The Analogs
Biografia

The Analogs

Zródło: Spotify

The Analogs – polska grupa grająca punk rock. Powstała w Szcze­ci­nie w roku 1995 z inicja­ty­wy członków zespołu Dr. Cycos – Marka Adamo­wi­cza, Ziemo­wi­ta Pawluka oraz Pawła Czekały. Zespół uważany jest za prekur­so­rów muzyki street punk w Polsce i do dzisiaj plasuje się w czołówce sceny. Zespół zyskał popular­ność dzięki celnym i unika­to­wym tekstom Pawła Czekały. Zespół niejed­no­krot­nie podkre­ślał swój antyfa­szyzm m.in. poprzez umiesz­cze­nie swoich utworów na składan­kach Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi i Class pride world wide vol.2.

Aktualny skład
 • Paweł "Piguła" Czekała – gitara
 • Kamil "Prosiak" Rosiak – śpiew, gitara
 • Przemy­sław "Benon" Kaczma­rek – gitara basowa
 • Jakub "Drummer­boy" May – perkusja
 • Oś czasu

  Image­Si­ze = width:860 height:400

  PlotArea = left:120 bottom:120 top:0 right:30

  Align­bars = justify

  DateFor­mat = mm/​dd/​yyyy

  Period = from:01/01/1995 till:12/31/2018

  TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy

  Colors =

  id:śpiew value:blue legend:Śpiew

  id:basowa value:orange legend:Gitara basowa

  id:perkusja value:green legend:Perkusja

  id:solowa value:red legend:Gitara solowa

  id:linie value:black legend:Albumy studyjne

  id:bars value:gray(0.93)

  Legend = orientation:vertical position:bottom columns:2

  Backgro­und

  Colors =

  bars:bars

  Scale­Ma­jor = increment:2 start:1995

  Scale­Mi­nor = increment:1 start:1996

  LineData =

  at:04/04/1996 color:black layer:back

  at:10/10/1998 color:black layer:back

  at:09/01/2000 color:black layer:back

  at:10/10/2001 color:black layer:back

  at:10/10/2002 color:black layer:back

  at:04/04/2004 color:black layer:back

  at:04/30/2005 color:black layer:back

  at:08/22/2005 color:black layer:back

  at:10/30/2006 color:black layer:back

  at:08/22/2008 color:black layer:back

  at:02/15/2010 color:black layer:back

  at:11/15/2010 color:black layer:back

  at:02/27/2012 color:black layer:back

  at:09/13/2013 color:black layer:back

  at:12/20/2013 color:black layer:back

  at:10/09/2014 color:black layer:back

  at:04/16/2015 color:black layer:back

  at:12/15/2015 color:black layer:back

  at:09/12/2017 color:black layer:back

  at:01/12/2018 color:black layer:back

  BarData =

  bar:Iwan text:"Tomasz Iwanow"

  bar:Harcerz text:"Dominik Pyrzyna"

  bar:Smalec text:"Dariusz Tkaczyk"

  bar:Rosiak text:"Kamil Rosiak"

  bar:Orel text:"Marek Adamowicz"

  bar:Krol text:"Grzegorz Król"

  bar:Stefanski text:"Dariusz Stefański"

  bar:Halski text:"Błażej Halski"

  bar:Tomczak text:"Jacek Tomczak"

  bar:Poltorak text:"Piotr Półtorak"

  bar:Krawczyk text:"Jakub Krawczyk"

  bar:Lipniewski text:"Mirosław Lipniewski"

  bar:Krystian text:"Krystian Faszczewski"

  bar:Pigula text:"Paweł Czekała"

  bar:Gebel text:"Szymon Gebel"

  bar:Szmit text:"Artur Szmit"

  bar:Majorek text:"Tomasz Majorek"

  bar:Przemek text:"Przemysław Kaczmarek"

  bar:Ziemek text:"Ziemowit Pawluk"

  bar:Dmuchacz text:"Paweł Boguszewski"

  bar:Kosinski text:"Kacper Kosiński"

  bar:Bilinski text:"Sylwester Biliński"

  bar:Juras text:"Marcin Grzelak"

  bar:Karol text:"Karol Faszczewski"

  bar:Kanister text:"Szymon Jędrol"

  bar:Drummerboy text:"Jakub May"

  PlotData=

  width:2.5 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4)

  bar:Rosiak from:07/01/2016 till:end color:solowa

  width:10 textcolor:black align:left anchor:from shift:(10,-4)

  bar:Iwan from:01/01/1995 till:12/31/1995 color:śpiew

  bar:Harcerz from:01/01/1996 till:12/31/1998 color:śpiew

  bar:Smalec from:01/01/1999 till:12/31/2003 color:śpiew

  bar:Harcerz from:01/01/2004 till:06/30/2016 color:śpiew

  bar:Rosiak from:07/01/2016 till:end color:śpiew

  bar:Orel from:01/01/1995 till:12/31/1998 color:solowa

  bar:Krol from:01/01/1999 till:12/31/1999 color:solowa

  bar:Stefanski from:01/01/1999 till:12/31/2001 color:solowa

  bar:Halski from:01/01/2001 till:12/31/2003 color:solowa

  bar:Tomczak from:01/01/2002 till:12/31/2003 color:solowa

  bar:Poltorak from:01/01/2004 till:12/31/2006 color:solowa

  bar:Krawczyk from:01/01/2004 till:10/20/2012 color:solowa

  bar:Lipniewski from:01/01/2007 till:12/31/2007 color:solowa

  bar:Rosiak from:10/21/2012 till:12/31/2012 color:solowa

  bar:Rosiak from:03/23/2015 till:06/30/2016 color:solowa

  bar:Krystian from:01/01/2013 till:03/22/2015 color:solowa

  bar:Pigula from:01/01/1995 till:12/31/1996 color:basowa

  bar:Gebel from:01/01/1997 till:12/31/1997 color:basowa

  bar:Szmit from:01/01/1998 till:12/31/1998 color:basowa

  bar:Pigula from:01/01/1999 till:12/31/2007 color:basowa

  bar:Przemek from:01/01/2013 till:end color:basowa

  bar:Szmit from:01/01/2000 till:12/31/2000 color:solowa

  bar:Majorek from:01/01/2008 till:12/31/2012 color:basowa

  bar:Pigula from:01/01/2008 till:end color:solowa

  bar:Ziemek from:01/01/1995 till:12/31/2003 color:perkusja

  bar:Dmuchacz from:01/01/2004 till:12/31/2005 color:perkusja

  bar:Kosinski from:01/01/2006 till:12/31/2006 color:perkusja

  bar:Bilinski from:01/01/2007 till:12/31/2008 color:perkusja

  bar:Kosinski from:01/01/2009 till:12/31/2009 color:perkusja

  bar:Juras from:01/01/2010 till:12/31/2012 color:perkusja

  bar:Karol from:01/01/2013 till:03/22/2015 color:perkusja

  bar:Kanister from:03/23/2015 till:09/27/2018 color:perkusja

  bar:Drummerboy from:09/28/2018 till:end color:perkusja


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI