Andrzej Nowak
Muzyk

Biografia

Andrzej Jerzy Nowak (ur. 4 lipca 1942, zm. 17 sierpnia 2015 w Krakowie) – polski pianista, członek zespołu Niemen Aerolit.

Życiorys

Był absol­wen­tem Wyższej Szkoły Muzycz­nej w Krakowie. W 1963 roku uzyskał II miejsce w katego­rii solistów na Konkur­sie Zespołów Amator­skich Polski Południo­wej, zaś w 1964 roku podczas II Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu nagrodę specjal­ną za piosenkę Niebie­ska patelnia do słów Wiesława Dymnego (był to jeden z hymnów krakow­skiej Piwnicy pod Baranami). Należał do artystycz­nej bohemy Krakowa. Koncer­to­wał w klubach studenc­kich Krakowa: Helicon i Pod Jaszczu­ra­mi oraz z Big Bandem Pagartu. W latach 70. XX wieku był pianistą zespołu Aerolit akompa­niu­ją­ce­go Czesła­wo­wi Nieme­no­wi z którym nagrał album Niemen Aerolit wydany w 1975 roku nakładem Polskich Nagrań. Był także kierow­ni­kiem muzycz­nym zespołu Maryli Rodowicz. Współ­pra­co­wał m.in. z grupą Paradox, Helmutem Nadol­skim, Michałem Urbania­kiem, Januszem Munia­kiem, Andrze­jem Dąbrow­skim, Przemkiem Dyakow­skim, Piotrem Baronem, Zbignie­wem Wodeckim, piwnicz­nym artystą Piotrem Kubą Kubowi­czem oraz z zespołem Blues Menu. Koncer­to­wał w Kanadzie, USA i Skandy­na­wii (przez wiele lat mieszkał w Norwegii). Zmarł 17 sierpnia 2015 roku i został pocho­wa­ny na Cmenta­rzu Podgórskim.

Życie prywatne

Andrzej Nowak był mężem Doroty Terakow­skiej. Z tego związku urodziła im się córka Katarzy­na T. Nowak, która podobnie jak matka publi­ko­wa­ła w Gazecie Krakow­skiejPrzekro­ju.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI