Andrzej "Püdel" Bieniasz
Muzyk

Biografia

Andrzej Wiesław Bieniasz, pseud. Püdel (ur. 7 marca 1954 w Krakowie) – polski muzyk, współ­twór­ca zespołu Düpą, założy­ciel i lider Püdelsów. Gitarzy­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów, związany z Krakowem. Jest człon­kiem Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Posłu­gu­je się także pseudo­ni­ma­mi Pudel z Gwade­lu­pyPüdel Düpą.

Życiorys

Urodził się 7 marca 1954 w Krakowie. Jest absol­wen­tem X Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go w Krakowie, w latach 1979-1983 studio­wał na Wydziale Rehabi­li­ta­cji Ruchowej Akademii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w KrakowieWho is who w Polsce. Encyklo­pe­dia biogra­ficz­na z życio­ry­sa­mi znanych Polek i Polaków, Hübners blaues Who is Who, Zug 2007 (dodatek CD)..

W 1981 wraz z poetą Piotrem Markiem oraz Andrze­jem Potocz­kiem założyli Düpą. Przez kilka lat przez zespół przewi­nę­ło się wielu muzyków, m.in. Franz Dreadhun­ter, Artur Hajdasz, Marek Piekar­czyk, Vitold Rek, Jan Pilch. W 1985, po samobój­czej śmierci Piotra Marka, pozosta­li muzycy utworzy­li zespół Püdelsi. Muzycy posta­no­wi­li konty­nu­ować idee formacji Düpą, grać teksty Marka. Wkrótce do zespołu dołączył jako wokali­sta Maciej Maleń­czuk. Püdelsi zostali laure­atem Festi­wa­lu w Jaroci­nie w 1986, czego rezul­ta­tem była możli­wość nagrania własnego albumu.

W 1987 znalazł się w obsadzie filmu Śmierć Johna L. w reżyse­rii Tomasza Zygadły. W 1988 ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu Bela Pupa, firmo­wa­ny jako Kora, Püdelsi i wydanego przez Polskie Nagrania. Wokali­sta­mi na płycie byli Kora i Maleń­czuk, a grali na niej Bieniasz, Dreadhun­ter, Potoczek, Paweł Mąciwoda i Maciej Biedrzyc­ki.

Wkrótce po nagraniu albumu Bieniasz odszedł z zespołu, opuścił też Kraków, przepro­wa­dza­jąc się do Krynicy.

W 1995, w 10 rocznicę śmierci Marka, Püdelsi reakty­wo­wa­li się w składzie z Maleń­czu­kiem jako wokali­stą, Potocz­kiem i Bienia­szem jako gitarzy­sta­mi, Hajda­szem jako perku­si­stą oraz grającym na sakso­fo­nie Maciejem Biedrzyc­kim. Zespół nagrał dwie płyty z tekstami Marka i Düpą: Viribus Unitis (1996) i Narodzi­ny Zbignie­wa: Pudelsi grają Dupą. W między­cza­sie Bieniasz gościn­nie wystąpił na drugiej płycie zespołu Homo Twist – drugiego projektu Maleń­czu­ka – zatytu­ło­wa­nej Homo Twist. W 1999 Püdelsi w składzie Maleń­czuk, Bieniasz, Hajdasz, Olaf Derigla­soff oraz Małgo­rza­ta Tekiel nagrali Psycho­pop, pierwszą płytę bez tekstów i kompo­zy­cji Marka. Płyta była pierw­szym komer­cyj­nym sukcesem zespołu, który w między­cza­sie ponownie się rozpadł. Bieniasz posta­no­wił jednak konty­nu­ować działal­ność, wraz z Deadhun­te­rem przygo­to­wa­li materiał na nową płytę. Do zespołu dołączył wówczas na krótko Maciej Miecz­ni­kow­ski, jednak wkrótce ponownie powrócił Maleń­czuk, który pomógł ostatecz­nie przygo­to­wać i nagrać nowy album. Wolność słowa ukazała się w 2003, osiągnę­ła status złotej płyty i dotarła do 2. miejsca listy OLiS w Polsce. W kolejnym roku zespół wydał płytę ze swoimi najwięk­szy­mi przebo­ja­mi Jasna strona – Legen­dar­ni Pudelsi 1986–2004, która również dotarła do 2. miejsca listy OLiS w Polsce. Był to ostatni album, przy którym Bieniasz współ­pra­co­wał z Maleń­czu­kiem, który w 2005 ostatecz­nie opuścił zespół. Nowym wokali­stą Püdelsów został Szymon Goldberg, z którym Bieniasz i Dreadhun­ter nagrali dwie płyty: Zen (2007) i Madame Castro (2008). Po jego odejściu kolejnym wokali­stą ściągnię­tym przez Bienia­sza do Püdelsów został Piotr Foryś. W 2013 ukazał się album Rege Kocia Muzyka – The Best of Püdelsi, na którym obok Forysia śpiewają wszyscy byli wokali­ści zespołu: Kora, Maleń­czuk, Goldberg, Miecz­ni­kow­ski oraz gościn­nie Dario Litwiń­czuk, Dziun i sam Bieniasz.

Jego piosenki pojawiły się w kilku polskich filmach i seria­lach. Jest człon­kiem Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.


Dyskografia 11

Kora i Pudelsi - Bela pupa

Bela pupa

Kora i Pudelsi
Homo Twist - Homo Twist

Homo Twist

Homo Twist
Püdelsi - Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

Legendarni Püdelsi 1986 - 2004: Jasna strona

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 50467 4582 2
 • EAN: 5050467458222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Püdelsi - Madame Castro

Madame Castro

Püdelsi
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: K0373 - RPK
 • EAN: 9788375523645
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Püdelsi - Narodziny Zbigniewa

Narodziny Zbigniewa

Püdelsi
Püdelsi - Psychopop

Psychopop

Püdelsi
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 59/99
 • EAN: 5908294610217
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Püdelsi - Psychosymfoniko

Psychosymfoniko

Püdelsi
 • Wytwórnia: Pudel Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5902659801029
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Püdelsi - Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105704750
 • EAN: 5053105704750
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Püdelsi - Viribus Unitis

Viribus Unitis

Püdelsi
Püdelsi - Wolność słowa

Wolność słowa

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 50466 4437 2
 • EAN: 5050466443724
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Püdelsi - Zen

Zen

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5144200092
 • EAN: 5051442000924
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI