Tag: Chylinska
Strona 1 z 2

Agnieszka Chylińska - Kiedy Przyjdziesz Do Mnie

Muzyczny Powrót Agniesz­ki Chyliń­skiej po prawie 5 latach od wydania ostat­niej płyty Modern Rocking. To najbar­dziej oczeki­wa­na premiera w tym roku. Utwór do pobrania na iTunes http://​bit​.ly/​1​e​4​R​jch Piosenka "Kiedy przyj­dziesz do mnie" to nawią­za­nie do dokonań Artystki z wcześniej­szych lat swojej kariery. Mocny i sugestyw­ny teledysk podkre­śla wyrazi­ste przesła­nie i charak­te­ry­stycz­ny głos jednej z najbar­dziej […]

Agnieszka Chylińska - Królowa Łez [Official Music Video]

'Królowa Łez' to singiel promu­ją­cy album Agniesz­ki Chyliń­skiej 'Forever Child' wydany 30 września 2016 roku. Nowa płyta to nieza­po­wia­da­ny i niespo­dzie­wa­ny muzyczny powrót po siedmiu latach przerwy, 'Forever Child' to zaska­ku­ją­ca i nieoczy­wi­sta wypowiedź artystki, której twórczość zawsze cecho­wa­ło przez Nią samą ukute hasło: 'nigdy taka sama'. Tym razem Agniesz­ka Chyliń­ska posta­no­wi­ła połączyć i zinte­gro­wać 'pod […]

Agnieszka Chylińska - Nie mogę Cię zapomnieć

Odwiedź równiez http://​www​.facebook​.com/​A​g​n​i​e​s​z​k​a​C​h​y​l​i​n​ska Pierwszy teledysk promu­ją­cy najnow­szą płytę Agniesz­ki "Modern Rocking". Premiera 23 paździer­ni­ka 2009

Agnieszka Chylinska - Wybaczam Ci [Official Music Video]

Music video by Agniesz­ka Chylin­ska perfor­ming Wybaczam Ci. ℗ 2010 The copyri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Chylinska - Niebo [Official Music Video]

Music video by Agniesz­ka Chylin­ska perfor­ming Niebo. ℗ 2010 The copyri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Chylińska - Schiza [Official Music Video]

‘Schiza’ to drugi teledysk promu­ją­cy album Agniesz­ki Chyliń­skiej ‘Pink Punk’. Krążek ukazał się 26 paździer­ni­ka 2018. Utwór to opowieść o utraco­nym dzieciń­stwie, przemi­ja­niu i niespeł­nio­nych marzeniach. „W teledy­sku wystę­pu­je moje alter ego - Amelia. Wróżę jej wielką karierę aktorską” - mówi Agniesz­ka Chylińska. ZAMÓW ALBUM: https://​wmg​.lnk​.to/​A​g​n​i​e​s​z​k​a​C​h​y​l​i​n​s​k​a​P​i​n​k​P​unk Album PINK PUNK Słowa: Agniesz­ka Chylińska Muzyka: Bartek Królik, Marek Piotrowski […]

Agnieszka Chylińska - Mam zły dzień [Official Music Video]

Teledysk do utworu ‘Mam zły dzień’ promuje album Agniesz­ki Chyliń­skiej ‘Pink Punk’, który ukazał się 26 paździer­ni­ka 2018 roku. ‘Na poprzed­niej płycie Forever Child umiera­łam z rozpaczy, leżąc na deskach. Płyta Pink Punk to moment, kiedy wstałam i z histe­rycz­nym śmiechem posta­no­wi­łam biec… przed siebie.’ Tak opisuje nowy materiał na płycie ‘Pink Punk’ Agniesz­ka Chyliń­ska. Agniesz­ka, […]

Chylinska - Niczyja [Official Music Video]

Music video by Chylin­ska perfor­ming Niczyja. ℗ 2004 The copyri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by Warner Music Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Chylinska - Zmyslowa [Official Music Video]

Music video by Agniesz­ka Chylin­ska perfor­ming Zmyslowa. ℗ 2004 The copyri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z.o.o.

CIRYAM Alone story version

Teledysk do premie­ro­we­go utworu"ALONE", prezen­tu­ją­ce­go najnow­szy czwarty studyjny album " Desires " grupy CIRYAM.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI