Tag: sp records
Strona 1 z 2

KAZIK - Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale [OFFICIAL VIDEO]

KAZIK - Nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale [OFFICIAL VIDEO] koncep­cja, zdjęcia: Kazik Staszewski montaż: Arek Szymański Nie mam na nic czasu bo oglądam seriale Nie mam na nic czasu wcale a wcale Nie mam na nic czasu bo oglądam seriale Nie mam na nic czasu wcale a wcale Nie mam na nic czasu bo oglądam […]

KAZIK - Powiedzcie, że kochacie nas [OFFICIAL VIDEO]

?PREORDER: PŁYTY CD Z AUTOGRAFEM, WINYLE, KASETY, KOSZULKI: http://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza ? KAZIK - Powiedz­cie, że kochacie nas [OFFICIAL VIDEO] scena­riusz, reżyse­ria: Wojtek Jabłoń­ski /​ https://​www​.facebook​.com/​W​o​j​t​e​k​.​J​a​b​l​o​n​s​k​i​.​K​u​lt/ zdjęcia: Łukasz Sheben Jedynasty edycja wideo: Łukasz Sheben Jedyna­sty, Dominik Wąsowski produk­cja: Wojtek Jabłoński  wystą­pi­li: Agniesz­ka Wąsowska, Wojtek Jabłoń­ski, Kazik Staszewski muzyka: Kazik Staszew­ski, Wojtek Jabłoński słowa: Kazik Staszewski organy Hammonda: Konrad […]

KAZIK - "Kluczem przyciskaj windę" w SP RECORDS

KAZIK - "Kluczem przyci­skaj windę" w SP RECORDS Zamów CD, LP, koszulki: https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza Film z podpi­sy­wa­nia płyt CD Kazika "Zaraza" zamówio­nych w przedsprzedaży. Artyści podpi­sa­li 6400 egzem­pla­rzy, co zajęło 2 dni i trwało łącznie 14,5 godziny 🙂 muzyka: Wojtek Jabłoń­ski, Kazik Staszewski słowa: Kazik Staszewski reali­za­cja: Adam Toczko miks, maste­ring: Adam Toczko, Wojtek Jabłoń­ski /​ Kultowe […]

KAZIK - Nigdzie już nie pójdę dziś [OFFICIAL VIDEO]

KAZIK - Nigdzie już nie pójdę dziś [OFFICIAL VIDEO] Zamów płytę CD, winyle, koszulki: ? https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza ? scena­riusz, reżyse­ria: Wojtek Jabłoński zdjęcia, edycja wideo: Arek Szymański pomoc technicz­na: Tomek Lechicki głos: Konrad Wantrych wystą­pi­li: Wojtek Jabłoń­ski i Kazik Staszewski słowa: Kazik Staszewski muzyka: Kazik Staszew­ski, Wojtek Jabłoński reali­za­cja, miks, maste­ring: Adam Toczko, Wojtek Jabłoń­ski /​ KULTOWE […]

KAZIK - Noże i pistolety [OFFICIAL VIDEO]

KAZIK - Noże i pisto­le­ty [OFFICIAL VIDEO] ? https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza ? scena­riusz, reżyse­ria: Wojtek Jabłoń­ski i Sławek Pietrzak zdjęcia opera­tor­skie, montaż, postpro­duk­cja: Piotr Pitold Macie­jew­ski /​ Guzik​-Owcy​.pl współ­pra­ca: Łukasz Jankow­ski, Radek Wysocki, Borys Wysocki, Stachu Maciejewski kierow­nik planu: Arek Szymański produk­cja: Ewelina Szcze­pa­nik, Daria Sameluk wystą­pi­li: Igor Baranow­ski, Michał Dąbrow­ski, Rafał Gietka, Martyna Grochi­ciń­ska, Seweryn Grząd­kow­ski, […]

PIDŻAMA PORNO - Tu trzeba krzyczeć [OFFICIAL FAN VIDEO]

? Posłu­chaj na Spotify - https://​spoti​.fi/​2​J​I​S​cQD ? http://​www​.soundli​ne​.biz/​P​i​d​z​a​m​a​P​o​r​n​o​S​p​r​z​e​d​a​w​c​a​J​u​tra koncep­cja: Longin Lo Bartko­wiak, Grzegorz Kociuba montaż, edycja: Arek Szymański produk­cja: Ewelina Szcze­pa­nik, Grzegorz Kociuba zdjęcia Grabaża: Maciej Fiołka nagranie śpiewu ptaków: Dawid Komuda wystą­pi­li: Patrycja Anioł­kow­ska, Mateusz Banasiak, Łukasz Baraniec­ki, Kuba Bednarek, Marcel Bednarek, Jan Bronicki, Piotr Bronicki, Roland Chalupa, Alicja Cent, Julia Cieślik, Jędrzej Cypry­jań­ski, […]

PIDŻAMA PORNO - Hokejowy zamek [OFFICIAL VIDEO]

Reżyse­ria, scena­riusz : Sławek Pietrzak ? Posłu­chaj na Spotify - https://​spoti​.fi/​2​J​I​S​cQD Posłu­chaj utworu "Hokejowy zamek" w serwi­sach streamingowych: http://​soundli​ne​.biz/​P​i​d​z​a​m​a​P​o​r​n​o​H​o​k​e​j​o​w​y​z​a​m​e​k​S​i​n​g​l​e​V​e​r​s​i​on/ scena­riusz, reżyse­ria: Sławek Pietrzak zdjęcia, montaż, postpro­duk­cja: Jacek Kościusz­ko /​ filmi​ma​ge​.pl oświe­tle­nie: Michał Czuba /​ OPEN MEDIA efekty specjal­ne: Zbigniew Zawiślak /​ Usługi Przeciw­po­ża­ro­we ZBYCH kierow­nik planu: Arek Szymański produk­cja: Ewelina Szczepanik asystent produk­cji: Daria Sameluk przestrzeń: Studio […]

PIDŻAMA PORNO - Pomocy! [OFFICIAL VIDEO]

Reżyse­ria, scena­riusz: Sławek Pietrzak PIDŻAMA PORNO - Pomocy! [OFFICIAL VIDEO] Zamów album CD, LP i MC: http://​bit​.ly/​P​i​d​z​a​m​a​S​p​r​z​e​d​a​w​c​a​J​u​tra Zdjęcia, montaż, postpro­duk­cja: Kuba Jędrze­jew­ski /​ 7 pixels Charak­te­ry­za­cja: Agniesz­ka Stenka Lokali­za­cja: Fabrycz­ne Atelier /​ Dorota Kowalska Kierow­nik planu: Arek Szymański Produk­cja: Ewelina Szcze­pa­nik, Daria Sameluk Wystą­pi­li: Paulina Zielonka /​ https://​www​.insta​gram​.com/​m​a​l​a​c​z​a​r​n​a​9​98/ Katarzy­na Puślecka oraz Krzysz­tof Grabowski Specjal­ne podzię­ko­wa­nia […]

KAZIK - Sztos [OFFICIAL VIDEO]

? Posłu­chaj na Spotify - https://​spoti​.fi/​2​J​I​S​cQD Kup płytę: http://​bit​.ly/​1​O​I​6​46x | iTunes: http://​apple​.co/​1​J​d​B​C7E Kompo­zy­cja: Sławek Pietrzak tekst: Kazimierz staszewski ____ Album dostępny w serwi­sach cyfrowych: Muzodaj­nia: https://​muzodaj​nia​.pl/​a​l​b​u​m​/​3​7​5​5​2​1​4​/​1​2​-​g​r​o​szy PlayThe­Mu­sic: http://www.playthemusic.pl/mp3/album.html?albumId=171020&artistId=51495&t=Kazik%2B12+groszy Muzyka T-Mobile: http://​www​.muzyka​.​t​-mobile​.pl/​m​a​i​n​/​a​l​b​u​m​.​h​t​m​?​a​l​b​u​m​I​d​=​4​6​7​557 Wimp: https://​play​.wimpmu​sic​.com/​a​l​b​u​m​/​5​8​8​0​9​731 Tidal: http://​listen​.tidal​.com/​a​l​b​u​m​/​5​8​8​0​9​731 Deezer: http://​www​.deezer​.com/​a​l​b​u​m​/​1​2​7​2​5​548 Google Play: https://​play​.google​.com/​s​t​o​r​e​/​m​u​s​i​c​/​a​l​b​u​m​/​K​a​z​i​k​_​1​2​_​G​r​o​s​z​y​?​i​d​=​B​4​n​z​s​b​z​5​m​g​6​f​q​d​q​l​k​f​m​p​z​t​m​x​mfu Empik​.com: http://​www​.empik​.com/​1​2​-​g​r​o​s​z​y​,​p​1​1​2​2​7​0​1​9​1​2​,​e​b​o​o​k​i​-​i​-​m​p​3-p Muzyka Tu i Tam: http://​muza​.orange​.pl/​a​l​b​u​m​/​2​1​8​5​2​5​9​7​/​1​2​-​g​r​o​szy TEKST UTWORU: Podaj mi dłoń, podaj mi rękę Chcę […]

KAZIK - Maciek, ja tylko żartowałem [OFFICIAL VIDEO]

Reżyse­ria, scena­riusz : Sławek Pietrzak ? Posłu­chaj na Spotify - https://​spoti​.fi/​2​J​I​S​cQD Kup płytę: http://​bit​.ly/​1​O​I​6​46x | Kup winyl: http://​bit​.ly/​1​M​E​I​Nk7 | Kup w iTunes: http://​apple​.co/​1​Y​t​q​Dhn ____ Album dostępny w serwi­sach cyfrowych: Muzodaj­nia: https://​muzodaj​nia​.pl/​a​l​b​u​m​/​3​7​5​5​2​1​4​/​1​2​-​g​r​o​szy PlayThe­Mu­sic: http://www.playthemusic.pl/mp3/album.html?albumId=171020&artistId=51495&t=Kazik%2B12+groszy Muzyka T-Mobile: http://​www​.muzyka​.​t​-mobile​.pl/​m​a​i​n​/​a​l​b​u​m​.​h​t​m​?​a​l​b​u​m​I​d​=​4​6​7​557 Wimp: https://​play​.wimpmu​sic​.com/​a​l​b​u​m​/​5​8​8​0​9​731 Tidal: http://​listen​.tidal​.com/​a​l​b​u​m​/​5​8​8​0​9​731 Deezer: http://​www​.deezer​.com/​a​l​b​u​m​/​1​2​7​2​5​548 Google Play: https://​play​.google​.com/​s​t​o​r​e​/​m​u​s​i​c​/​a​l​b​u​m​/​K​a​z​i​k​_​1​2​_​G​r​o​s​z​y​?​i​d​=​B​4​n​z​s​b​z​5​m​g​6​f​q​d​q​l​k​f​m​p​z​t​m​x​mfu Empik​.com: http://​www​.empik​.com/​1​2​-​g​r​o​s​z​y​,​p​1​1​2​2​7​0​1​9​1​2​,​e​b​o​o​k​i​-​i​-​m​p​3-p Muzyka Tu i Tam: http://​muza​.orange​.pl/​a​l​b​u​m​/​2​1​8​5​2​5​9​7​/​1​2​-​g​r​o​szy TEKST UTWORU: Maciek, […]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI