Andrzej Sikorowski
Muzyk

Biografia

Andrzej Sławomir Sikorow­ski (ur. 10 paździer­ni­ka 1949 w Krakowie) – polski piosen­karz, kompo­zy­tor, gitarzy­sta, autor tekstów. Od 1977 w krakow­skiej grupie Pod Budą. Mieszka w Krakowie, wcześniej w Rząsce pod Krakowem.

Życiorys

Jest absol­wen­tem wydziału filolo­gii polskiej Uniwer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. W 1970 laureat Festi­wa­lu Piosenki Studenc­kiej w Krakowie. Szerszą karierę scenicz­ną rozpo­czy­nał w kabare­cie Pod Budą, do którego zareko­men­do­wał go Bohdan Smoleń w 1975. Jest autorem zdecy­do­wa­nej większo­ści tekstów piosenek grupy Pod Budą oraz większo­ści kompozycji. 

Autor przebo­jów: Ballada o ciotce Matyl­dzie, Ballada o drugim brzegu, Bardzo smutna piosenka retro (znanej też jako Kap, kap – płyną łzy), Kraków, Piwna 7, Nie przeno­ście nam stolicy do Krakowa (w duecie z Grzego­rzem Turnauem), Rozmowa przez ocean,' Rozmowa z Jedrkiem w duecie z Andrze­jem Zauchą,'To już byłoTokszoł. Jego piosenki wykony­wa­li m.in. Alicja Majewska, Maryla Rodowicz, Gayga, Danuta Rinn i Grzegorz Turnau. Napisał muzykę do ponad 20 filmów animo­wa­nych dla dzieci. Dał ponad 4000 koncer­tów w kraju i w takich krajach jak Stany Zjedno­czo­ne, Kanada, Austra­lia, Belgia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania.

Stały felie­to­ni­sta piątko­we­go wydania Dzien­ni­ka Polskie­go. Pisał również felie­to­ny dla "Przekro­ju" i "Hustlera". Autor audycji "Muzyczna plotka", nadawa­nej w I progra­mie Polskie­go Radia. Nagrał solową płytę Moje piosenki (1991) oraz kilka­na­ście płyt z zespołem Pod Budą. Równo­le­gle do pracy z grupą Pod Budą od kilku lat wystę­pu­je z Grzego­rzem Turnauem w autor­skim progra­mie "Pasjans na dwóch".

Jego żoną jest Chari­klia Motsiou (obecnie Sikorow­ska), córka greckich emigran­tów politycz­nych, należąca do pierwot­ne­go składu grupy Pod Budą. Od 2003 roku wraz z córką Mają gra koncerty zatytu­ło­wa­ne Dwie ojczyzny. W roku 2005 w duecie z córką wydał płytę Kraków-Saloniki. Rok później nagrali wspólnie płytę Śniegu cieniut­ki opłatek, a w 2007 album Sprawa rodzinna.

Prywat­nie przyjaź­nił się ze swoim rówie­śni­kiem - krakow­skim muzykiem i piosen­ka­rzem jazzowo-popowym, a także aktorem Andrze­jem Zauchą , który zmarł tragicz­nie zastrze­lo­ny 10 paździer­ni­ka 1991 roku, w jego 42 urodziny.

Współ­two­rzył również z Andrze­jem Zauchą i Krzysz­to­fem Piasec­kim kabaret 

"Sami", który został rozwią­za­ny po śmierci Andrzeja Zauchy. 

W 2010, z okazji 40-lecia pracy artystycz­nej, Sikorow­ski wydał płytę Zmowa z zegarem''.

Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi (2004)
 • Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (2005)

 • Dyskografia 6

  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 384
  • EAN: 5902643883741
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

  50/70 Moje najważniejsze

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 100
  • EAN: 5902643883758
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: gatefold
  Wieko - Czarodziejski winyl

  Czarodziejski winyl

  Wieko
  • Wytwórnia: Wieko
  • Numer katalogowy: W 001 16
  • EAN: 5907996081301
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  Grzegorz Turnau - L

  L

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326825958
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digibook
  Grzegorz Turnau - Pasjans na dwóch

  Pasjans na dwóch

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Music Collection Agency
  • Numer katalogowy: MCR CD 0033
  • EAN: 5901157013088
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Grzegorz Turnau - Turnau w

  Turnau w "Trójce"

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: POM CD 056
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI