Aleksander Korecki
Muzyk

Biografia

Aleksan­der Korecki, znany też jako Alek Korecki (ur. 19 lipca 1955) – polski sakso­fo­ni­sta jazzowy i rozryw­ko­wy, grający na sakso­fo­nie altowym, tenoro­wym, sopra­no­wym, baryto­no­wym i klarne­cie basowym. Multiin­stru­men­ta­li­sta, kompo­zy­tor, autor tekstów. Członek Polskie­go Stowa­rzy­sze­nia Jazzo­we­go i ZAiKS.

Życiorys

W 1979 roku ukończył Akademię Muzyczną we Wrocła­wiu, na Wydziale Instru­men­tal­nym, w klasie fletu. Jest laure­atem wielu nagród, m.in.: Stypen­dium Komedy (1981), III nagrody na Festi­wa­lu Jazz nad Odrą (1981) i nagrody za kompo­zy­cję jazzową – Pomorska Jesień Jazzowa (1983). Jest także współ­au­to­rem i wykonaw­cą muzyki do Lykan­tro­pii (1981) Piotra Dumały.

Alek Korecki współ­two­rzył nurt młodego polskie­go jazzu lat 80-tych. Był człon­kiem takich legen­dar­nych formacji jazzo­wych, jak: Sesja 80 Acoustic Action, Free Coope­ra­tion, Young Power, Pick Up Forma­tion, czy Tie Break, gdzie objawił się jako propa­ga­tor muzycz­nej wolności, nieza­leż­no­ści i impro­wi­za­cji. Wielo­krot­nie grywał też z Włodzi­mie­rzem Kiniorskim.

Włączył się również w nurt rocka nieza­leż­ne­go tamtego okresu, dołącza­jąc, m.in. do Tiltu, Brygady Kryzys i Izraela. W ostat­nich trzech dekadach uczest­ni­czył we wszyst­kich najważ­niej­szych wydarze­niach off-jazzo­wych i rocko­wych w Polsce.

Od lat współ­pra­cu­je z Elektrycz­ny­mi Gitarami. W 1992 nagrał z nimi ich debiu­tanc­ką płytę pt. Wielka Radość. Na stałe związał się z grupą w 1995, nagry­wa­jąc krążek Chałtury, na której znalazły się piosenki Elektrycz­nych Gitar w wersjach na żywo. Jego współ­pra­ca z zespołem trwa do dziś.

Autorski projekt sakso­fo­ni­sty nosi nazwę Z Całym Szacun­kiem Dzika Świnia; Alek Korecki grywa też z zespołem Dziady Żolibor­skie i grupą Neuma, z którą wydał instru­men­tal­ny album Weather w 2006 roku.

W 2005 roku Korecki wrócił do Brygady Kryzys, z którą wystę­pu­je także na koncer­tach. Wcześniej nagrał z nią płytę Cosmo­po­lis w 1992 roku. Przyjaź­ni się z Markiem "Zefirem" Wójcic­kim, z którym grywa koncerty alter­na­tyw­ne­go jazzu.

Od 2008 roku jest człon­kiem reakty­wo­wa­nej przez Roberta Brylew­skie­go i Macieja Góral­skie­go grupy Kryzys, z którą w roku 2010 nagrał płytę Kryzys komuni­zmu.

Grał, nagrywał i nadal wystę­pu­je z takimi wykonaw­ca­mi, jak: Voo Voo, Martyna Jakubo­wicz, Dżem, Daab, Kobra­noc­ka, Big Band Irene­usza Dudka, Jorgos Skolias, Roman Wojcie­chow­ski (w formacji DDD), Wilki, Twinkle Brothers, Jacek Kleyff i Orkie­stra Na Zdrowie, Krzysz­tof Ścierań­ski, Tomasz Szukal­ski, Leszek Możdżer, Sławomir Kulpo­wicz, Broni­sław Duży, Jan Ptaszyn Wróblew­ski, Janusz Yanina Iwański, Leszek Biolik, bracia Pospie­szal­scy, Tymański Yass Ensemble, Miłość, Stani­sław Sojka, Muniek Stasz­czyk, Piano­ho­oli­gan i wielu innych.


Dyskografia 62

Stanisław Soyka - …tylko brać. Osiecka znana i nieznana

…tylko brać. Osiecka znana i nieznana

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2750177
 • EAN: 0602527501772
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Wilki - Acousticus Rockus

Acousticus Rockus

Wilki
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 341CD
 • EAN: 5900867034123
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Anna Maria Jopek - Ale jestem

Ale jestem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 536 777-2
 • EAN: 0731453677722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Elektryczne Gitary - Antena

Antena

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1253
 • EAN: 5907812242534
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Elektryczne Gitary - Atomistyka

Atomistyka

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5101170562
 • EAN: 5051011705625
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Irek Dudek - Bands Of 80`s

Bands Of 80`s

Irek Dudek
Martyna Jakubowicz - Bardzo groźna księżniczka i ja

Bardzo groźna księżniczka i ja

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP-028
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Elektryczne Gitary - Chałtury

Chałtury

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Mercury Polska
 • Numer katalogowy: 532 401-2
 • EAN: 0731453240124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Elektryczne Gitary - Czasowniki

Czasowniki

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11686
 • EAN: 5906409116869
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: The Best Of Elektryczne Gitary / Na krzywy ryj
Robert Gawliński - Dokąd zmierzamy

Dokąd zmierzamy

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: MJM 420 CDS5
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
DDD - Dużo dobrych dźwięków

Dużo dobrych dźwięków

DDD
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-024
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Atrakcyjny Kazimierz - Dzianina

Dzianina

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 536075 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI