Andrzej Mogielnicki
Muzyk

Biografia

Andrzej Mogiel­nic­ki (ur. 15 grud­nia 1948 w War­sza­wie) – pol­ski autor tek­stów pio­se­nek i pro­du­cent. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej Związ­ku Pro­du­cen­tów Audio-Video (ZPAV).

Życiorys

Ukoń­czył pra­wo na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Naj­bar­dziej zna­ny jest ze współ­pra­cy z Bud­ką Sufle­ra oraz z zespo­łem Lady Pank (któ­re­go jest tak­że współ­za­ło­ży­cie­lem). Inni wyko­naw­cy, z któ­ry­mi współ­pra­co­wał to mię­dzy inny­mi: Iza­be­la Tro­ja­now­ska, Anna Jan­tar, Ire­na Jaroc­ka, Mafia, Dwa Plus Jeden, Mar­kow­ski & Sygi­to­wicz, Anna Wyszko­ni. .

Od 2009 roku miesz­ka w Domi­ni­ka­nie.

W 2015 zade­biu­to­wał jako pisarz wyda­jąc książ­kę zaty­tu­ło­wa­ną Kry­zy­so­wa Narze­czo­na. Tytuł książ­ki nawią­zu­je do jed­ne­go z naj­więk­szych prze­bo­jów Lady Pank, któ­re­go jest współ­au­to­rem.

Wybrane utwory

 • “Co się sta­ło z Mag­dą K.” (Zbi­gniew Hoł­dys)
 • “Two­je radio”, “Cisza jak ta”, “V bieg”, “Tyle z tego masz”, “Takie tan­go”, “Bal wszyst­kich świę­tych”, “Nie wierz nigdy kobie­cie”, “Nowa Wie­ża Babel”, “Świat od zaraz” (Bud­ka Sufle­ra)
 • “Bry­lan­ty”, “Tyle samo prawd ile kłamstw”, “Wszyst­ko cze­go dziś chcę”, “Pieśń o cegle” (Iza­be­la Tro­ja­now­ska)
 • “Tańcz, głu­pia tańcz”, “Mniej niż zero”, “Kry­zy­so­wa narze­czo­na”, “Zam­ki na pia­sku”, “Wciąż bar­dziej obcy”, “Vade­me­cum skau­ta”, “A to ohy­da”, “Sztu­ka lata­nia”, “7‑me nie­bo nie­na­wi­ści”, “Sta­cja War­sza­wa”, “Strach się bać”, “Dobra kon­ste­la­cja”, “Fabry­ka małp”, “Wspi­nacz­ka, czy­li histo­ria pew­nej rewo­lu­cji”, (Lady Pank)
 • “Nic nie może wiecz­nie trwać”, “Układ z życiem” (Anna Jan­tar)
 • “Iść w stro­nę słoń­ca”, “Z popio­łu i wosku”, “Wiel­ki mały czło­wiek”, “Tak­sów­ka nr 5”, “Requ­iem (dla samej sie­bie)”, “Roman­se za grosz”, “Obłę­du chce”, “Kal­ku­ta nocą”, “XXI wiek” (Dwa Plus Jeden)
 • “Małe tęsk­no­ty”, “Nie ma już nic na bis” (Kry­sty­na Proń­ko)
 • “Było minę­ło” (Har­lem)
 • “Będzie co ma być” (Zdzi­sła­wa Sośnic­ka)
 • “Two­ja Lore­lei” (Kapi­tan Nemo)
 • “Poga­daj­my o uczu­ciach” (Pla­ne­ta)
 • “Prze­bu­dzan­ka” (Per­fect)
 • “Księ­życ nad Jura­tą” (Anna Wyszko­ni)
 • Twórczość literacka


 • Dyskografia 151

  Perfect - 1977 - 1991

  1977 - 1991

  Perfect
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 021
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  Cool Kids Of Death - 2006

  2006

  Cool Kids Of Death
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 82876805569
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Dodatkowa informacja: promo
  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 384
  • EAN: 5902643883741
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 100
  • EAN: 5902643883758
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: gatefold
  Lady Pank - 7-me niebo nienawiści

  7-me niebo nienawiści

  Lady Pank
  • Wytwórnia: BMG Poland
  • Numer katalogowy: BMGLOC0016
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Maryla Rodowicz - Absolutnie nic

  Absolutnie nic

  Maryla Rodowicz
  Maryla Rodowicz - Absolutnie nic

  Absolutnie nic

  Maryla Rodowicz
  Budka Suflera - Akustycznie

  Akustycznie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: metal box
  Lady Pank - Akustycznie

  Akustycznie

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 5104452
  • EAN: 0888751044524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Lady Pank - Akustycznie

  Akustycznie

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 5104451
  • EAN: 0888751044517
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2015
  Budka Suflera - Akustycznie

  Akustycznie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 57827 1
  • EAN: 0190295782719
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2017
  Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

  Akustycznie: Mała wojna

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

  Akustycznie: Mała wojna

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10792
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

  Akustycznie: Mała wojna

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: LP99971 / LP99972
  • EAN: 5906409999738
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2018
  Budka Suflera - Antologia IV

  Antologia IV

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 4
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1978 - 1979)
  Budka Suflera - Antologia IX

  Antologia IX

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 9
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1995 - 1997)
  Budka Suflera - Antologia V

  Antologia V

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 5
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1979 - 1982)
  Budka Suflera - Antologia VII

  Antologia VII

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 7
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1987 - 1992)
  Budka Suflera - Antologia X

  Antologia X

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 10
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1998 - 1999)
  Budka Suflera - Bal wszystkich świętych

  Bal wszystkich świętych

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 040
  • EAN: 0724352650828
  • Nośnik: CD+CD-R
  • Data wydania: 2000
  Budka Suflera - Bal wszystkich świętych

  Bal wszystkich świętych

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 039
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Bal wszystkich świętych

  Bal wszystkich świętych

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 55189 7
  • EAN: 0190295518974
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2019
  Perfect - Ballady

  Ballady

  Perfect
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 077
  • EAN: 5901488010770
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Lady Pank - Ballady

  Ballady

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 078
  • EAN: 5901488010787
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Lady Pank - Ballady

  Ballady

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11861
  • EAN: 5906409118610
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Lady Pank - Besta, Besta

  Besta, Besta

  Lady Pank
  • Wytwórnia: BMG Poland
  • Numer katalogowy: 74321944922
  • EAN: 0743219449221
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Dodatkowa informacja: Antologia 20 lat
  Budka Suflera - Bez prądu (1998)

  Bez prądu (1998)

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 13-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (10)
  Budka Suflera - Błękitna arka

  Błękitna arka

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 045
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  De Press - Block To Block

  Block To Block

  De Press
  Budka Suflera - Budka Suflera dla tp.internet

  Budka Suflera dla tp.internet

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 043
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Dodatkowa informacja: promo
  Budka Suflera - Budka w operze, Live From Sopot `94

  Budka w operze, Live From Sopot `94

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Świetliki - Cacy Cacy Fleischmaschine

  Cacy Cacy Fleischmaschine

  Świetliki
  Budka Suflera - Cały mój zgiełk

  Cały mój zgiełk

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 09-05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (6)
  Budka Suflera - Casi un tango

  Casi un tango

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 016
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ 053
  • EAN: 5906737579626
  • Nośnik: 2CD+2DVD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack, slipcase
  Budka Suflera - Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Cień wielkiej góry Live - Przystanek Woodstock 2014

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: LP TZ 053
  • EAN: 5906737579688
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: gatefold
  Budka Suflera - Cisza

  Cisza

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 014
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Budka Suflera - Cisza jak ta...

  Cisza jak ta...

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 06-05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (3)
  Kapitan Nemo - Cywilizacja

  Cywilizacja

  Kapitan Nemo
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJCD 10272
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Lady Pank - Drop Everything

  Drop Everything

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MCA (US)
  • Numer katalogowy: MCA-5558
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1985
  Lady Pank - Drop Everything

  Drop Everything

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10793
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Budka Suflera - Edycja limitowana dla Avon Cosmetics Polska

  Edycja limitowana dla Avon Cosmetics Polska

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 049
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: box kolekcjonerski
  Magda Femme - Extremalnie

  Extremalnie

  Magda Femme
  Budka Suflera - Gest Kozakiewicza

  Gest Kozakiewicza

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 20-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (17)
  Budka Suflera - Giganci tańczą - urodzeni w PRL

  Giganci tańczą - urodzeni w PRL

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 08-05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (5)
  Budka Suflera - Głodny

  Głodny

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 015
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Lady Pank - Gold

  Gold

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33873 - 2
  • EAN: 0099923387329
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Perfect - Gold

  Gold

  Perfect
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 52029 - 2
  • EAN: 0664125202925
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Kaatakilla - Granica cienia

  Granica cienia

  Kaatakilla
  • Wytwórnia: Ergebe
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5908254153006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Gratka na pożegnanie

  Gratka na pożegnanie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 23-06
  • Nośnik: CD+CD-R
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (20)
  Budka Suflera - Greatest Hits

  Greatest Hits

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: ADDR 003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  • Dodatkowa informacja: wydanie 1
  Budka Suflera - Greatest Hits

  Greatest Hits

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: edycja specjalna, wersja Solidex
  Budka Suflera - Greatest Hits

  Greatest Hits

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: edycja specjalna, wersja Bank Gospodarki Krajowej
  Budka Suflera - Greatest Hits II

  Greatest Hits II

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 030
  • EAN: 0724352236725
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: digipack
  Lady Pank - Gwiazdkowe dzieci

  Gwiazdkowe dzieci

  Lady Pank
  Perfect - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

  Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

  Perfect
  • Wytwórnia: TMM Polska
  • Numer katalogowy: TMMPL006-15
  • EAN: 9788375580204
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digibook
  • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
  Budka Suflera - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

  Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TMM Polska
  • Numer katalogowy: TMMPL006-19
  • EAN: 9788375580365
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digibook
  • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
  Lady Pank - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 1

  Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 1

  Lady Pank
  • Wytwórnia: TMM Polska
  • Numer katalogowy: TMMPL006-01
  • EAN: 9788360717912
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digibook, książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
  Lady Pank - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 2

  Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 2

  Lady Pank
  • Wytwórnia: TMM Polska
  • Numer katalogowy: TMMPL006-11
  • EAN: 9788375580044
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digibook, książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
  Krzysztof Jaryczewski - Jary OZ

  Jary OZ

  Krzysztof Jaryczewski
  • Wytwórnia: Jary OZ
  • Numer katalogowy: 4780577
  • EAN: 0602547805775
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Kapitan Nemo - Kapitan Nemo

  Kapitan Nemo

  Kapitan Nemo
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 50
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Budka Suflera - Karaoke słuchaczy Radia Złote Przeboje

  Karaoke słuchaczy Radia Złote Przeboje

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 15-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (12)
  Lady Pank - Koncertowa

  Koncertowa

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 664342
  • EAN: 0743216643424
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Lady Pank - Koncertowa

  Koncertowa

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88751465718
  • EAN: 0888751465718
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2015
  Jan BO - Królowa ciszy

  Królowa ciszy

  Jan BO
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 110
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  Lady Pank - Lady Pank

  Lady Pank

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 26
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Lady Pank - Lady Pank

  Lady Pank

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: CD-T 026
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  Lady Pank - Lady Pank

  Lady Pank

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10807
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Lady Pank - Lady Pank `81 - `85

  Lady Pank `81 - `85

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  • Dodatkowa informacja: wznowienie
  Lady Pank - Lady Pank `81 - `85

  Lady Pank `81 - `85

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Świetliki - Las putas melancólicas y exclusives

  Las putas melancólicas y exclusives

  Świetliki
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 987 595-6
  • EAN: 0602498759561
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2005
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall

  Live At Carnegie Hall

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 038
  • EAN: 0724352627707
  • Nośnik: 2CD+CD-R
  • Data wydania: 2000
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall (1)

  Live At Carnegie Hall (1)

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 56841 0
  • EAN: 0190295684105
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2018
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall (2)

  Live At Carnegie Hall (2)

  Budka Suflera
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall (2000), cz. I

  Live At Carnegie Hall (2000), cz. I

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 11-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (8)
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall (2000), cz. II

  Live At Carnegie Hall (2000), cz. II

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 12-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (9)
  Lady Pank - Łowcy głów

  Łowcy głów

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10795
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Lady Pank - LP 3

  LP 3

  Lady Pank
  Lady Pank - LP 3

  LP 3

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10794
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Lady Pank - LP 40

  LP 40

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111495473
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2021
  • Opakowanie: digipack
  Lady Pank - LP1

  LP1

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111492557
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2018
  Lady Pank - LP1

  LP1

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111492519
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Lady Pank - Maraton

  Maraton

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88697822142
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Martwe morze

  Martwe morze

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 019
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Lady Pank - Minus 10 w Rio

  Minus 10 w Rio

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-443
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1982
  Lady Pank - Minus Zero

  Minus Zero

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MCA (US)
  • Numer katalogowy: MCA-52592
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1985
  Budka Suflera - Młode lwy - rock

  Młode lwy - rock

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 19-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (16)
  Lady Pank - Mniej niż zero

  Mniej niż zero

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-458
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1983
  Lady Pank - Mniej niż zero

  Mniej niż zero

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  Lady Pank - Mniej niż zero

  Mniej niż zero

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 7699313
  • EAN: 9788376993133
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digibook, książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Antologia Polskiej Muzyki
  Lady Pank - Mniej niż zero i inne hity

  Mniej niż zero i inne hity

  Lady Pank
  • Wytwórnia: GM Records
  • Numer katalogowy: 0400566011 *
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Lady Pank - Największe przeboje

  Największe przeboje

  Lady Pank
  • Wytwórnia: BMG Poland
  • Numer katalogowy: 82876594862
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie

  Nic nie boli, tak jak życie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie

  Nic nie boli, tak jak życie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 58462 3
  • EAN: 0190295846237
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2017
  Budka Suflera - Nie wierz nigdy kobiecie

  Nie wierz nigdy kobiecie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-371
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1982
  Budka Suflera - Nie wierz nigdy kobiecie

  Nie wierz nigdy kobiecie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 14-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (11)
  Lady Pank - O dwóch takich co ukradli księżyc

  O dwóch takich co ukradli księżyc

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Poljazz
  • Numer katalogowy: KPSJ 008
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Lady Pank - O dwóch takich co ukradli księżyc

  O dwóch takich co ukradli księżyc

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 164
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Lady Pank - O dwóch takich co ukradli księżyc

  O dwóch takich co ukradli księżyc

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10800
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Lady Pank - Ohyda

  Ohyda

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Savitor
  • Numer katalogowy: SVT-011
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  Lady Pank - Ohyda

  Ohyda

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10798
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank, zapis live z koncertu FAMA `84 w Świnoujściu
  Robert Janowski - Osiemdziesiąte.pl

  Osiemdziesiąte.pl

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 11335
  • EAN: 5906409113356
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: slipcase
  Lady Pank - Pastorałki

  Pastorałki

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 30A/B
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998
  Budka Suflera - Piąty bieg

  Piąty bieg

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 04-04
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (2)
  Lady Pank - Polski Rock

  Polski Rock

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: 90844028
  • EAN: 9770860908440
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  Dominium - Psycho Path Fever

  Psycho Path Fever

  Dominium
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0156
  • EAN: 5907785022348
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Lady Pank - Raport z N.

  Raport z N.

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-527
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1985
  Budka Suflera - Requiem nad ranem

  Requiem nad ranem

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 042
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Cosmopoliss - Rewelacje

  Rewelacje

  Cosmopoliss
  • Wytwórnia: Jimmy Jazz Records
  • Numer katalogowy: JAZZ 177
  • EAN: 5905674941770
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Lady Pank - Rozmowa z...

  Rozmowa z...

  Lady Pank
  • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
  • Numer katalogowy: 74321674572
  • EAN: 0743216745722
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Coma - Sen o 7 szklankach

  Sen o 7 szklankach

  Coma
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 358
  • EAN: 5902643882447
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Krzysztof Cugowski - Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
  • Numer katalogowy: 08
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Lady Pank - Sexy-Plexi

  Sexy-Plexi

  Lady Pank
  • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
  • Numer katalogowy: BMGLOC0109
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Sięgnąć gwiazd

  Sięgnąć gwiazd

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Bauer Music
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Lady Pank - Sly

  Sly

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-591
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1986
  Lady Pank - Stacja Warszawa

  Stacja Warszawa

  Lady Pank
  • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
  • Numer katalogowy: BMGLOC0112
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  Lady Pank - Strach się bać

  Strach się bać

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Sony BMG Music
  • Numer katalogowy: 88697105032
  • EAN: 0886971050325
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digibook
  Budka Suflera - Świat od zaraz

  Świat od zaraz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 037
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Lady Pank - Symfonicznie

  Symfonicznie

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 371 509 6
  • EAN: 0602537150960
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
  Lady Pank - Symfonicznie

  Symfonicznie

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 371 752 7
  • EAN: 0602537175277
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
  Lady Pank - Symfonicznie - część I

  Symfonicznie - część I

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 575 385 7
  • EAN: 0602557538571
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2017
  • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
  Lady Pank - Symfonicznie - część II

  Symfonicznie - część II

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 575 385 8
  • EAN: 0602557538588
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
  Budka Suflera - Takie tango

  Takie tango

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 012
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Takie tango

  Takie tango

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 21-06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (18)
  Lady Pank - Teraz

  Teraz

  Lady Pank
  • Wytwórnia: BMG Poland
  • Numer katalogowy: 617882
  • EAN: 0828766178821
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Lady Pank - The Best Of

  The Best Of

  Lady Pank
  Lady Pank - The Best Of

  The Best Of

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Ania Box Music
  • Numer katalogowy: ABM 029
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Kapitan Nemo - The Best Of

  The Best Of

  Kapitan Nemo
  • Wytwórnia: Sonic
  • Numer katalogowy: SON 30
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Lady Pank - The Best Of

  The Best Of

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: SA CD 199
  • EAN: 5901119101990
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Budka Suflera - The Best Of

  The Best Of

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: G + J Polska
  • Numer katalogowy: 003
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Lady Pank - The Best Of...

  The Best Of...

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: STCD00397
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Chemia - The One Inside

  The One Inside

  Chemia
  • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
  • Numer katalogowy: CDDCM00007DG
  • EAN: 5903111961008
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Lady Pank - The Very Best Of

  The Very Best Of

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11508
  • EAN: 5906409115084
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: slipcase
  Firebirds - Trans...

  Trans...

  Firebirds
  Lady Pank - Trójka Live!

  Trójka Live!

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Sky Media / Presspublica Sp z o.o.
  • Numer katalogowy: 3 SKY MEDIA/R/PRIII/11
  • EAN: 9770208913532
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  Kapitan Nemo - Twoja Lerelei

  Twoja Lerelei

  Kapitan Nemo
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 4 62171 0
  • EAN: 0825646217106
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Naamah - Ultima

  Ultima

  Naamah
  Budka Suflera - V bieg

  V bieg

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 025
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Lady Pank - W transie

  W transie

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 170
  • EAN: 5901119101709
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1997
  Lady Pank - W transie

  W transie

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10802
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Lady Pank - Wciąż bardziej obcy

  Wciąż bardziej obcy

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-474
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1983
  Budka Suflera - Za ostatni grosz

  Za ostatni grosz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 6
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Budka Suflera - Za ostatni grosz

  Za ostatni grosz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Lady Pank - Zamki na piasku

  Zamki na piasku

  Lady Pank
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  Lady Pank - Zamki na piasku

  Zamki na piasku

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 10271
  • EAN: 5906409102718
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Lady Pank - Zamki na piasku

  Zamki na piasku

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11588
  • EAN: 5906409115886
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: slipcase
  Budka Suflera - Zawsze czegoś brak

  Zawsze czegoś brak

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Bauer Music
  • Numer katalogowy: BSP 0109
  • EAN: 9788361436829
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digibook
  Budka Suflera - Zawsze czegoś brak

  Zawsze czegoś brak

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 55970 0
  • EAN: 0190295597009
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2018
  Lady Pank - Zimowe Graffiti

  Zimowe Graffiti

  Lady Pank
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10801
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lady Pank
  Budka Suflera - Złote przeboje

  Złote przeboje

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Dodatkowa informacja: Edycja specjalna, 80 lat Lubelskiej Energetyki
  Budka Suflera - Złote przeboje słuchaczy Radia Złote Przeboje

  Złote przeboje słuchaczy Radia Złote Przeboje

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 07-05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (4)

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI