Alicja Janosz
Muzyk

Biografia

Alicja Janosz-Niebie­lec­ka, znana również jako Alex (ur. 4 czerwca 1985 w Pszczy­nie) – polska piosen­kar­ka, laure­at­ka pierw­szej polskiej edycji programu Idol (2002).

Młodość

Była uczen­ni­cą Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go w Gilowi­cach k. Pszczyny. Jest absol­went­ką Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie.

Kariera muzyczna

Wystę­pu­je na scenie od ósmego roku życia. Karierę muzyczną zaczęła od występu w musicalu Piotruś Pan w 1999. Jesienią 2000 zwycię­ży­ła w odcinku programu Szansa na sukces z piosen­ka­mi Kayah, po czym wystą­pi­ła w progra­mie estra­do­wym Bal Noworocz­ny Dwójki.

W 2002 wygrała pierwszą, polską edycję programu Idol. W nagrodę otrzy­ma­ła propo­zy­cję podpi­sa­nia kontrak­tu z wytwór­nią Sony BMG Music Enter­ta­in­ment Poland, która wydała jej debiu­tanc­ki album studyjny pt. Ala Janosz. Płytę promo­wa­ła singlami "Zmień siebie" i "Zbudzi­łam się", które stały się przebo­ja­mi. Nagrała także piosenkę "Przyja­ciel dobra rzecz" promu­ją­cą film fabular­ny Księga dżungli 2, do której zreali­zo­wa­ła teledysk. W 2003, wykonaw­szy piosenkę "I Don’t Know How to Love Him" z musicalu Jesus Christ Super­star, zajęła 8. miejsce w progra­mie World Idol. W 2004 z piosenką "I’m Still Alive" starto­wa­ła w Krajo­wych Elimi­na­cjach do Konkursu Piosenki Eurowi­zji 2004. Zajęła czwarte miejsce. Wystą­pi­ła gościn­nie na płycie Piotra Banacha pt. Wu-Wei, wydanej w 2005. Przez kilka miesięcy prowa­dzi­ła listę przebo­jów w stacji muzycz­nej 4fun​.tv. W 2007 wystą­pi­ła na festi­wa­lu blueso­wym Międzyz­dro­je Non Stop.

4 czerwca 2009 poinfor­mo­wa­ła o zakoń­cze­niu współ­pra­cy z wytwór­nią Sony BMG. W 2010 wydała album studyjny z zespołem HooDoo Band, z którym współ­pra­cu­je od 2006. Album otrzymał status złotej płyty. 26 paździer­ni­ka 2011 wzięła udział w nagraniu pocztów­ki wideo z urodzi­no­wy­mi życze­nia­mi dla Natalii Kukulskiej.

22 kwietnia 2016 nakładem wytwórni płytowej MOmusic wydała trzeci solowy album pt. Retro­no­wa. Płytę promo­wa­ła piosenką "Gdy przycho­dzi noc".

Życie prywatne

Od 31 lipca 2010 jest żoną Bartosza Niebie­lec­kie­go, perku­si­sty zespołu HooDoo Band. Mają syna, Tymona (ur. 16 września 2014).


Dyskografia 1

Banach - Wu - Wei

Wu - Wei

Banach
  • Wytwórnia: My Music
  • Numer katalogowy: MY MUSIC 004
  • EAN: 0602517551381
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI