Aleksandra Bieńkowska
Muzyk

Biografia

Aleksan­dra Bieńkow­ska – polska wokalist­ka, aktorka, tłumacz­ka, lektorka i produ­cent telewi­zyj­ny. Przez pięć lat była związana z The Austra­lian Pink Floyd Show. Obecnie śpiewa w Brit Floyd The Pink Floyd Tribute Show.

Życiorys

Absol­went­ka Insty­tu­tu Lingwi­sty­ki Stoso­wa­nej Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go i Wydziału Wokal­ne­go Szkoły Muzycz­nej na ul. Bednar­skiej w Warsza­wie. Jest pierwszą Polką, która ukończy­ła Liver­po­ol Insti­tu­te for Perfor­ming Arts Paula McCartneya.

Zagrała rolę Sary w musicalu Taniec wampirów w Teatrze Muzycz­nym Roma w Warsza­wie, jedną z głównych ról we współ­cze­snej edycji musicalu Złe Zacho­wa­nie Andrzeja Strze­lec­kie­go, rolę Hermii w Śnie Nocy Letniej w Teatrze LIPA w Liver­po­olu. Jako pierwsza polska aktorka British National Student Theatre Company wystę­po­wa­ła na festi­wa­lu Fringe w Edynbur­gu. Współ­pra­co­wa­ła z wieloma polskimi i zagra­nicz­ny­mi artysta­mi, m.in. Hanią Stach, Ewą Bem, Norbim, Edytą Geppert, Michałem Bajorem, Anną Serafiń­ską, Ewą Małas-Godlew­ską, Wojcie­chem Gąssow­skim, Ellie. Tłuma­czy­ła symul­ta­nicz­nie na żywo w TV Gala MTV Europe Music Awards 2004.

Z Austra­lian Pink Floyd Show, a obecnie z Brit Floyd wykonuje solo The Great Gig In The Sky nagrane przez Clare Torry. Zagrała z nimi około 500 koncertów.

Wraz z TAPFS zagrała również na licznych festi­wa­lach w Europie (Rock Werchter w Belgii, Arrow Rock w Holandii, Isle Of Wight Festival w Wielkiej Brytanii, Malta Jazz Festival, Sudoeste Festival w Portu­ga­lii, Sweden Rock Festival, Liver­po­ol Pops, Derby Rock and Blues Festival i inne). Z Brit Floyd wystą­pi­ła też na festi­wa­lu Glaston­bu­ry Festival w 2011 roku.

25 kwietnia 2009 roku Ola Bieńkow­ska oraz Janusz Kruciń­ski wystą­pi­li w "Listach z Placu Zgody" autor­stwa Zbignie­wa Książka (libretto) i Bartło­mie­ja Gliniaka (muzyka). Prapre­mie­ra odbyła się w Kielec­kim Centrum Kultury/​ Filhar­mo­nii Święto­krzy­skiej. 15 sierpnia Bieńkow­ska wzięła udział w prapre­mie­rze "Orato­rium Kalwa­ryj­skie­go", również autor­stwa duetu Książek – Gliniak.

W 2011 roku rozstała się z Austra­lian Pink Floyd Show i zaczęła śpiewać w Brit Floyd – The Pink Floyd Tribute Show. Również w 2011, dzięki pomocy inter­nau­tów i platfor­my Pledge­mu­sic, nagrała materiał "live" w Fabryce Trzciny w Warsza­wie (kilka autor­skich piosenek w towarzy­stwie Krzysz­to­fa Herdzina, Jacka Królika, Roberta Kubiszy­na oraz Roberta Lutego), a także rozpo­czę­ła prace nad solową płytą, która ukazała się w 2012 roku.

Spektakle teatralne

 • 2000 – Trzy razy Piaf (reż. Artur Barciś, Teatr Ateneum)
 • 2002 – Six Women with Brain­de­ath (reż. Kate Golledge), (British National Student Theatre Company w Edynburgu)
 • 2003 – Złe zacho­wa­nie (reż. Andrzej Strze­lec­ki; Teatr Viva Art w Warszawie)
 • 2005 – Taniec wampirów jako Sara (reż. Corne­lius Baltus, Teatr Muzyczny "Roma" w Warszawie)
 • 2009 – Listy z Placu Zgody (libretto Zbigniew Książek, muzyka Bartek Gliniak)
 • 2009 – Orato­rium Kalwa­ryj­skie (libretto Zbigniew Książek, muzyka Bartek Gliniak)
 • Nagrody i Nominacje

 • 2009 – Nomina­cja do Nagrody Polskich Meloma­nów Listy Przebo­jów Marka Niedź­wiedz­kie­go w katego­rii Chórek/​ Wokaliza Roku za rok 2008
 • 2000 – III nagroda w katego­rii piosenki na I Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Sztuki Estra­do­wej w Warszawie
 • 1999 – I nagroda w katego­rii piosenki na Festi­wa­lu FAMA w Świnoujściu
 • Występy w telewizji

 • Ladies (koncert), Teatr Polski, Warszawa, 2003
 • Idol (III edycja), 2004
 • Top Trendy, 2004
 • Premiery Festiwal Piosenki Opole 2004 – z Hanną Stach
 • Ceremo­nia Otwarcia Igrzysk Polonij­nych, Plac Zamkowy, Warszawa 2005
 • Pejzaż bez Ciebie (piosenki Krzysz­to­fa Klenczo­na), Opera Nova, Bydgoszcz 2005
 • Polskie Finały Eurowi­zji 2006 – z Dezire
 • VIII Mazurska Noc Kabare­to­wa, Amfite­atr Mrągowo, 2006
 • Polskie Finały Eurowi­zji 2007 – z Hanną Stach
 • Pejzaż bez Ciebie (piosenki Anny Jantar), Opera Nova, Bydgoszcz 2007
 • Listy Z Placu Zgody TVP Katowice 2009
 • The Austra­lian Pink Floyd Show Live At Royal Albert Hall 2007 – stacja PBS, USA
 • Orato­rium Kalwa­ryj­skie – TVP1, 2010
 • Polski dubbing

 • 2011: Horse­land – Chloe Stilton
 • 2011: Rio – śpiew piosenek
 • 2009: Klub Winx – śpiew piosenek
 • 2009: Power Rangers Furia Dżungli – Fran
 • 2009: Pokémon: Giratina i Strażnik Nieba – Sylvan
 • 2009: Dzieciak kontra Kot – Harriett, Wanda
 • 2009: Pokémon: Wymiar Walki – Angie
 • 2008: Panda i Banda – śpiew piosenki, czołówka
 • 2008: Betsy Balonów­na − Podróż przez Yummi-Land – Lucy Lizak, śpiew piosenki, czołówka
 • 2007: Barney i przyja­cie­le – Mała Bop
 • 2006: Karme­lo­wy obóz – różne
 • 2006: Clifford – Mary, Pani Grumbly
 • 2006: Było sobie życie – śpiew piosenki
 • 2006: Księż­nicz­ka na ziarnku grochu – śpiew piosenki
 • 2006: 7 krasno­lud­ków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziw­sza – śpiew piosenki
 • 2005-2007: A.T.O.M. Alpha Teens On Machines
 • Lioness (odc. 1-32),
 • Firekat (odc. 29, 31-32)
 • 2005-2006: Smocze opowie­ści – śpiew piosenki, czołówka
 • 2005: Fifi
 • 2005: Dave Barba­rzyń­ca – Nona
 • 2005: Pamięt­nik księż­nicz­ki 2: Królew­skie zaręczy­ny – śpiew piosenki
 • 2004: 7 krasno­lud­ków – historia prawdzi­wa – śpiew piosenki
 • 2004: Pani Pająkowa i jej przyja­cie­le ze Słonecz­nej Doliny
 • 2004: Pupilek – śpiew piosenki
 • 1998: Życzenie wigilij­ne Richiego Richa – śpiew piosenki

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI