Tag: Big Cyc
Strona 1 z 2

Big Cyc — Berlin Zachodni (Official video)

Klip nagra­ny kil­ka lat po wyda­niu debiu­tanc­kiej pły­ty “Z par­tyj­nym pozdro­wie­niem” wyda­nej w 1990 roku. Pio­sen­ka zosta­ła prze­bo­jem 1990 roku. Pły­ta do kupie­nia: https://punkshop.pl/produkt/z_partyjnym_pozdrowieniem_wykonawca_4384,9385

Big Cyc — Jak słodko zostać świrem (Official video)

Klip do utwo­ru “Jak słod­ko zostać świ­rem” z pły­ty “Miłość Muzy­ka Mor­do­bi­cie” wyda­nej w 1992 roku. Album wzno­wio­ny na winy­lu w 2017 roku: http://hussarrecords.com/index.php?route=product/product&path=119&product_id=2012 http://hussarrecords.com/index.php?route=product/product&path=119&product_id=2013

Big Cyc — Każdy facet to świnia (Official video)

Klip do utwo­ru “Każ­dy facet to świ­nia” z pły­ty “Zmień z nami płeć” wyda­nej w 2002 roku.

Big Cyc — Kręcimy pornola (Official video)

Klip do utwo­ru “Krę­ci­my por­no­la” z pły­ty “Z gita­rą wśród zwie­rząt” wyda­nej w 1996 roku.

Big Cyc — Świat Według Kiepskich (Official video)

Klip do utwo­ru “Świat według Kiep­skich” z pły­ty “Świat według Kiep­skich” wyda­nej w 2000 roku.

Big Cyc — Słoneczny Patrol (Official video)

Klip do utwo­ru “Sło­necz­ny patrol” z pły­ty “Wszy­scy Świę­ci” wyda­nej w 1999 roku.

Big Cyc — Guma (Official video)

Klip do utwo­ru “Guma” z pły­ty “Pierw­sza Komu­nia, Dru­gie Śnia­da­nie, Trze­cia Rzecz­po­spo­li­ta” wyda­nej w 1997 roku.

Big Cyc — Wielka miłość do babci klozetowej (Official video)

Klip do utwo­ru “Wiel­ka Miłość do Bab­ci Klozetowe“j z pły­ty “Z par­tyj­nym pozdro­wie­niem” wyda­nej w 1990 roku. Pio­sen­ka zosta­ła prze­bo­jem 1990 roku. Pły­ta do kupie­nia: https://punkshop.pl/produkt/z_partyjnym_pozdrowieniem_wykonawca_4384,9385

Big Cyc — Rudy się żeni (Official video)

Klip do utwo­ru “Rudy się żeni” z pły­ty “Zmień z nami płeć” wyda­nej w 2002 roku.

Big Cyc — Ballada o smutnym skinie

To był kon­cert uro­dzi­no­wy — zespół świę­to­wał 25-lecie swo­jej pra­cy arty­stycz­nej. O tej godzi­nie taka ogrom­na publicz i posłu­chaj­cie! Sub­skry­buj nasz kanał ➡ http://bit.ly/1w8ZNXX Kręcioła.Tv łap­cie nas tu: Face­bo­ok — https://www.facebook.com/kreciola Insta­gram — http://instagram.com/kreciolatv IGTV — https://instagram.com/kreciolatv/channel/ Twit­ter — https://twitter.com/kreciolatv Snap­chat — @kreciolatv

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI