Tag: polski rock
Strona 1 z 2

Big Cyc - Jak słodko zostać świrem (Official video)

Klip do utworu "Jak słodko zostać świrem" z płyty "Miłość Muzyka Mordo­bi­cie" wydanej w 1992 roku. Album wznowio­ny na winylu w 2017 roku: http://​hussar​re​cords​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​r​o​u​t​e​=​p​r​o​d​u​c​t​/​p​r​o​d​u​c​t​&​p​a​t​h​=​1​1​9​&​p​r​o​d​u​c​t​_​i​d​=​2​012 http://​hussar​re​cords​.com/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​r​o​u​t​e​=​p​r​o​d​u​c​t​/​p​r​o​d​u​c​t​&​p​a​t​h​=​1​1​9​&​p​r​o​d​u​c​t​_​i​d​=​2​013

Big Cyc - Wielka miłość do babci klozetowej (Official video)

Klip do utworu "Wielka Miłość do Babci Klozetowe"j z płyty "Z partyj­nym pozdro­wie­niem" wydanej w 1990 roku. Piosenka została przebo­jem 1990 roku. Płyta do kupienia: https://​punkshop​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​z​_​p​a​r​t​y​j​n​y​m​_​p​o​z​d​r​o​w​i​e​n​i​e​m​_​w​y​k​o​n​a​w​c​a​_​4​3​8​4​,​9​385

Perfect - Wszystko ma swój czas (official video)

?https://​bit​.ly/​s​u​b​s​k​r​y​b​u​j​_​P​o​l​s​k​i​e​_​R​a​dio - subskry­buj nasz kanał i bądź na bieżąco z najlep­szą polską muzyką. ?https://​bit​.ly/​P​e​r​f​e​c​t​_​p​l​a​y​l​i​sta - posłu­chaj utworów i teledy­sków zespołu Perfect Oglądaj nasze filmy na kanale Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia! http://​vid​.io/​x​qKk Perfect - Wszystko ma swój czas (official video) KUP PŁYTĘ - https://​sklep​.polskie​ra​dio​.pl/​p​l​/​p​/​D​a​D​a​D​a​m​/​555 iTunes: https://​itunes​.apple​.com/​p​l​/​a​l​b​u​m​/​d​a​d​a​d​a​m​/​i​d​8​7​6​3​5​2​723 Po czterech latach zespół Perfect powrócił z nową studyjną płytą. Album […]

Perfect - Odnawiam dusze (official video)

Oglądaj nasze filmy na kanale Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia! http://​vid​.io/​x​qKk KUP PŁYTĘ - https://​sklep​.polskie​ra​dio​.pl/​p​l​/​p​/​D​a​D​a​D​a​m​/​555 iTunes: https://​itunes​.apple​.com/​p​l​/​a​l​b​u​m​/​d​a​d​a​d​a​m​/​i​d​8​7​6​3​5​2​723 Po czterech latach zespół Perfect powrócił z nową studyjną płytą. Album zatytu­ło­wa­ny „DaDaDam" ukazał się na rynku 9 czerwca. Zawiera dwana­ście przebo­jo­wych kompo­zy­cji z dosko­na­ły­mi tekstami znako­mi­tych autorów (Jacek Cygan, Wojciech Waglew­ski, Bogdan Loebl, Andrzej Mogiel­nic­ki, Robert Gawliń­ski). Ponad­cza­so­we ballady, […]

Budka Suflera - Radio taxi (Akustycznie) #BudkaSuflera

Obserwuj Budkę Suflera: → INSTAGRAM: https://​www​.insta​gram​.com/​b​u​d​k​a​_​s​u​f​l​e​r​a​_​o​f​f​i​c​i​al/ → FACEBOOK: https://​www​.facebook​.com/​b​u​d​k​a​s​u​f​l​e​ra/ → SKLEP: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/​s​k​l​ep/ → WWW: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/ #Budka­Su­fle­ra

Budka Suflera - Ratujmy co się da (Akustycznie) #BudkaSuflera

Obserwuj Budkę Suflera: → INSTAGRAM: https://​www​.insta​gram​.com/​b​u​d​k​a​_​s​u​f​l​e​r​a​_​o​f​f​i​c​i​al/ → FACEBOOK: https://​www​.facebook​.com/​b​u​d​k​a​s​u​f​l​e​ra/ → SKLEP: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/​s​k​l​ep/ → WWW: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/ #Budka­Su­fle­ra

Budka Suflera - Samotny nocą (Live 2011) #BudkaSuflera

Amator­ski materiał zareje­stro­wa­ny na koncer­cie Budki Suflera w Studiu Koncer­to­wym Radia Lublin 14 paździer­ni­ka 2011 roku. Sesja nagra­nio­wa koncer­to­we­go wykona­nia Cień wielkiej góry. Obserwuj Budkę Suflera: → INSTAGRAM: https://​www​.insta​gram​.com/​b​u​d​k​a​_​s​u​f​l​e​r​a​_​o​f​f​i​c​i​al/ → FACEBOOK: https://​www​.facebook​.com/​b​u​d​k​a​s​u​f​l​e​ra/ → SKLEP: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/​s​k​l​ep/ → WWW: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/ #Budka­Su­fle­ra

Budka Suflera - W niewielu słowach (Akustycznie) #BudkaSuflera

Obserwuj Budkę Suflera: → INSTAGRAM: https://​www​.insta​gram​.com/​b​u​d​k​a​_​s​u​f​l​e​r​a​_​o​f​f​i​c​i​al/ → FACEBOOK: https://​www​.facebook​.com/​b​u​d​k​a​s​u​f​l​e​ra/ → SKLEP: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/​s​k​l​ep/ → WWW: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/ #Budka­Su­fle­ra

IRA - Wybacz (official video)

?https://​bit​.ly/​s​u​b​s​k​r​y​b​u​j​_​P​o​l​s​k​i​e​_​R​a​dio - subskry­buj nasz kanał i bądź na bieżąco z najlep­szą polską muzyką. Oglądaj nasze filmy na kanale Agencji Muzycz­nej Polskie­go Radia! http://​vid​.io/​x​qKk IRA - Wybacz muzyka: Piotr Konca, Marcin Limek słowa: Artur Gadowski, Wojciech Byrski Muzycy zespołu IRA tym razem posta­no­wi­li zasko­czyć swoich fanów przed­sta­wia­jąc niezwy­kle klima­tycz­ny, a zarazem nowocze­śnie zaaran­żo­wa­ny utwór, którego brzmie­nie jest […]

Budka Suflera - Z dalekich wypraw (Akustycznie) #BudkaSuflera

Obserwuj Budkę Suflera: → INSTAGRAM: https://​www​.insta​gram​.com/​b​u​d​k​a​_​s​u​f​l​e​r​a​_​o​f​f​i​c​i​al/ → FACEBOOK: https://​www​.facebook​.com/​b​u​d​k​a​s​u​f​l​e​ra/ → SKLEP: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/​s​k​l​ep/ → WWW: http://​www​.budka​su​fle​ra​.pl/ #Budka­Su­fle­ra

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI