Wojciech “Jajco” Bruślik
Muzyk

Biografia

Woj­ciech Bru­ślik “Jaj­co” (ur. 6 kwiet­nia 1948) – pol­ski muzyk roc­ko­wy, jaz­zo­wy i blu­eso­wy, gita­rzy­sta baso­wy i woka­li­sta o cha­rak­te­ry­stycz­nym zachryp­nię­tym gło­sie, a tak­że kom­po­zy­tor. Cenio­ny wie­lo­let­ni muzyk sesyj­ny. Lider powsta­łe­go w 1988 roku zespo­łu Jaj­co i Gigan­ci (tek­sty utwo­rów dla “Jaj­co” Bru­śli­ka pisał m.in. Andrzej Mogiel­nic­ki).

Współ­pra­co­wał z wie­lo­ma muzy­ka­mi i pio­sen­ka­rza­mi, m.in.: z zespo­łem Novi Sin­gers, z Mary­lą Rodo­wicz, Hali­ną Frąc­ko­wiak, Iza­be­lą Tro­ja­now­ską, Alex Band, gru­pa­mi Test i Lady Pank, Sha­kin’ Dudi, gru­pą Wil­ki a tak­że z zespo­łem Tade­usza Nale­py.

W wypro­du­ko­wa­nym w 1983 (pre­mie­ra odby­ła się 18 maja 1984) fil­mie To tyl­ko Rock poja­wił się na ekra­nie wyko­nu­jąc pio­sen­kę “Kobie­ta zmien­ną jest” (muzy­ka: Marek Ste­fan­kie­wicz, sło­wa: Paweł Kar­piń­ski).

W poło­wie lat 80. prze­bo­ja­mi były jego roc­ko­we wer­sje prze­bo­jów z lat 50.: “Czer­wo­ny auto­bus” i “Zło­ty pier­ścio­nek”.


Dyskografia 10

Cold War - Boogie Boogie

Boogie Boogie

Cold War
 • Wytwórnia: Zay Records
 • Numer katalogowy: CD 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Maryla Rodowicz - Był sobie król

Był sobie król

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP 015
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Hetman - Czarny chleb i czarna kawa

Czarny chleb i czarna kawa

Hetman
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: ACCORD SONG 513
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Jajco & Giganci - Czerwony autobus

Czerwony autobus

Jajco & Giganci
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10359
 • EAN: 5906409103593
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Jajco & Giganci - Kwa kwa rak wa

Kwa kwa rak wa

Jajco & Giganci
 • Wytwórnia: Brawo
 • Numer katalogowy: CD-041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Test - Test

Test

Test
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SXL 1082
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1974
Test - Test

Test

Test
Izabela Trojanowska - Układy

Układy

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T12
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Izabela Trojanowska - Układy

Układy

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10156
 • EAN: 5906409101568
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Jajco & Giganci - Wasz ambasador

Wasz ambasador

Jajco & Giganci
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI