Andrzej Sasin
Muzyk

Biografia

Andrzej Sasin – polski reali­za­tor dźwięku i produ­cent muzyczny z Warszawy, działa­ją­cy głównie w obszarze muzyki poważnej.

Ukończył studia na Wydziale Reżyse­rii Dźwięku Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie w 1979 roku.

Wydaw­nic­twa muzyczne, za które odpowia­da (zwykle wraz z Aleksan­drą Nagórko), były wielo­krot­nie nagra­dza­ne Fryde­ry­ka­mi. Laureat 55. edycji Grammy Award za 2012 w katego­rii Best Classi­cal Compen­dium jako produ­cent i reali­za­tor dźwięku (obok Aleksan­dry Nagórko) płyty Pende­rec­ki: Fonogram­mi, Horn Concerto, Partita.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI