Adam "T.R.I.S." Chrabin
Muzyk

Biografia

Te-Tris, właści­wie Adam Chrabin (ur. 21 kwietnia 1981 w Siemia­ty­czach) – polski raper, freestyle'owiec i produ­cent muzyczny. Laureat licznych konkur­sów freestyle'owych takich jak Bitwa o Harendę, Christ­mas Rappin 2005, Pierwsza Bitwa Podlaska i Freesty­le Battle Megaclub Katowice 2004. Dwukrot­ny finali­sta Wielkiej Bitwy Warszaw­skiej. W latach 2007–2009 pełnił również rolę członka jury WBW.

W 2011 roku Chrabin został sklasy­fi­ko­wa­ny na 16. miejscu listy 30 najlep­szych polskich raperów według magazynu Machina. Rok później znalazł się na 15. miejscu analo­gicz­nej listy opubli­ko­wa­nej przez serwis Porcys. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Te-Tris działal­ność artystycz­ną prowadzi od 1998 roku. Pierwsze nagrania rapera powstały w ramach Projektu Parter. Projekt wkrótce przeisto­czył się w Wiesz O Co Chodzi. W 2004 Te-Tris zadebiu­to­wał minial­bu­mem Natural­nie składa­ją­cym się z dziewię­ciu utworów, gościn­nie na płycie udzielał się Trzyker i Esdwa. Pod koniec marca 2009 ukazał się mixtape rapera oraz DJ-a Torta pt. Stick 2 My Name Right na bitach amery­kań­skie­go produ­cen­ta Statika Selektah. W sierpniu tego samego roku był jednym z repre­zen­tan­tów polskiej sceny na festi­wa­lu Hip Hop Kemp w Czechach. 9 września 2009 nakładem wytwórni Reformat4 i Fonogra­fi­ka ukazał się pierwszy album rapera pt. Dwuznacz­nie. Na płycie gościn­nie wystą­pi­li m.in. O.S.T.R., Łona, W.E.N.A., Pogz, Esdwa, Milumilu oraz Panna Ania. 31 grudnia 2009 roku Te-Tris wydał mixtape na bitach Jay-Z, pt: Shovany Mixtape vol.1, który rozpo­czął serię mixta­pe­ów o nazwie Tristape. W 2011 roku raper podpisał kontrakt z wytwór­nią muzyczną Aptaun Records. Nakładem tejże wytwórni, 21 paździer­ni­ka 2011 roku, ukazał się nowy album Te-Trisa LOT 2011. Wydaw­nic­two poprze­dził singel pt. "Prawo 2021".

Pod koniec 2013 roku Te-Tris wydał płytę ,,Teraz" która nagrał razem z Pogzem. Na płycie wystą­pi­li gościn­nie Quebo­na­fi­de, Zeus, Grubson, Rzeźnik itd.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI