Andrzej Siewierski
Muzyk

Biografia

Andrzej Siewier­ski (ur. 19 lipca 1964 w Szydłow­cu, zm. 28 grudnia 2007 w Dąbrówce Zabłot­niej) – wokali­sta, gitarzy­sta, autor tekstów, produ­cent muzyczny, współ­za­ło­ży­ciel i lider grupy Azyl P.

Życiorys

Zespół Azyl P. szczyt popular­no­ści osiągnął w latach 80. minio­ne­go stulecia. Andrzej "Siwy" Siewier­ski kompo­no­wał muzykę, teksty do wielu słynnych piosenek, w tym "Mała Maggie", "Oh Lila", "Chyba umieram" czy "Kara śmierci". Najwięk­sze sukcesy grupa święto­wa­ła w składzie: Siewier­ski (gitara, wokal), Jacek Perkow­ski (gitara – zastąpił Leszka Żelichow­skie­go z pierw­sze­go składu), Dariusz Grudzień (gitara basowa) oraz Marcin Grocho­wal­ski (perkusja). Zespół działał do 1986. Później muzykom nie udało się go reakty­wo­wać. Siewier­ski zajął się innym biznesem, pracował w handlu. Z muzyką nie tracił jednak kontaktu. W 2007 nagrał solowy album pt. Samotny żagiel.

28 grudnia 2007 w Dąbrówce Zabłot­niej w wieku 43 lat muzyk popełnił samobój­stwo rzucając się pod pociąg.

Wydarzenia po śmierci

Już po jego śmierci Dariusz Grudzień zorga­ni­zo­wał koncert ku pamięci Andrzeja, w drugiej edycji przekształ­co­ny już w Festiwal "Rock na Zamku" im. Andrzeja Siewier­skie­go. Po latach przerwy zaini­cjo­wał kolejne – w 2015 i 2016 roku. Z reakty­wo­wa­nym Azylem P. wystę­po­wa­ły gwiazdy rocka, m.in. Muniek Stasz­czyk (T. Love), Marek Piekar­czyk (TSA), Krzysz­tof Jaryczew­ski (Oddział Zamknię­ty), potem dołączy­li zdolni muzycy młodego pokole­nia – Maciej Silski, Ania Bracha­czek, Ania Rusowicz i meksy­kań­ski laureat programu The Voice of Poland - Juan Carlos Cano.

W 2017 roku w legen­dar­nym studio im. Agniesz­ka Osiec­kiej w Progra­mie 3 Polskie­go Radia odbył się koncert "Azyl P. i Przyja­cie­le", płyta z jego zapisem ukazała się jesienią. Z obecnymi muzykami Azylu – Dariu­szem Grudniem, Marcinem Grocho­wal­skim, Barto­szem Jończy­kiem i Maciejem Silskim wystą­pi­li: Marek Piekar­czyk, Ania Bracha­czek, Tomasz "Titus" Pukacki, Krzysz­tof Jaryczew­ski, Maciej Silski i Juan Carlos Cano. Zespół zaczął gościć w różnych rozgło­śniach radio­wych, stacjach telewi­zyj­nych. Utwór "Oh Lila", który podczas koncertu w "trójce" wykonał z kapelą "Titus" gościł na liście przebo­jów tego programu radio­we­go. Azyl P. nagrał singla "Co ja wiem". W 2017 grupa święto­wa­ła 35-lecie powsta­nia.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI