Andrzej Rybiński
Muzyk

Biografia

Andrzej Rybiński (ur. 30 paździer­ni­ka 1949 w Łodzi) – polski wokali­sta, gitarzy­sta i kompozytor.

Życiorys

Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Łodzi w klasie forte­pia­nu. Był człon­kiem związa­ne­go z uczelnią big-bandu Kanon Rytm (1965-1967) w: Cyfrowa Biblio­te­ka Polskiej Piosenki (biblio​te​ka​pio​sen​ki​.pl). .. Współ­pra­co­wał również z amator­ski­mi zespo­ła­mi Komety i Piotru­sie. W 1970 roku z grupą Bumerang uczest­ni­czył w nagraniu śpiewo­gry Na szkle malowane (muz. Katarzy­na Gärtner, libr. Ernest Bryll). Na początku lat 70. współ­two­rzył z Januszem Krukiem i Elżbietą Dmoch grupę 2 plus 1. W 1971 zespół wystąpił na IX Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej Opole i otrzymał nagrodę za wykona­nie piosenki Nie zmogła go kula.

W czerwcu 1971 roku wraz z żoną Elizą Grocho­wiec­ką i Zbignie­wem Hołdysem założył własną grupę – Andrzej i Eliza. Od 1974 w zespole wystę­po­wał również brat artysty, Jerzy Rybiński. Z formacją współ­pra­co­wa­li także: Arkadiusz Żak, Marcin Zienkie­wicz, Eugeniusz Mańko, Ryszard Kaczma­rek, Henryk Krzeszo­wiec, Janusz Staszek, Ryszard Sygito­wicz, Stani­sław Witta i inni. Zespół Andrzej i Eliza zadebiu­to­wał w 1971 roku na tym samym, co 2 plus 1 festi­wa­lu opolskim z utworem Wstawa­nie wczesnym rankiem. Poza krajem koncer­to­wał w Austrii, ZSRR, Belgii, Stanach Zjedno­czo­nych, Bułgarii i RFN. Po rozpa­dzie zespołu w lipcu 1981 Andrzej Rybiński rozpo­czął karierę solową.

Nagrody muzyczne

2 plus 1
 • 1971:  IX Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Nagroda redakcji "Synkopy" za utwór pt. "Nie zmogła go kula"
 • 1971:  V Festiwal Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu, Nagroda Związku Autorów i Kompo­zy­to­rów za utwór pt. "Już nie będę taki głupi"
 • Andrzej i Eliza
 • 1974:  Srebrny Grono­staj: Festival Inter­na­tio­nal des Variétés et Music-Halls w Rennes (Francja)
 • 1975:  I Nagroda na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie (NRD)
 • 1975:  XIII Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Nagroda w katego­rii inter­pre­ta­cji za utwór pt. "Czas relaksu"
 • 1977:  II Nagroda na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie (NRD)
 • 1977:  Nagroda Publicz­no­ści na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie (NRD)
 • Andrzej Rybiński
 • 1969: Festiwal Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu, nagroda specjalna
 • 1983:  II nagroda na XX Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu za utwór pt. "Nie liczę godzin i lat"
 • 2 plus 1
 • 1971:  IX Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Nagroda redakcji "Synkopy" za utwór pt. "Nie zmogła go kula"
 • 1971:  V Festiwal Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu, Nagroda Związku Autorów i Kompo­zy­to­rów za utwór pt. "Już nie będę taki głupi"
 • Andrzej i Eliza
 • 1974:  Srebrny Grono­staj: Festival Inter­na­tio­nal des Variétés et Music-Halls w Rennes (Francja)
 • 1975:  I Nagroda na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie (NRD)
 • 1975:  XIII Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Nagroda w katego­rii inter­pre­ta­cji za utwór pt. "Czas relaksu"
 • 1977:  II Nagroda na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie (NRD)
 • 1977:  Nagroda Publicz­no­ści na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie (NRD)
 • Andrzej Rybiński
 • 1969: Festiwal Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu, nagroda specjalna
 • 1983:  II nagroda na XX Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu za utwór pt. "Nie liczę godzin i lat"

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI