Wojciech Zieliński
Muzyk

Biografia

Wojciech Zieliń­ski (ur. 15 lutego 1955 w Józefo­wie) – polski kompo­zy­tor, aranżer, dyrygent, muzyk instru­men­ta­li­sta grający na instru­men­tach klawi­szo­wych. Członek Stowa­rzy­sze­nia Autorów ZAiKS od 1979. Od 1980 Członek Związku Autorów i Kompo­zy­to­rów Utworów Rozryw­ko­wych ZAKR.

Życiorys

Absol­went Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie, w klasie kompo­zy­cji doc. Zbignie­wa Rudziń­skie­go (1989). Od 1975 współ­pra­cu­je z Polskim Radiem i Telewi­zją. W latach 1976–1977 współ­pra­co­wał z warszaw­skim Teatrem Komedia jako dyrygent, a w latach 1978–1979 z Teatrem na Targówku w Warsza­wie jako aranżer, kompo­zy­tor i dyrygent. W 1998 rozpo­czął pracę pedago­gicz­ną, prowa­dząc zajęcia z aranża­cji w Police­al­nym Studium Jazzu w Warsza­wie, a od 2003 prowadzi zajęcia w zakresie jazzo­we­go kształ­ce­nia słuchu w Uniwer­sy­te­cie Muzycz­nym Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie. Uczest­nik Przeglą­dów Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu, jako kompo­zy­tor i aranżer w latach 1993–2007. Od 1998 prowadzi zajęcia z aranża­cji w Zespole Szkół Muzycz­nych (Studium Jazzowe) w Warsza­wie. W latach 1999–2006 był aranże­rem piosenek w konkur­sie "Pamię­taj­my o Osiec­kiej". Aranżer piosenek "Wielkie­go Śpiew­ni­ka Agniesz­ki Osiec­kiej". W 1998 nagrał płytę autorską "The Heart of Spider" o styli­sty­ce jazzowej.

Zieliń­ski kompo­nu­je muzykę instru­men­tal­ną jazzową i rozryw­ko­wą, muzykę poważną, filmową i teatral­ną. Jest aranże­rem około 1600 opubli­ko­wa­nych utworów. Wykony­wa­li je m.in. Felicjan Andrzej­czak, Hanna Banaszak, Ewa Błasz­czyk, Ewa Bem, Ewa Dałkow­ska, Andrzej Dąbrow­ski, Halina Frącko­wiak, Edyta Geppert, Krystyna Janda, Robert Janowski, Anna Maria Jopek, Wojciech Karolak, Jan Kobuszew­ski, Marian Kociniak, Małgo­rza­ta Kożuchow­ska, Ewa Kukliń­ska, Natalia Kukulska, Grzegorz Markow­ski, Alicja Majewska, Dorota Miśkie­wicz, Henryk Miśkie­wicz, Włodzi­mierz Nahorny, Marian Opania, Jerzy Połomski, Danuta Rinn, Maryla Rodowicz, Ryszard Rynkow­ski, Irena Santor, Tomasz Stańko, Katarzy­na Skrzy­nec­ka, Hanna Śleszyń­ska, Krystyna Tkacz, Zbigniew Wodecki, Zbigniew Zamachow­ski, Andrzej Zaorski, Wiktor Zborow­ski, Artur Żmijew­ski oraz Alibabki, Exit, Orkie­stra Polskie­go Radia, Perfekt, VOX.

Jako dyrygent, aranżer, instru­men­ta­li­sta pracował m.in. przy filmach i serialach:

 • Deszczo­wy żołnierz (1996)
 • Ekstra­dy­cja 2
 • Boża podszew­ka (1995–1996)
 • Boża podszew­ka II (2003–2004)
 • Kierow­nik muzyczny i dyrygent m.in:

 • musicalu "Chicago", w Teatrze Komedia w Warsza­wie (2002)
 • musicalu "Opera za trzy grosze" Bertolta Brechta i Kurta Weilla, w Teatrze Syrena w Warsza­wie (2004)
 • musicalu "Kram z piosen­ka­mi" Leona Schil­le­ra, w Teatrze Syrena w Warsza­wie (2008)
 • koncertu "Perfect symfo­nicz­nie" (2009)
 • Produ­cent muzyczny m.in. płyt:

 • Maryla Rodowicz "Marysia Biesiad­na" (1994)
 • Maryla Rodowicz "Złota Maryla" (1995)
 • Danuta Rinn "Jeszcze jestem" (1998)
 • Wojciech Zieliń­ski "The Heart of Spider" (1999)
 • Warsaw Paris Jazz Quintet, Perfect Girls 'n' Friends Orche­stra "Chopin Symphony Jazz Project" (2010)
 • Kompozycje własne

 • płyta The Heart Of Spider (1998)
 • muzyka do spekta­kli Teatru Telewizji:
 • Casanova w reżyse­rii Macieja Wojtyszki,
 • Ściana Artura czyli co zrobimy z Henriet­tą w reżyse­rii Laco Adamika,
 • Mojżesz i Katarzy­na w reżyse­rii Adka Drabińskiego
 • muzyka do filmów telewizyjnych:
 • Bliskie spotka­nia z historią w reżyse­rii Laco Adamika,
 • Szansa na życie (cykl filmowy autor­stwa różnych reżyserów),
 • Biesz­czadz­ki Park Narodowy w reżyse­rii Jacka Sołtysiaka

 • Dyskografia 6

  Maryla Rodowicz - Marysia biesiadna

  Marysia biesiadna

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Tra - La - La
  • Numer katalogowy: 528 365-2
  • EAN: 0731452836526
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Perfect - Symfonicznie

  Symfonicznie

  Perfect
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0673 DGD
  • EAN: 5907785035560
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Taki blues

  Taki blues

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 83/84
  • EAN: 5903268316010
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Maryla Rodowicz - Złota Maryla

  Złota Maryla

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Tra - La - La
  • Numer katalogowy: 528 720-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Maryla Rodowicz - Złota płyta

  Złota płyta

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Tra - La - La
  • Numer katalogowy: 852 073-2
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  Maryla Rodowicz - Życie ładna rzecz

  Życie ładna rzecz

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 018 111-2
  • EAN: 0044001811128
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI