Andrzej Jagodziński
Muzyk

Biografia

Andrzej Jagodziń­ski (ur. 4 sierpnia 1953 w Garbatce-Letnisko) – polski pianista jazzowy.

Kariera muzyczna

Skończył klasę waltorni w Akademii Muzycz­nej im. F. Chopina w Warsza­wie. Jeszcze w trakcie studiów dostał posadę waltor­ni­sty w Orkie­strze Symfo­nicz­nej Polskie­go Radia. Jedno­cze­śnie zaczął jako pianista prowa­dzić trio jazzowe. Zgłosił się z nim na konkurs Old Jazz Meeting "Złota Tarka" w 1979. Wygrał. Został tam dostrze­żo­ny przez Henryka Majew­skie­go, który zapro­po­no­wał Jagodziń­skie­mu współ­pra­cę, co stano­wi­ło początek jego profe­sjo­nal­nej kariery pianistycznej.

Andrzej Jagodziń­ski grał m.in. z grupami Old Timers, Swing Session, String Connec­tion (zespół lat 80. w ankiecie czytel­ni­ków Jazz Forum), Quintes­sen­ce (Birthday – jazzowy album roku 1992), Big Warsaw Band, w kwarte­cie Janusza Muniaka, w kwarte­cie Zbignie­wa Namysłow­skie­go i w "Czwar­te­cie" Jana "Ptaszyna" Wróblew­skie­go. Od 1987 jest stałym akompa­nia­to­rem Ewy Bem.

Jego najpo­pu­lar­niej­szą płytą jest Chopin z 1993 w trio z Adamem Cegiel­skim na basie i Czesła­wem "Małym" Bartkow­skim na perkusji. Dostał za nią Fryde­ry­ka w katego­rii najlep­sza płyta jazzowa. Album ten zapocząt­ko­wał swoistą modę na jazzowe inter­pre­ta­cje muzyki Chopina, płyty o tej tematyce nagrali potem m.in. Krzysz­tof Herdzin i Leszek Możdżer.

W swej dotych­cza­so­wej karierze koncer­to­wał niemal na całym świecie biorąc udział między innymi w Jazz Yatra - Bombay, Ost-West Nurnberg, Jazz in Europe-Paris, Skane Festi­va­len in Malmo, Edinburgh Art Festival, Ankara Music Festival, Lever­ku­se­ner Jazz Tage oraz Istanbul Inter­na­tio­nal Festival.

W 2005 został uhono­ro­wa­ny przez ministra kultury Walde­ma­ra Dąbrow­skie­go Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

15 lipca 2007 roku Andrzej Jagodziń­ski z inicja­ty­wy Stowa­rzy­sze­nia Przyja­ciół Garbatki otrzymał (po Leszku Kołakow­skim) tytuł Honoro­we­go Obywa­te­la Gminy Garbatka-Letnisko.


Dyskografia 11

Raz, Dwa, Trzy - 25

25

Raz, Dwa, Trzy
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 59231 6
 • EAN: 0190295923167
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - Barefoot

Barefoot

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
 • Numer katalogowy: 0162992
 • EAN: 0044001629921
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Anna Maria Jopek - Bosa

Bosa

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • EAN: 0601215959222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anna Maria Jopek - Jeżeli chcesz

Jeżeli chcesz

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 592-2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Kasia Kowalska - Koncert inaczej

Koncert inaczej

Kasia Kowalska
Anna Maria Jopek - Małe dzieci po to są

Małe dzieci po to są

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 0431150 *
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Hey - Moja i twoja nadzieja

Moja i twoja nadzieja

Hey
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 384-2
 • EAN: 0044001138423
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Perfect - Muzyka

Muzyka

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1854
 • EAN: 5907812248543
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - Przed rozstaniem

Przed rozstaniem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 566 049-2
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: digipack
Anna Maria Jopek - Szeptem

Szeptem

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 558 558-2
 • EAN: 0731455858822
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1998
Maryla Rodowicz - Życie ładna rzecz

Życie ładna rzecz

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 018 111-2
 • EAN: 0044001811128
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI