.

Jest założy­cie­lem i kierow­ni­kiem artystycz­nym grupy "Ensemble de Narol", której człon­ka­mi są także Sebastian Aleksan­dro­wicz, Tomasz Bińkow­ski, Anton Birula, Włady­sław Kłosie­wicz, Grzegorz Lalek, Hanna Turonek, Leszek Wachnik, Ania Wandtke i Sebastian Wypych. Zespół gra kameral­ną muzykę poważną.


Dyskografia 8

Małgorzata Ostrowska - Alchemia

Alchemia

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 494098.2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Będę silna

Będę silna

Patrycja Markowska
Carrion - El Meddah

El Meddah

Carrion
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5216
 • EAN: 5908243452165
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Hołdys - Hołdys.com

Hołdys.com

Hołdys
 • Wytwórnia: Hołdys Recordz
 • Numer katalogowy: 5262432
 • EAN: 0724352624324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Hołdys - Kołysanka dla Tytusa

Kołysanka dla Tytusa

Hołdys
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 335
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Małgorzata Ostrowska - Lawa

Lawa

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 6647.1
 • EAN: 5099700664716
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Małe dzieci po to są

Małe dzieci po to są

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 0431150 *
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Patrycja Markowska - Musisz być pierwszy

Musisz być pierwszy

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI