Tag: polska
Strona 1 z 1

Arek Jakubik - Niemost

Utwór pochodzi z solowego albumu Arka Jakubika "Szatan na Kabatach": https://​umusicpl​.lnk​.to/​S​z​a​t​a​n​N​a​K​a​b​a​t​ach Śledź Artystę na FB: https://​www​.facebook​.com/​a​r​e​k​j​a​k​u​b​ik/ słowa: Arkadiusz Jakubik, Krzysz­tof Varga, muzyka: Jakub Galiński, Arkadiusz Jakubik Reżyse­ria: Oskar Marci­niuk, Marcin Kurowski II reżyser: Natalia Tymkowska Scena­riusz: Oskar Marci­niuk, Marcin Kurowski Współ­pra­ca scena­riu­szo­wa: Paweł Jakubow­ski, Aleksan­dra Żmichowska Zdjęcia: Mateusz Plewka Operator kamery, ostrzy­ciel: Maciej Chachoń Asystent opera­to­ra: […]

Arek Jakubik - Szatan Na Kabatach

Utwór pochodzi z solowego albumu Arka Jakubika "Szatan na Kabatach": https://​umusicpl​.lnk​.to/​S​z​a​t​a​n​N​a​K​a​b​a​t​ach Śledź Arka na FB: https://​www​.facebook​.com/​A​r​k​a​d​i​u​s​z​-​J​a​k​u​b​i​k​-​1​3​3​8​0​0​4​5​3​3​5​9​6​01/ Muzyka: Jakub Galiński, Arkadiusz Jakubik Słowa: Krzysz­tof Varga Reżyse­ria: Jakub Obuch Zdjęcia: Jakub Obuch, Adrian Choduń Produ­cent wykonaw­czy: Paradox www​.parado​xme​dia​.pl Scena­riusz: Jakub Obuch Asystent Opera­to­ra: Mateusz Polajdowicz Montaż: Jakub Obuch Kolory­za­cja i grading: Jakub Obuch Kierow­nik produk­cji: Konrad Bielecki Fotosy: Rafal Kudyba Styli­za­cje: Katarzy­na […]

Arek Jakubik - Dziś W Internecie

Pierwszy singiel pocho­dzą­cy z solowego albumu Arka Jakubika "Szatan na Kabatach": https://​UmusicPL​.lnk​.to/​D​z​i​s​W​I​n​t​e​r​n​e​cie Śledź Artystę na FB: https://​www​.facebook​.com/​A​r​k​a​d​i​u​s​z​-​J​a​k​u​b​i​k​-​1​3​3​8​0​0​4​5​3​3​5​9​6​01/ Muzyka: Kuba Galiński/​Arek Jakubik Słowa: Kuba Galiński/​Arek Jakubik/​Marcin Świetlicki Reżyse­ria: Kuba Jakubik Sceno­gra­fia: Marysia Jędryszek Zdjęcia, kolory­za­cja: Nikodem Marek Montaż: Jakub Darewski W teledy­sku udział wzięli: Arek Jakubik, Kuba Galiński, Olaf Derigla­soff oraz Barbara Jakubik, Jan Jakubik, Teresa […]

Budka Suflera - Demony Wojny (Videoclip)

A song to a Polish war movie from 1998. The title of the film 'Demony wojny wedlug Goi' (Demons of War by Goya) is a referen­ce to a series of drawings/​paintings made in the early XIX century by the Spanish painter Franci­sco de Goya y Lucien­tes, which show the bruta­li­ty of war, and man's inhuma­ni­ty to man. […]

IRA - Wybacz (official video)

🔔https://​bit​.ly/​s​u​b​s​k​r​y​b​u​j​_​P​o​l​s​k​i​e​_​R​a​dio - subskry­buj nasz kanał i bądź na bieżąco z najlep­szą polską muzyką. Oglądaj nasze filmy na kanale Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia! http://​vid​.io/​x​qKk IRA - Wybacz muzyka: Piotr Konca, Marcin Limek słowa: Artur Gadowski, Wojciech Byrski Muzycy zespołu IRA tym razem posta­no­wi­li zasko­czyć swoich fanów przed­sta­wia­jąc niezwy­kle klima­tycz­ny, a zarazem nowocze­śnie zaaran­żo­wa­ny utwór, którego brzmie­nie jest […]

Budka Suflera - Strefa półcienia (official video) #BudkaSuflera

Obserwuj Budkę Suflera: → INSTAGRAM: https://​www​.insta​gram​.com/​b​u​d​k​a​_​s​u​f​l​e​r​a​_​o​f​f​i​c​i​al/ → FACEBOOK: https://​www​.facebook​.com/​b​u​d​k​a​s​u​f​l​e​ra/ → SKLEP: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/​s​k​l​ep/ → WWW: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/ #Budka­Su­fle­ra

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI