Andrzej Dziubek
Muzyk

Biografia

Andrzej Paweł Dziu­bek, nor­we­skie nazwi­sko: Andrej Nebb (ur. 14 czerw­ca 1954 w Jabłon­ce na Ora­wie) – pol­ski muzyk i pio­sen­karz, zało­ży­ciel m.in. pol­sko-nor­we­skiej gru­py De Press.

Od naj­młod­szych lat zwią­za­ny był z muzy­ką – począt­ko­wo jako czło­nek zespo­łu regio­nal­ne­go Małe Pod­ha­le, a w szko­le śred­niej jako zało­ży­ciel ama­tor­skie­go zespo­łu Loto­ny. W wie­ku kil­ku­na­stu lat prze­do­stał się nie­le­gal­nie do Cze­cho­sło­wa­cji, a stam­tąd do Austrii. Następ­nie wyje­chał do Nor­we­gii, gdzie roz­po­czął stu­dia w Pań­stwo­wej Szko­le Sztu­ki i Rze­mio­sła w Oslo. W Nor­we­gii przy­jął nazwi­sko Nebb. W tym okre­sie zało­żył też punk roc­ko­wy zespół Pul­lo­ut. W kolej­nych latach pod­jął stu­dia w Pań­stwo­wej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Oslo, w 1980 zało­żył wraz z muzy­ka­mi nor­we­ski­mi zespół De Press, a w 1982 wydał pierw­szy album eks­pe­ry­men­tal­ne­go zespo­łu Holy Toy. Nagrał też kil­ka albu­mów solo­wych. Prócz dzia­łal­no­ści muzycz­nej zaj­mu­je się tak­że malar­stwem i hap­pe­nin­giem, a swe pra­ce wysta­wia, prócz wła­snej gale­rii w Oslo, tak­że w Niem­czech i Pol­sce.

W 2010 roku zaśpie­wał utwór reli­gij­ny “Supli­ka­cje, Świę­ty Boże” w aran­ża­cji Micha­ła Skar­żyń­skie­go, sta­no­wią­cy wstęp muzycz­ny i motyw prze­wod­ni do fil­mu doku­men­tal­ne­go Mgła.

Gra na gita­rze baso­wej (mimo że w mło­do­ści stra­cił w wypad­ku trzy pal­ce lewej dło­ni), przy­ci­ska­jąc stru­ny dło­nią.

Dyskografia solowa

 • Elec­tric Evil Nebb Bla­gism (Music Cor­ner, 1996)
 • Andrej Nebb Kvi­te Fuglar (S2 Records, 2000)
 • Dziu­bek Total bla­ga (Music Cor­ner, 2003)

 • Dyskografia 40

  De Press - `56

  `56

  De Press
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1588
  • EAN: 5907812245887
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  De Press - 3 potocki

  3 potocki

  De Press
  • Wytwórnia: DNA
  • Numer katalogowy: DNA 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  De Press - 60 rocznica Poznańskiego Czerwca

  60 rocznica Poznańskiego Czerwca

  De Press
  • Wytwórnia: Radio Merkury
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  De Press - Amen

  Amen

  De Press
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903292100166
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  De Press - Block To Block

  Block To Block

  De Press
  De Press - Cy bocycie świnty ojce

  Cy bocycie świnty ojce

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 049
  • EAN: 0724349664241
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Holy Toy - Dummy Cruise Missile Wanted For Artistic Purposes. Phone 47 2 20 64 89

  Dummy Cruise Missile Wanted For Artistic Purposes. Phone 47 2 20 64 89

  Holy Toy
  • Wytwórnia: Mercury (NL)
  • Numer katalogowy: 838 602-1
  • EAN: 0042283860216
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1989
  De Press - Dwie tęsknoty

  Dwie tęsknoty

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 035
  • EAN: 0724349628922
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  De Press - Elektryczny baca

  Elektryczny baca

  De Press
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Holy Toy - Fjøse

  Fjøse

  Holy Toy
  De Press - Groj skrzypko groj

  Groj skrzypko groj

  De Press
  De Press - Juhas

  Juhas

  De Press
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  De Press - Kalhoz

  Kalhoz

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRDS10
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  De Press - Kamaraci

  Kamaraci

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRDS012
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  De Press - Kolędy

  Kolędy

  De Press
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10851
  • EAN: 5906409108512
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  De Press - Lars Hertervig

  Lars Hertervig

  De Press
  De Press - Madness

  Madness

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRDS07
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Holy Toy - Mental Castration

  Mental Castration

  Holy Toy
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0744 DG
  • EAN: 5907785038622
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Holy Toy - Mickey Mouse

  Mickey Mouse

  Holy Toy
  • Wytwórnia: Mercury (NL)
  • Numer katalogowy: 874 426-7
  • EAN: 0042287442678
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1989
  De Press - Myśmy rebelianci - Piosenki Żołnierzy Wyklętych

  Myśmy rebelianci - Piosenki Żołnierzy Wyklętych

  De Press
  De Press - Norwid. Gromy i pyłki

  Norwid. Gromy i pyłki

  De Press
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 10913
  • EAN: 5906409109137
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  De Press - Odpocząć nareszcie

  Odpocząć nareszcie

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRDS 014
  • EAN: 0724352682225
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  De Press - On The Other Side

  On The Other Side

  De Press
  • Wytwórnia: Uniton (NOR)
  • Numer katalogowy: U-013
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Holy Toy - Pakt of Fact

  Pakt of Fact

  Holy Toy
  Holy Toy - Panzer And Rabbits

  Panzer And Rabbits

  Holy Toy
  Holy Toy - Panzer And Rabbits - Special Mix

  Panzer And Rabbits - Special Mix

  Holy Toy
  • Wytwórnia: Sonet Grammofon A.S. (NOR)
  • Numer katalogowy: SNTF 921
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany
  Holy Toy - Perfect Day

  Perfect Day

  Holy Toy
  • Wytwórnia: Uniton (NOR)
  • Numer katalogowy: U-007
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1982
  De Press - Potargano Chałpa

  Potargano Chałpa

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRDS03
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  De Press - Potargano chałpa

  Potargano chałpa

  De Press
  De Press - Product

  Product

  De Press
  Holy Toy - Psychic Overdrive

  Psychic Overdrive

  Holy Toy
  • Wytwórnia: Witchwood (NOR)
  • Numer katalogowy: WITLP 102
  • EAN: 1234567891200
  • Nośnik: LP+CD
  • Data wydania: 2013
  De Press - Rekyl

  Rekyl

  De Press
  • Wytwórnia: S2 Records (NOR)
  • Numer katalogowy: S2CD 002
  • EAN: 7332181007299
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  De Press - Russian Party

  Russian Party

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 045
  • EAN: 0724353406721
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  De Press - Sex spod Tater

  Sex spod Tater

  De Press
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11412
  • EAN: 5906409114124
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  De Press - Śleboda

  Śleboda

  De Press
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 041
  • EAN: 0724352682225
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2000
  De Press - The Ballshov Trio

  The Ballshov Trio

  De Press
  De Press - Vodka Party

  Vodka Party

  De Press
  Holy Toy - Warszawa

  Warszawa

  Holy Toy
  • Wytwórnia: Uniton (NOR)
  • Numer katalogowy: U-010
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Holy Toy - Why Not In Choir

  Why Not In Choir

  Holy Toy
  De Press - Zre nas konsumpcja

  Zre nas konsumpcja

  De Press
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10827
  • EAN: 5906409108277
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI