Tag: kazik
Strona 1 z 2

Kazik - Piosenka członka

Bezpłat­ny materiał promocyjny. Wydaw­nic­two Literac­kie udostęp­ni­ło skompo­no­wa­ne i nagrane przez Kazika Staszew­skie­go „Piosenkę milipan­tów i „Piosenkę członka. Muzyka, wykona­nie - Kazik Tekst - Jacek Dukaj (z książki Wroniec) Ilustra­cja - Jakub Jabłoński

Kazik - Piosenka milipantów

Bezpłat­ny materiał promocyjny. Wydaw­nic­two Literac­kie udostęp­ni­ło skompo­no­wa­ne i nagrane przez Kazika Staszew­skie­go „Piosenkę milipan­tów i „Piosenkę członka. Muzyka, wykona­nie - Kazik Tekst - Jacek Dukaj (z książki Wroniec) Ilustra­cja - Jakub Jabłoński

KAZIK - Twój ból jest lepszy niż mój [OFFICIAL VIDEO]

💥 https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza 💥 💥 https://​www​.empik​.com/​z​a​r​a​z​a​-​k​a​z​i​k​,​p​1​2​4​2​5​9​8​4​9​2​,​m​u​z​y​k​a-p 💥 reżyse­ria, scena­riusz: Sławek Pietrzak zdjęcia: Krystian Andrzejewski edycja wideo: Arek Szymański produk­cja: Daria Sameluk, Ewelina Szczepanik wystą­pi­li: Wojtek Jabłoń­ski i Kazik Staszewski słowa: Kazik Staszewski muzyka: Kazik Staszew­ski, Wojtek Jabłoński reali­za­cja, miks, maste­ring: Adam Toczko, Wojtek Jabłoń­ski /​ KULTOWE Studio akordeon: Konrad Wantrych Tekst: Zamknię­te cmenta­rze to na skutek […]

KAZIK - Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale [OFFICIAL VIDEO]

KAZIK - Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale [OFFICIAL VIDEO] koncep­cja, zdjęcia: Kazik Staszewski montaż: Arek Szymański Nie mam na nic czasu bo oglądam seriale Nie mam na nic czasu wcale a wcale Nie mam na nic czasu bo oglądam seriale Nie mam na nic czasu wcale a wcale Nie mam na nic czasu bo oglądam […]

KAZIK - Powiedzcie, że kochacie nas [OFFICIAL VIDEO]

💥PREORDER: PŁYTY CD Z AUTOGRAFEM, WINYLE, KASETY, KOSZULKI: http://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza 💥 KAZIK - Powiedz­cie, że kochacie nas [OFFICIAL VIDEO] scena­riusz, reżyse­ria: Wojtek Jabłoń­ski /​ https://​www​.facebook​.com/​W​o​j​t​e​k​.​J​a​b​l​o​n​s​k​i​.​K​u​lt/ zdjęcia: Łukasz Sheben Jedynasty edycja wideo: Łukasz Sheben Jedyna­sty, Dominik Wąsowski produk­cja: Wojtek Jabłoński  wystą­pi­li: Agniesz­ka Wąsowska, Wojtek Jabłoń­ski, Kazik Staszewski muzyka: Kazik Staszew­ski, Wojtek Jabłoński słowa: Kazik Staszewski organy Hammonda: Konrad […]

KAZIK - "Kluczem przyciskaj windę" w SP RECORDS

KAZIK - "Kluczem przyci­skaj windę" w SP RECORDS Zamów CD, LP, koszulki: https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza Film z podpi­sy­wa­nia płyt CD Kazika "Zaraza" zamówio­nych w przedsprzedaży. Artyści podpi­sa­li 6400 egzem­pla­rzy, co zajęło 2 dni i trwało łącznie 14,5 godziny 🙂 muzyka: Wojtek Jabłoń­ski, Kazik Staszewski słowa: Kazik Staszewski reali­za­cja: Adam Toczko miks, maste­ring: Adam Toczko, Wojtek Jabłoń­ski /​ Kultowe […]

KAZIK - Nigdzie już nie pójdę dziś [OFFICIAL VIDEO]

KAZIK - Nigdzie już nie pójdę dziś [OFFICIAL VIDEO] Zamów płytę CD, winyle, koszulki: 💥 https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza 💥 scena­riusz, reżyse­ria: Wojtek Jabłoński zdjęcia, edycja wideo: Arek Szymański pomoc technicz­na: Tomek Lechicki głos: Konrad Wantrych wystą­pi­li: Wojtek Jabłoń­ski i Kazik Staszewski słowa: Kazik Staszewski muzyka: Kazik Staszew­ski, Wojtek Jabłoński reali­za­cja, miks, maste­ring: Adam Toczko, Wojtek Jabłoń­ski /​ KULTOWE […]

KAZIK - Noże i pistolety [OFFICIAL VIDEO]

KAZIK - Noże i pisto­le­ty [OFFICIAL VIDEO] 💥 https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza 💥 scena­riusz, reżyse­ria: Wojtek Jabłoń­ski i Sławek Pietrzak zdjęcia opera­tor­skie, montaż, postpro­duk­cja: Piotr Pitold Macie­jew­ski /​ Guzik​-Owcy​.pl współ­pra­ca: Łukasz Jankow­ski, Radek Wysocki, Borys Wysocki, Stachu Maciejewski kierow­nik planu: Arek Szymański produk­cja: Ewelina Szcze­pa­nik, Daria Sameluk wystą­pi­li: Igor Baranow­ski, Michał Dąbrow­ski, Rafał Gietka, Martyna Grochi­ciń­ska, Seweryn Grząd­kow­ski, […]

PIDŻAMA PORNO - Hokejowy zamek [OFFICIAL VIDEO]

Reżyse­ria, scena­riusz : Sławek Pietrzak 🎧 Posłu­chaj na Spotify - https://​spoti​.fi/​2​J​I​S​cQD Posłu­chaj utworu "Hokejowy zamek" w serwi­sach streamingowych: http://​soundli​ne​.biz/​P​i​d​z​a​m​a​P​o​r​n​o​H​o​k​e​j​o​w​y​z​a​m​e​k​S​i​n​g​l​e​V​e​r​s​i​on/ scena­riusz, reżyse­ria: Sławek Pietrzak zdjęcia, montaż, postpro­duk­cja: Jacek Kościusz­ko /​ filmi​ma​ge​.pl oświe­tle­nie: Michał Czuba /​ OPEN MEDIA efekty specjal­ne: Zbigniew Zawiślak /​ Usługi Przeciw­po­ża­ro­we ZBYCH kierow­nik planu: Arek Szymański produk­cja: Ewelina Szczepanik asystent produk­cji: Daria Sameluk przestrzeń: Studio […]

PIDŻAMA PORNO - Pomocy! [OFFICIAL VIDEO]

Reżyse­ria, scena­riusz: Sławek Pietrzak PIDŻAMA PORNO - Pomocy! [OFFICIAL VIDEO] Zamów album CD, LP i MC: http://​bit​.ly/​P​i​d​z​a​m​a​S​p​r​z​e​d​a​w​c​a​J​u​tra Zdjęcia, montaż, postpro­duk­cja: Kuba Jędrze­jew­ski /​ 7 pixels Charak­te­ry­za­cja: Agniesz­ka Stenka Lokali­za­cja: Fabrycz­ne Atelier /​ Dorota Kowalska Kierow­nik planu: Arek Szymański Produk­cja: Ewelina Szcze­pa­nik, Daria Sameluk Wystą­pi­li: Paulina Zielonka /​ https://​www​.insta​gram​.com/​m​a​l​a​c​z​a​r​n​a​9​98/ Katarzy­na Puślecka oraz Krzysz­tof Grabowski Specjal­ne podzię­ko­wa­nia […]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI